Ei tasa-arvoa ilman LGBTIQ+ -oikeuksia!

LGBTIQ+-oikeuksien edistäminen on keskeinen ja erottamaton osa UN Womenin mandaattia sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi. Tasa-arvoa on mahdotonta saavuttaa ilman LGBTQI+ oikeuksia. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutuminen on myös välttämätöntä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Se on myös keskeinen osa YK:n pääsihteerin Ketään ei jätetä -lupausta, jonka keskiössä on syrjinnän kitkeminen.

Lahjoitus on konkreettinen teko tasa-arvoisemman maailman puolesta.

Näin lahjoituksesi voi auttaa:

• 250€ valistuspaketti nuorille positiivisesta maskuliinisuudesta sekä väkivallan ehkäisemisestä
• 80€ majoitus asunnottomalle LBT -naiselle
• 10 € psykososiaalista tukea seksuaalisen väkivallan uhrille

 • Lahjoituksesi

 • Hidden
 • Hinta: 0,00 €
 • 0,00 €
 • Lahjoittajatiedot

Naiset ja tytöt ovat moninainen joukko

UN Women puolustaa kaikkien naisten ihmisoikeuksia. Intersektionaalinen lähestymistapa on UN Womenin työn keskiössä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikessa UN Womenin työssä huomioidaan sukupuolten epätasa-arvon risteäminen muiden syrjinnän muotojen kanssa.

Sukupuolen moninaisuuden tunnistaminen edistää tasa-arvoa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat naiset ja tytöt ovat yksi eniten haavoittuvaisessa asemassa olevista ihmisryhmistä. Esimerkiksi transsukupuoliset naiset ovat erityisen suuressa vaarassa kohdata seksuaalista ja sukupuolittunutta väkivaltaa, ja UN Women puolustaa myös heidän ihmisoikeuksiaan.

Lisäksi UN Women kiinnittää työssään erityistä huomiota teemoihin, joiden merkitys korostuu LGBTIQ+ -ihmisten kohdalla:

 • Terveys
 • Ihmiset, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa (esimerkiksi pakolaiset)
 • Nuoret ja vanhat ihmiset
 • Vammaiset ihmiset
 • Alkuperäiskansoihin kuuluvat ihmiset
 • Kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisvaikuttamisen edistäminen, vahvistaminen ja suojelu

LGBTIQ+ -oikeudet ovat läpileikkaava teema kaikessa UN Womenin työssä

UN Womenin LGBTIQ+ -työ korostuu erityisesti seuraavien, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteutumiseen huomattavasti vaikuttavien teemojen parissa:

 • Päätöksenteko ja osallistuminen julkiseen elämään
 • Seksuaalinen ja sukupuolittunut väkivalta
 • Taloudellinen voimaantuminen
 • Naiset, rauha ja turvallisuus, humanitaarinen toiminta ja katastrofiriskien vähentäminen

Kuvat: UN Women/Felix Maia, UN Women/ Tara Milutis, UN Women/Ryan Brown, UN Women/MarcelaErosa