Itsenäinen toimeentulo

Tuemme naisten itsenäistä toimeentuloa

Naisten toimeentulo johtaa sukupuolten tasa-arvoon, köyhyyden poistamiseen ja osallistavaan talouskasvuun. Naiset tuovat valtavan panoksen talouteen työskentelemällä yrityksissä, tiloilla, yrittäjinä, palkkatyöntekijöinä ja tekemällä palkatonta hoitotyötä kotona.

Silti köyhyys, syrjintä ja hyväksikäyttö vaikuttavat edelleen suhteettomasti naisiin. Naiset kohtaavat sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää, jonka takia naiset joutuvat usein epävarmoihin ja matalapalkkaisiin työpaikkoihin, ja he edustavat vain pientä vähemmistöä johtotehtävien paikoista. Jos miehillä ja naisilla olisi identtinen rooli työmarkkinoilla, globaaliin bruttokansantuotteeseen voitaisiin lisätä jopa 26 prosenttia.

Tarjoamme koulutusta

UN Women tukee naisten taloudellista voimaantumista tarjoamalla koulutusta erilaisten koulutusohjelmien kautta. Ammatillinen koulutus on naisille avain itsenäiseen toimeentuloon sekä taloudelliseen riippumattomuuteen.

Järjestämme naisille esimerkiksi ammatillista koulutusta ja yrittäjyyskursseja. Koulutuksen avulla naiset voivat tavoitella uusia ura ja toimeentulomahdollisuuksia sekä sopeutua uusiin taloudellisiin tilanteisiin.

Huolehdimme kansainvälisten sopimusten toteutumisesta

Monet kansainväliset sitoumukset, kuten Pekingin julistus ja CEDAW, tukevat naisten taloudellisia vaikutusmahdollisuuksia. UN Women tekee vaikuttamistyötä ja edistää sopimusten noudattamista kohdemaissaan. Esimerkiksi Yli 1000 toimitusjohtajaa ympäri maailmaa on allekirjoittanut UN Womenin ja UN Global Compactin luoman Women’s Empowerment Principles -asiakirjan (WEP), joka sitouttaa yritykset noudattamaan sosiaalista vastuuta sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Tuotamme tutkimustietoa ja teemme vaikuttamistyötä

UN Women tuottaa tutkimusta naisten taloudellisesta voimaantumisesta ja sen vaikutuksista globaaliin talouteen. Yksi kriittinen painopistealue on naisten palkattoman hoitotyön mittaaminen ja toimet siihen puuttumiseksi, jotta naiset ja miehet voisivat paremmin yhdistää palkattoman ja palkallisen työn.

Lisäksi UN Women yhdistää avoimen globaalin yhteisön naisten taloudellisten vaikutusmahdollisuuksien edistämiseksi verkkoportaalissa. Tämän tietoväylän kautta jäsenet voivat löytää ja jakaa resursseja ja oppimismateriaaleja, luoda yhteyksiä vertaistensa ja asiantuntijoiden kanssa sekä keskustella, luoda uusia ideoita ja edistää naisten taloudellisia vaikutusmahdollisuuksia. Väylä yhdistää monipuolisia kumppaneita ja verkostoja, sekä kansainvälisten järjestöjen, yksityisen sektorin, hallitusten, yliopistojen että kansalaisyhteiskunnan jäseniä.

Työmme johtaa tuloksiin

Intiassa UN Womenin Dalit –naisten toimeentuloa tukeva aloite on työllistänyt kastijärjestelmän syrjimiä naisia. Aloitteessa on nyt mukana viisi kertaa enemmän naisia kuin aiemmin, ja monilla Dalit-naisilla on pankkitilejä nimissään. Lisäksi he ovat liittoutuneita puolustamaan oikeuksiaan.

Zimbabwessa UN Womenin tarjoamat koulutus ja tarvikkeet ovat tukeneet Tongon etniseen ryhmään kuuluvia naisia kalastusteollisuudessa, joka on ollut aiemmin laajalti miesten hallinnoima. Nyt myynti on kaksinkertaistunut, ja naiset laajentavat markkinoiden ulottuvuutta suurempiin kaupunkeihin sekä osallistuvat pienlainoja tarjoavaan säästö- ja lainatoimintaan.

Etiopiassa UN Women johtaa YK:n sukupuolten tasa-arvon yhteistyöohjelmaa, joka tarjoaa taloudellista tukea liittovaltion mikro- ja pienyritysten virastolle sekä koulutuksia aiheista kuten arvoketjut, liiketoiminnan kehittäminen ja vihreät yrityshautomot. Virasto puolestaan on kouluttanut yli 6000 naista markkinoinnista ja liikkeenjohdosta; 8000 naista on käyttänyt laajennettuja luotto- ja säästöpalveluita yritystoiminnan perustamiseen ja rakentamiseen.

Lue lisää