Generation Equality

Generation Equality -kampanja

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin käynnistämä viisivuotinen Generation Equality -kampanja edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia niillä osa-alueilla, joilla kehitys on ollut kansainvälisesti hidasta. Maailmanlaajuinen kampanja sitouttaa osallistujiaan kunnianhimoisiin ja konkreettisiin toimiin tasa-arvon puolesta. Suomella on johtorooli toimintaryhmässä, joka keskittyy teknologian ja innovaatioiden hyödyntämiseen tasa-arvon edistämiseksi.

Generation Equality -kampanja käynnistettiin kirittämään tasa-arvotoimia Pekingin julistuksen merkkivuoden kunniaksi. Yli 25 vuotta sitten tehtyä Pekingin julistusta ja toimintaohjelmaa pidetään kaikkien aikojen edistyksellisimpänä dokumenttina naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Toimintaohjelmassa sovittiin konkreettisista askelista naisten ja tyttöjen oikeuksien turvaamiseksi 12 eri osa-alueella. Vaikka 189 YK:n jäsenvaltiota sitoutui Pekingin julistukseen ja toimintaohjelmaan, yksikään maa ei ole vielä saavuttanut tasa-arvoa.

Tasa-arvotyö on kroonisesti alirahoitettua huolimatta työn tärkeydestä kestävän kehityksen tavoitteille. Koronaviruksella on ollut tuhoisat vaikutukset etenkin tyttöjen ja naisten elämään ympäri maailman: työtunnit ovat vähentyneet, hoivatyön taakka on kasvanut ja naisiin kohdistuvan väkivallan kaikki muodot ovat lisääntyneet. Pandemia uhkaa viedä tasa-arvokehitystä taaksepäin.

Generation Equality -kampanja haastaa mukaan laajasti eri toimijoita, kuten valtioita, järjestöjä ja yrityksiä tekemään tasa-arvotavoitteista totta.

Kampanjan teemat

Generation Equality -kampanjan keskittyy kuuteen eri teemaan, joita edistävät kansainväliset toimintaryhmät. Ryhmien tarkoituksena on saada aikaiseksi kestäviä, maailmanlaajuisia ja rakenteellisia muutoksia sukupuolten välisen tasa-arvon turvaamiseksi. Niiden jäseninä on esimerkiksi valtioita, feministisiä järjestöjä ja nuorisojärjestöjä, yrityksiä sekä kansainvälisiä organisaatioita, jotka kaikki tekevät konkreettisia sitoumuksia tasa-arvoteemojen edistämiseksi.

Generation Equality -toimintaryhmät keskittyvät seuraaviin teemoihin:

Sukupuoleen perustuva väkivalta

Maailmanlaajuisesti lähes joka kolmas nainen on kohdannut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, tai molempia. Toimintaryhmä keskittyy esimerkiksi palveluiden parantamiseen ja lisäämiseen väkivaltaa kokeneille, ennaltaehkäiseviin ohjelmiin sekä väkivaltaan puuttumiseksi lainsäädännöllä ja koulutuksella.

Ryhmän jäseninä toimivat esimerkiksi Islanti, Kenia, Iso-Britannia ja Uruguay sekä YK:n järjestöistä UN Women ja Maailman terveysjärjestö (WHO).

Taloudellinen oikeudenmukaisuus

Naisten taloudellisiin mahdollisuuksiin investoimalla vaikutetaan suoraan tasa-arvon lisääntymiseen, köyhyyden vähenemiseen sekä osallistavaan talouskasvuun. Toimintaryhmä edistää naisten taloudellisia mahdollisuuksia esimerkiksi purkamalla syrjiviä asenteita ja normeja, vaikuttamalla lainsäädäntöön sekä takaamalla naisille pääsyn rahoituksen ja palveluiden piiriin.

Ryhmän jäseninä ovat esimerkiksi Saksa, Meksiko, Etelä-Afrikka, Espanja ja Ruotsi sekä kansainvälisiä organisaatioita, kuten OECD, YK:n pääomakehitysrahasto (UNCDF), Bill ja Melinda Gatesin säätiö sekä PayPal.

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet

Yhä noin 8000 naista ja tyttöä joutuu silvotuksi joka päivä, ja 42 maata ei kiellä tyttöjen silpomista lailla. Toimintaryhmän tavoitteena on naisten ja tyttöjen ruumiillinen itsemääräämisoikeus. Tähän pyritään muun muassa parantamalla laadukkaan seksuaalikasvatuksen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden saatavuutta.

Toimintaryhmän jäseninä toimivat Argentiina, Burkina Faso, Tanska, Ranska ja Pohjois-Makedonia sekä kansainvälisistä organisaatioista esimerkiksi YK:n väestörahasto (UNFPA) ja Maailmanpankkiryhmä.

Ilmasto-oikeudenmukaisuus

Ilmastonmuutos vaikuttaa eniten valmiiksi heikoimmassa asemassa oleviin, kuten kehittyvien maiden tyttöihin ja naisiin. Afrikkalaisista naisista 48–78 prosenttia kärsii ilmastonmuutoksen seurauksista arjessaan. Ryhmä ajaa muun muassa rahoituksen lisäämistä tasa-arvoa edistäviin ilmastotoimiin sekä naisten ja tyttöjen osuuden kasvattamista päättäjinä ilmastoasioihin liittyen.

