Yritys, tue tasa-arvotyötä!

Naisten aseman parantaminen ja tasa-arvon saavuttaminen tarvitsevat kaikkien yhteistä panosta!

Tukemalla UN Womenin tasa-arvotyötä yrityksenne edistää tasa-arvoa ja vahvistaa naisten sekä tyttöjen ihmisoikeuksia ja asemaa globaalisti. Yhteistyö UN Women Suomen kanssa tarjoaa yrityksellenne väylän toteuttaa yritysvastuuta ja vahvistaa myönteistä ja vastuullista mielikuvaa.

Tilaa yrityslahjoituslasku täyttämällä lomakkeen tiedot

Tukiessaan UN Womenin työtä, organisaationne saa

• UN Women Suomen viestintäpaketin & mahdollisuuden viestiä omissa kanavissaan tasa-arvon edistämisestä tukemalla UN Womenin työtä

• Halutessanne yrityksenne nimen UN Women Suomen verkkosivuille lahjoittaneiden yritysten joukkoon

• Yrityksenne näkyvyys UN Women Suomen sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeessä ja verkkosivuartikkelissa (merkittävät lahjoitukset)

• Kohdentaa lahjoituksen haluamaanne kohteeseen

• UN Women Suomen asiantuntijan pitämään esitelmän UN Women työn teemoista tai Women's Empowerment Principles -työkalusta

Näin lahjoituksenne muuttaa maailmaa

• Tuemme naisten taloudellista voimaantumista. Ammatillinen koulutus on naisille avain itsenäiseen toimeentuloon sekä taloudelliseen riippumattomuuteen.
• Teemme laajamittaista työtä naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi. Autamme väkivallan uhreja ja työskentelemme edistääksemme lakeja ja käytäntöjä, jotka voisivat lopettaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan.
• Edistämme naisten osallistumista päätöksentekoon kouluttamalla naispuolisia poliittisia ehdokkaita ja edistämällä tasa-arvoista lainsäädäntöä. Edistämme kansainvälisiä sopimuksia, jotka velvoittavat sopijamaita edistämään naisten oikeuksia ja mahdollisuuksia.
• Annamme sekä välitöntä että pitkäaikaista apua kriisin kohdanneille naisille ja tytöille, sekä teemme aktiivista vaikuttamistyötä, jotta naisten erityistarpeet otettaisiin paremmin huomioon kriisitilanteissa.

Muita tapoja tukea UN Womenin tasa-arvotyötä

Pro bono -yhteistyö
Yrityksenne voi tarjota osaamistaan ja palvelujaan UN Women Suomen käyttöön veloituksetta. Yhteistyö voi olla esimerkiksi markkinointiapua, mediayhteistyötä, lainopillista tukea, verkkoympäristöjen kehittämistä, asiantuntijapalveluita ja hr-tukea.

Yritysjäsenyys
Yrityksenne voi liittyä YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomen jäseneksi, rinnallemme rakentamaan tasa-arvoisempaa maailmaa.

Women's Empowerment Principles'ien allekirjoitus
WEPsien seitsemän tasa-arvoperiaatetta edistävät tasa-arvoa työelämässä. Lue lisää WEPseistä täältä.

Generation Equality -sitoomus
Lue lisää Generation Equality -kampanjasta täältä.

Otamme ilolla vastaan erilaisia ajatuksia, miten olisitte kiinnostuneet tukemaan kanssamme tasa-arvotyötä.

Lämmin kiitos tuestanne!

Kiitos, että rakennatte tasa-arvoisempaa maailmaa yhdessä UN Women Suomen kanssa!

Kaikissa yritysyhteistyökysymyksissä voitte olla yhteydessä: varainhankinnan johtaja Aura Yliselä, aura.ylisela@unwomen.fi.