Yritys, tue tasa-arvotyötä!

Tukemalla UN Womenin tasa-arvotyötä yrityksenne edistää tasa-arvoa ja vahvistaa naisten sekä tyttöjen ihmisoikeuksia ja asemaa globaalisti

Yksi keskeisimmistä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista on sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen, joka on samalla edellytys muiden kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiselle. Tukemalla UN Womenin työtä, olette vahvasti edistämässä Agenda2030-tavoitteiden toteumista.

Naisten aseman parantaminen ja tasa-arvon saavuttaminen vaativat kaikkien yhteistä panosta. Yrityksillä on merkittävä rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa niin ratkaisujen kehittämisen, työpaikkojen, talouskasvun kuin rahoituksenkin kautta. Naisten ja tyttöjen aseman parantamisella voidaan esimerkiksi merkittävästi hidastaa ilmastonmuutosta.

UN Women koordinoi ja edistää sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä niin YK-järjestelmän sisällä kuin myös Agenda2030 ohjelmaan liittyvissä neuvotteluissa ja sopimuksissa. UN Womenin tehtävä on varmistaa, että sukupuolten välinen tasa-arvo nähdään edellytyksenä kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiselle sekä inklusiivisemmalle maailmalle – niin jäsenvaltiossa kuin myös YK:n sisällä.

Yhteistyö UN Women Suomen kanssa tarjoaa yrityksellenne väylän toteuttaa yritysvastuuta ja vahvistaa myönteistä ja vastuullista mielikuvaa. Yhteistyö myös motivoi ja innostaa yrityksen henkilöstöä.

Lahjoitus valitsemaanne kohteeseen

UN Women Suomen yhteistyökumppanina olette konkreettisesti:

- Vahvistamassa naisten oikeutta ihmisarvoiseen työhön ja omien tulojen hankkimiseen.
- Edesauttamassa naisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.
- Vähentämässä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.
- Tukemassa tyttöjä ja naisia konflikteissa, katastrofeissa ja rauhanrakennuksessa.
- Vaikuttamassa ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja ratkaisujen kehittämiseen.

Tukiessaan UN Womenin työtä, organisaationne saa

- UN Women Suomen viestintäpaketin & mahdollisuuden viestiä omissa kanavissaan tasa-arvon edistämisestä tukemalla UN Womenin työtä

- Halutessanne yrityksenne nimen UN Women Suomen verkkosivuille lahjoittaneiden yritysten joukkoon

- Yrityksenne näkyvyys UN Women Suomen sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeessä ja verkkosivuartikkelissa (merkittävät lahjoitukset)

- Kohdentaa lahjoituksen haluamaanne kohteeseen

- UN Women Suomen asiantuntijan pitämään esitelmän UN Women työn teemoista tai Women's Empowerment Principles -työkalusta

Yrityksellenne sopiva tapa lahjoittaa

Kertalahjoitus UN Womenin globaaliin tasa-arvotyöhön
Yrityksenne voi tehdä kertalahjoituksen tilillepanona keräystilille Nordea FI62 1270 3000 2089 39, viite 804202211 tai tilata lahjoituslaskun

Kohdennettu lahjoitus
- Naisiin kohdistuvaan väkivallan vastaiseen työhön
- African Girls Can Code -hanke
- Hätäapukeräys Ukrainaan
- Hätäapukeräys Afganistaniin

Kuukausilahjoittaminen
Kuukausilahjoitus mahdollistaa pitkäjänteisen ja säännöllisen tuen tasa-arvotyölle. Kuukausilahjoittajana yrityksenne seisoo tyttöjen ja naisten puolella joka päivä.

UN Women Suomen tukeminen kotimaassa
Yrityksenne voi tukea UN Women Suomen toimintaa tasa-arvon eteen myös kotimaassa. UN Women Suomi osallistuu laajalla otteella suomalaiseen tasa-arvokeskusteluun ja edistää tasa-arvomyönteistä ilmapiiriä laajalla viestinnällään.

Yrityskumppanuus
- Pitkäjänteinen yhteistyö, jonka sisältö määritellään UN Women Suomen ja yrityksen yhteistyösopimuksessa.
- Lahjoituksen ollessa yli 100 000 euroa vuodessa vähintään kahden vuoden ajan, voi yritys kohdentaa lahjoitusvarat tiettyyn UN Womenin ohjelmaan.

Mikäli yhteistyö syvenee pidempiaikaiseksi kumppanuudeksi, tehdään yrityksen ja UN Women Suomen välillä yhteistyösopimus, jossa määritellään molempien osapuolien sitoumukset.

Muita tapoja tukea UN Womenin tasa-arvotyötä

Pro bono -yhteistyö
Yrityksenne voi tarjota osaamistaan ja palvelujaan UN Women Suomen käyttöön veloituksetta. Yhteistyö voi olla esimerkiksi: markkinointiapua, mediayhteistyötä, lainopillista tukea, verkkoympäristöjen kehittämistä, asiantuntijapalveluita ja hr-tukea

Tuoteyhteistyö
Yrityksenne voi lahjoittaa tietyn prosentin tuote- tai palvelumyynnistään UN Womenin tekemään tasa-arvotyöhön. Tuoteyhteistyössä päämajan asettama tuottovaatimus on 100 000 USD.

Sponsoriyhteistyö
UN Women Suomen järjestämien tapahtumien osalta

Yritysjäsenyys
Yrityksenne voi liittyä YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomen jäseneksi, rinnallemme rakentamaan tasa-arvoisempaa maailmaa. Jäsenyydellä yrityksenne voi osoittaa julkisesti, että olette aidosti tasa-arvon edistäjiä ja kannatte yhteiskuntavastuunne. Kannatusjäsenyys on merkittävä periaatteellinen ja taloudellinen tuki UN Women Suomen tasa-arvotyölle.

Women's Empowerment Principles'ien allekirjoitus
WEPsien seitsemän tasa-arvoperiaatetta edistävät tasa-arvoa työelämässä. Lue lisää WEPseistä täältä.

Generation Equality -sitoomus
Lue lisää Generation Equality -kampanjasta täältä.

Otamme ilolla vastaan erilaisia ajatuksia, miten olisitte kiinnostuneet tukemaan kanssamme tasa-arvotyötä.

Lämmin kiitos tuestanne!

Kiitos, että rakennatte tasa-arvoisempaa maailmaa yhdessä UN Women Suomen kanssa!

Kaikissa yritysyhteistyökysymyksissä voitte olla yhteydessä: toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas, jaana.hirsikangas@unwomen.fi.