Toimintaryhmän jäseninä ovat Costa Rica yhdessä Latinalaisen Amerikan kansallisen naisinstituutin kanssa ja Malediivit sekä muun muassa Euroopan keskuspankki, YK:n kehitysohjelma (UNDP), YK:n ympäristöohjelma (UNEP) ja Fridays For Future -järjestö.

Teknologia ja innovaatiot tasa-arvon edistäjinä

Naisista 38 prosenttia on kokenut verkkohäirintää. Maailman digitalisoituessa on yhä tärkeämpää, että naiset osallistuvat teknologioiden kehittämiseen ja luovat ratkaisuja, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa. Toimintaryhmä ajaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan verkkoväkivaltaan puuttumista, sukupuolten välisen kuilun kaventamista digitaidoissa ja teknologian saatavuudessa sekä investoimista tasa-arvoa edistäviin innovaatioihin.

Suomi johtaa toimintaryhmää yhdessä Tunisian, Armenian, Chilen ja Ruandan kanssa. Ryhmään kuuluvat myös mm. YK:n lastenjärjestö Unicef ja Kansainvälinen televiestintäliitto ITU. Lue lisää toimintaryhmän painopistealueista ja tavoitteista täältä.

Feministiset liikkeet ja johtajuus

Feministisillä liikkeillä on ratkaiseva rooli sosiaalisen oikeudenmukaisuuden saavuttamisessa. Toimintaryhmä ajaa resurssien lisäämistä alirahoitettuun tasa-arvotyöhön. Se pyrkii takaamaan ja suojelemaan tasa-arvojärjestöjen toimintaa, tukemaan monimuotoista johtajuutta ja vahvistamaan erityisesti nuorten naisten, tyttöjen ja sukupuoleltaan moninaisten ihmisten asemaa organisaatioissa.

Ryhmän jäseninä toimivat esimerkiksi Kanada, Malawi ja Alankomaat sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (UN Human Rights Office), International Womens Development Agency (IWDA) sekä GUCCI.

Naiset, rauha ja turvallisuus -teema

Kuuden toimintaryhmän lisäksi kampanjassa keskitytään teemaan “Naiset, rauha ja turvallisuus sekä humanitaarinen avustustoiminta” sekä YK:n turvallisuusneuvoston 1325-päätöslauselman toimeenpanoon. Tavoitteena on lisätä rahoitusta työlle, naisten merkityksellistä osallistumista rauhanprosesseihin sekä johtajuutta rauhan ja turvallisuuden alalla sekä humanitaarisessa työssä. Lisäksi painotetaan naisten ja ihmisoikeuspuolustajien suojelemista konflikteissa ja kriiseissä. Suomi tukee naiset, rauha ja turvallisuus -teemaa yhdessä muun muassa Viron ja Ruotsin sekä eri kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Generation Equality -foorumit

Meksikon foorumi

Meksikon foorumi järjestettiin etätapahtumana maaliskuussa 2021. Tapahtumaan osallistui noin 13 000 ihmistä ympäri maailman, joista yli puolet oli alle 35-vuotiaita. Yhteensä 250 puhujaa 85 maasta puhui tasa-arvon puolesta.

Keskeisenä teemana oli naiset ja tranformatiivinen johtajuus tasa-arvon edistäjän. Yhtenä puhujista nähtiin Suomen pääministeri Sanna Marin. Keskusteluissa painotettiin inklusiivisen johtajuuden tärkeyttä ja sen vaikutusta tyttöihin ja naisiin. Lisäksi foorumissa keskityttiin epätasa-arvon rakenteellisiin syihin sekä kriisien vaikutukseen tasa-arvokehitykselle. Muita teemoja olivat muun muassa ilmasto-oikeudenmukaisuus, tasa-arvo teknologiakehityksessä, tuen tarve feministisille liikkeille ja ruohonjuuritason organisaatiolle sekä sukupuoleen perustuva väkivalta.

Toimintaryhmät julkaisivat tasa-arvon kiihdytyssuunnitelman, joka sisältää toimintaohjelman jokaiselle kuudelle toimintaryhmälle.

Konkreettiset ja rohkeat tasa-arvotoimet ovat foorumien keskiössä. Meksikossa esimerkiksi naisverkosto Women Moving Millions sitoutui keräämään 100 miljoonaa dollaria Generation Equality -toimintaryhmien tukemiseksi.

Pariisin Generation Equality -foorumi

Pariisin foorumin tavoitteena on saada yhä enemmän konkreettisia, rahoitettuja sitoumuksia tasa-arvon edistämiseksi eri toimijoilta. Tapahtuma järjestetään virtuaalisesti 30.6.-2.7.2021 ja sisältää muun muassa paneelikeskusteluja, puheenvuoroja sekä kulttuuriohjelmaa.

Virallinen ohjelma julkistetaan pian ja tapahtumaan voi ilmoittautua mukaan täältä.

Yritys, tue maailmanlaajuista tasa-arvotyötä!

  • Lahjoituksesi

  • Hidden
  • Price: 0,00 €
  • Lahjoittajatiedot

  • Yksityisyytesi on meille tärkeä. Käsittelemme tietojasi tietosuojakäytäntöjemme mukaan.

Generation Equality -podcast

UN Women Suomen Generation Equality -podcastissa tapaamme tasa-arvon lähettiläitä, jotka haluavat kanssamme varmistaa, että tasa-arvosta tulee vihdoin totta.

Löydät kaikki Generation Equality podcast-jaksomme täältä

Generation Equality Forum starttaa tänään – Kutsumme suomalaista teknologia- ja innovaatio-osaamista tasa-arvon asialle