Testamenttilahjoitus on arvokas tapa auttaa maailman naisia

PÄÄTÖS JOKA LÄHTEE SYDÄMESTÄ

Jokainen meistä toivoo, että maailma olisi tuleville sukupolville parempi paikka elää. Testamentilla voit läheistesi lisäksi muistaa sydäntäsi lähellä olevaa asiaa - maailman naisten ja tyttöjen oikeuksia.

Kun sisällytät UN Women Suomen testamenttiisi, muutat maailmaa tavalla, joka kantaa pitkälle. Jokainen lahjoitus on tärkeä ja mahdollistaa tärkeän työmme jatkuvuuden. Kun tytöt ja naiset voivat elää ilman väkivallan uhkaa, opiskella, ansaita omia tuloja ja saada äänensä kuuluviin, on koko yhteiskunta matkalla kohti vakaampaa tulevaisuutta.

LAHJOITUS TAKAA TYÖMME JATKUVUUDEN

UN Women Suomen keräämät lahjoitukset käytetään naisten aseman parantamiseen yhteiskunnan eri osa-alueilla, eri puolilla maailmassa ja Suomessa.

Vuosien saatossa olemme tukeneet naisten itsenäistä toimeentuloa muun muassa tukemalla naisyrittäjyyttä eri puolilla maailmaa, sekä edistäneet naisten osallistumista päätöksentekoon kouluttamalla naispuolisia poliittisia ehdokkaita ja edistämällä tasa-arvoista lainsäädäntöä.

Olemme auttaneet lukuisia väkivallan uhreja, ja toimineet naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisemiseksi.

Olemme antaneet sekä välitöntä että pitkäaikaista apua kriisin kohdanneille naisille ja tytöille, ja jatkamme aktiivista vaikuttamistyötä, jotta naisten tarpeet otettaisiin paremmin huomioon kriisitilanteissa.

Olemme edistäneet sukupuolten tasa-arvon huomioon ottamista kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, ja olemme edistäneet YK:n päätöslauselma 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus toimeenpanoa Suomessa hallinnoimalla ja koordinoimalla Suomen 1325-verkostoa ulkoministeriön tuella.

Kaiken työmme mahdollistaa vastaanottamamme lahjoitukset. Yksityislahjoitusten avulla olemme pystyneet edistämään naisten oikeuksien toteutumista eri yhteiskunnan osa-alueilla kaikkialla maailmassa ja Suomessa.

Testamenttilahjoitus on kallisarvoinen lahja, sillä se varmistaa toimintamme jatkuvuuden pitkäksi ajaksi. Testamenttilahjoitusten avulla pystymme jatkamaan työtämme naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumiseksi yli 90 maassa, kaikilla elämänalueilla.

OTA YHTEYTTÄ

Testamenttilahjoitusta koskevissa asioissa sinua auttaa varainhankinnan johtajamme Aura Yliselä, puh. 044 3232 668 tai sähköpostitse aura.ylisela@unwomen.fi.
Kaikki testamenttilahjoituksiin liittyvät keskustelut käydään luottamuksellisesti.

Olemme kiitollisia kaikista testamenttilahjoituksista, ja voit testamentata UN Women Suomelle minkä muotoista omaisuutta tahansa.

Voit halutessasi kohdentaa testamenttilahjoituksesi UN Womenin globaaliin työhön tai Suomen toimintaan. Yleishyödyllisenä yhteisönä meidän ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituksesta perintöveroa.

MITÄ LAISSA SANOTAAN?

Testamentti tulee aina tehdä kirjallisena kahden todistajan samanaikaisesti läsnä ollessa. Perinnönjättäjän allekirjoitettua testamentin todistajat allekirjoituksillaan todistavat, että perinnönjättäjä on vapaasta tahdostaan ja täydessä ymmärryksessä allekirjoittanut testamentin. Allekirjoitustensa lisäksi todistajien tulee merkitä ammattinsa ja asuinpaikkansa sekä todistamisen paikan ja ajan.

Testamentin todistajan tulee olla yli 15 vuotta täyttänyt ja henkisesti todistajaksi kykenevä. Todistaja ei voi olla testamentin tekijän puoliso, lapsi, vanhempi, ottovanhempi, ottolapsi, sisarus tai näiden puoliso. Todistaja ei myöskään voi olla kukaan ketä testamentissa muistetaan, eikä myöskään muistetun puoliso tai lähisukulainen.

