Kriisit ja konfliktit

Kriisin tai katastrofin sattuessa ihmisten elämä muuttuu hetkessä. Naiset joutuvat usein kriiseissä taka-alalle, ja heidän tarpeensa unohtuvat kriisin hätäavussa. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women antaa sekä välitöntä että pitkäaikaista apua kriisin kohdanneille naisille ja tytöille ja tekee aktiivista vaikuttamistyötä, jotta naisten tarpeet otettaisiin paremmin huomioon kriisitilanteissa.

Annamme naisille välitöntä hätäapua

Välitön hätäapu pelastaa henkiä. Siihen kuuluu muun muassa ruuan, veden ja lääkkeiden saaminen. Vaikka monet eri toimijat jakavat hätäapua, naiset jäävät miehiä useammin ilman hätäapua. Naisten heikompi asema vaikeuttaa heidän pääsyään avustuksiin, ja miehet voivat esimerkiksi rajoittaa tarvikkeiden antamista naisille.

Esimerkiksi 2013 toteutetussa tyttöjen asemaa konflikteissa käsittelevässä tutkimuksessa todettiin, että tytöille annetaan vähemmän ruokaa, kun sitä on niukasti, ja poikia suositaan yleisesti pelastustoimenpiteissä.

Silti 80 miljoonasta humanitaarisen avun tarvitsijoista 75 prosenttia oli naisia vuonna 2014.

Me varmistamme, että hätäavussa huomioidaan naisten ja tyttöjen erilliset tarpeet.

Tuemme naisten hyvinvointia pitkäaikaisissa kriiseissä

Kriisien ja konfliktien aiheuttamat olosuhteet voivat olla pitkäaikaisia, ja siksi on tärkeää tukea naisten ja tyttöjen hyvinvointia myös pitkällä aikavälillä kriisitilanteissa. Lisäksi yli 42 miljoonasta pakolaisesta ja siirtolaisesta 80 prosenttia on naisia, lapsia ja nuoria.

Kriisien seurauksena naisiin kohdistuva väkivalta lisääntyy arjen järkkymisen ja epävakaiden olosuhteiden aiheuttaman stressin myötä. Esimerkiksi koronapandemian aikana naisiin kohdistuva kotiväkivalta kasvoi jopa 30 prosenttia maailmalla. Lisäksi kriisit lisäävät naisten palkattomia hoitotehtäviä, kuten ruuasta, vedestä ja sairaista perheenjäsenistä huolehtimista.

UN Women tukee naisten mahdollisuuksia itsenäiseen toimeentuloon ja järjestää koulutusta kriisien jälkeisissä olosuhteissa. Lisäksi väkivallan vastaisia toimenpiteitä lisätään tarpeen mukaan.

Varmistamme, että naisten tarpeet otetaan huomioon hätäavussa

Teemme yhteistyötä monen eri tahon kanssa varmistaaksemme, että naisten tarpeet huomioidaan sekä välittömässä että pitkäaikaisessa hätäavussa. Tuemme muita YK-järjestöjä sukupuolten tasa-arvon edistämisessä ja naisten vaikutusmahdollisuuksien nostamisessa järjestöjen humanitaarisessa toiminnassa.

Autamme YK:n jäsenvaltioita toteuttamaan hätäapua, jossa naisten tarpeet huomioidaan ja naisten vaikutusmahdollisuuksia parannetaan. Tämä tapahtuu erinäisten linjausten ja sitoumusten kautta.
Edistämme myös naisjohtoisten kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja kansallisten naisryhmien valmiuksia hätäapuun ja tuotamme tutkimusta, jonka myötä naisten ja tyttöjen tarpeet tunnistetaan kriiseissä entistä paremmin.

Työmme johtaa tuloksiin

UN Women on perustanut Jordaniassa Za'atarin pakolaisleirille naisten ja tyttöjen keskuksia, jotka tarjoavat heille turvallisen ja väkivallattoman tilan, koulutusta, psykologista tukea ja virkistystoimintaa.

Beirutin räjähdyksen jälkeen UN Women järjesti turvallisuustarkastuksia naapurustoissa ja lähetti sukupuolittuneen väkivallan asiantuntijoiden liikkuvia tukiryhmiä tarjoamaan apua väkivaltaa kohdanneille tytöille ja naisille.

Jaamme kriiseissä ja katastrofeissa hätäapupakkauksia, jotka sisältävät kuukautistuotteita naisille ja tytöille. Kuukautiset ovat vain yksi esimerkki naisten usein unohdetuista tarpeista kriisityössä.

Suomessa hallinnoimme myös Suomen naiset, rauha ja turvallisuus -verkostoa, joka työskentelee Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman 1325 toimeenpanemiseksi.

Lue lisää työstämme