Lähde: Perintökaari 5.2.1965/40, Luku 10 § 1, § 2, § 4

TÄRKEÄÄ TIETÄÄ TESTAMENTIN LAATIMISESTA

Testamentin tulee olla lain edellyttämien vaatimusten mukainen, jotta se voidaan katsoa päteväksi. Alla olemme koonneet listan tärkeistä asioista, jotka tulee ottaa huomioon testamenttia laatiessa:

1. Testamentti kannattaa aina teettää tai vähintään tarkastuttaa ammattilaisella. Näin varmistetaan, että testamentti täyttää kaikki muotovaatimukset, eikä sen muodollisista seikoista koidu ongelmia jälkikäteen.

2. Testamentti allekirjoitetaan kahden yli 15-vuotiaan ja esteettömän todistajan läsnä ollessa. Esteettömyys merkitsee sitä, että todistaja ei voi olla puoliso, lapsi, vanhempi tai kukaan muu sukulainen, eikä myöskään kukaan testamentissa muistettu henkilö. Sen sijaan esimerkiksi ystävät tai naapurit sopivat mainiosti todistajiksi, ja jos testamentti laaditaan ammattilaisen kanssa asianajotoimisto voi myös pyydettäessä järjestää paikalle kaksi todistajaa.

3. Jos testamenttiin haluaa tehdä muutoksia, tulee aina laatia uusi testamentti. Vanha testamentti kannattaa hävittää huolellisesti. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että testamentissa lukee aina laatimispäivämäärä, jotta vältytään epäselvyyksiltä, jos testamentteja laaditaan useampi perinnönjättäjän elinaikana.

4. Valmis testamentti tulee säilyttää huolellisesti. Paras paikka on pankin tallelokero, mutta testamentin voi myös säilyttää kotona muiden tärkeiden papereiden kanssa. Testamentti kannattaa säilyttää suljetussa kirjekuoressa, jonka päällä lukee selkeästi ‘Testamentti’, jotta se on helposti löydettävissä tarvittaessa.

TÄRKEÄÄ UN WOMEN SUOMELLE LAHJOITTAMISESTA

• Kirjaa testamenttilahjoituksesi saajaksi UN Women Suomi ry. Pelkkä UN Women voi aiheuttaa epäselvyyttä kenelle taholle laajassa ja globaalissa organisaatiossamme lahjoitus on tarkoitettu.

• Voit valita, haluatko lahjoituksesi menevän UN Womenin globaaliin työhön vai Suomessa tapahtuvaan työhön.

• Käytännön syistä emme pääsääntöisesti pysty vastaanottamaan pelkästään tavaralahjoituksia sisältäviä lahjoituksia. Esimerkiksi tavanomaisella koti-irtaimistolla ei nykyisin ole sellaista rahallista arvoa, joka ylittäisi myynnistä aiheutuvat kulut. Koti-irtaimistoista on siis tavallisesti paljon enemmän iloa läheisille ja sukulaisille, joille niillä on tunnearvoa. Luonnollisesti joillakin yksittäisillä esineillä voi olla selvästi niiden myyntikustannuksia suurempi rahallinen arvo. Tällöin pystymme muuttamaan ne rahaksi ja ohjamaan varat tyttöjen ja naisten hyväksi.

TILAA ILMAINEN TESTAMENTTIESITE

"*" näyttää pakolliset kentät

Testamenttiesite auttaa sinua laatimaan arvojesi mukaisen testamentin, ja se sisältää tärkeää tietoa testamentin laatimiseen liittyvistä asioista, sekä siitä, miten perintösi avulla pystymme tukemaan naisten ja tyttöjen asemaa jatkossakin. Täytä alla oleva lomake ja saat ilmaisen testamenttiesitteen sähköpostiisi.
Haluan testamenttiesitteen*
Nimi*
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Hidden
Uutiskirjeen tilaus
Tilaamalla testamenttiesitteen hyväksyn, että tietoni tallennetaan Suomen UN Womenin rekisteriin. Yksityisyytesi on meille tärkeä. Voit lukea tietosuojastamme rekisteriselosteessamme.