Generation Equality Forum Meksikossa: Konkreettiset sitoumukset ja aktivismi kriittisiä tasa-arvon saavuttamiseksi

Yritys, tule mukaan tekemään tasa-arvosta totta!

 

Nuoriso- ja feministiset liikkeet olivat avainasemassa vaatimassa konkreettisia toimia tasa-arvon saavuttamiseksi Generation Equality Forumin tilaisuudessa Meksikossa.

 

UN Womenin Generation Equality Forum sai lähtölaukauksensa Mexico Cityssa 29.–31. maaliskuuta. Foorumi aloitti valtioiden, kansalaisyhteiskunnan ja muiden toimijoiden muodostamien koalitioiden toiminnan, jonka tarkoituksena on vauhdittaa Pekingin julistuksessa ja toimintaohjelmassa vuonna 1995 julkistettujen tasa-arvotavoitteiden toteutumista.

Suomesta Mexico Cityn foorumiin osallistuivat pääministeri Sanna Marin sekä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Meksikon tilaisuudessa julkistettiin toimintakoalitioiden suunnitelmia ja uusia tasa-arvositoumuksia. Myös Suomi julkaisi tilaisuudessa uusia suunnitelmia liittyen johtamansa Innovaatiot ja teknologia -koalition toimintaan. Tilaisuudessa myös nuoriso- ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen johtohahmot julkistivat yhteisen visionsa vuodelle 2026.

Mexico Cityn foorumissa oli arviolta kymmenentuhatta osallistujaa, mukaan lukien yli 250 puhujaa 85 maasta. Lähes puolet osallistujista oli alle 30-vuotiaita, mikä on osoitus uuden sukupolven aktiivisesta roolista Generation Equality -aloitteessa.

Generation Equality Forum -tapahtuma järjestettiin aikana, jolloin huoli COVID-19 -pandemian vaikutuksista sukupuolten tasa-arvolle on lisääntynyt ympäri maailmaa. Pandemian pahentaman tasa-arvokriisin vuoksi toimet ja investoinnit naisten oikeuksien puolesta ovat äärimmäisen tärkeitä. Neljännesvuosisata Pekingin konferenssin ja sitä seuranneen Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman julkistuksen jälkeen, foorumi pyrki herättämään kipinän Pekingin toimintaohjelman täydelle toimeenpanolle.

Foorumin yhtenä koollekutsujana Meksikon hallitus oli foorumissa vahvasti edustettuna. Meksikon ulkoministeri Marcelo Ebrard toimi toisena foorumin juontajana ja visioi, että feminismillä voidaan ohjata muutosta, jolla vastata COVID-19 pandemian kärjistämiin epäkohtiin.

“Feminismi pitää peräänantamattomasti kiinni optimismista. Se on tyytymättömyyttä siihen, kuinka asiat ovat nyt ja ovat olleet aiemmin, ja se on pyrkimys muuttaa kaikki, tai melkein kaikki… Polku, jonka se maalaa eteemme, kutsuu tekoihin, jotka muuttavat yhteiskuntiamme, koskaan hylkäämättä optimismia.”

Tilaisuuden päättäjäispäivänä esiteltiin osallistujien tasa-arvositoumuksia, joiden pohjalta käynnistetään vielä laajemmat sitouttamistoimet Generation Equality Foorumin toisessa tilaisuudessa Pariisissa 30. kesäkuuta.

  • Meksikon kansallinen naisten instituutti (INMUJERES) ja UN Women panivat alulle aloitteen Hoivatyön liittoumalle, jonka kautta pyritään korjaamaan pandemian kasvattamaa naisten hoivataakkaa, joka uhkaa heidän taloudellista asemaansa
  • Women Moving Millions (Naiset liikuttavat miljoonia), joka on globaali hyväntekijöiden verkosto, sitoutui keräämään Pariisin tapahtumaan mennessä sata miljoonaa dollaria tukeakseen aloitteen agendaa
  • Ford-säätiö, The Equality Fund -tasa-arvorahasto ja Kanadan hallitus julkistivat sitoumuksen, jossa korostettiin feministisen rahoittamisen tarpeellisuutta tasa-arvon toteuttamiselle. Sitoumus sisälsi 15 miljoonan dollarin avustuksen Ford-säätiöltä tasa-arvorahastolle, suunnitelman perustaa maailmanlaajuinen, monialainen liittouma feministisille liikkeille, sekä 10 miljoonan dollarin avustuksen Kanadalta YK:n erityisrahastolle naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi (UN Trust Fund to End Violence Against Women).

Generation Equality Forum -tapahtuman yhteydessä Meksikon hallitus perusti myös sukupuolten tasa-arvon ystävien ryhmän. Ryhmä tuo yhteen kaksikymmentä jäsenvaltiota, jotka sitoutuivat edistämään toimia monitahoisilla foorumeilla sukupuolten tasa-arvon hyväksi.

Sitoumuksia tehneet ryhmät koostuvat useiden sidosryhmien kumppanuuksista, ja niiden tehtävä on tunnistaa kaikkein kriittisimmät toimet sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi aina taloudellisista oikeuksista naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen. Meksikon Generation Equality Foorumissa luotu tasa-arvon kiihdytyssuunnitelma havainnollistaa toimia, joita tarvitaan globaalin sukupuolten tasa-arvon toteutumisen turvaamiseksi. Koko asiakirja on nähtävissä täällä.

“Se, mitä haluamme, on kunnianhimoista ja oikeutettua. Oikeus ei ole radikaalia, se on lähtökohta ja siitä pitäisi tulla täysin normaalia”, sanoi Phumzile Mlambo-Ngcuka, UN Womenin pääjohtaja.

“Nyt on meidän hetkemme pyrkiä sukupuolten tasa-arvon edistämiseen koko yhteiskunnassa. Uskomme liittolaisuuteen, emme sivullisiin, kun kyse on epäoikeudenmukaisuudesta. Voimaa, resursseja ja vaikutusvaltaa hallitsevien, on oltava sukupolvien tasa-arvon puolustajia ja kumppaneitamme toteuttamassa toimintaryhmien hyvin harkittuja toimia. Jokaista näistä muutossuunnitelmista tuetaan investoinnein, ja niiden täytäntöönpanoa johtavat ne, joilla on voimaa tavoitteidemme saavuttamiseksi.”

Meksikon foorumi loi polun kohti tasa-arvon pysyvää perintöä. Generation Equality Forum -tapahtuma huipentuu Pariisissa 30.6.–2.7., ja Pariisissa tehdyt pyrkimykset edistävät ja lujittavat sitoumuksia tasa-arvoisten yhteiskuntien luomiseksi, kun maailma alkaa toipua COVID-19-pandemiasta.

Myös tapahtumaa koolle kutsumassa olleen Ranskan hallituksen puolesta tapahtumassa puhui Eurooppa- ja ulkoministeri Jean-Yves Le Drian:

“…uudenlainen monenkeskinen yhteistyö, jota meidän on tänään rakennettava, arvioidaan kyvyllämme edistää ja puolustaa yhdessä naisten ja tyttöjen oikeuksia. Tarvitaan konkreettista edistystä – nopeasti. Tekemänne työn ansiosta tämä edistys on tänään ulottuvillamme, kunhan jatkamme toimintaa yhdessä.”

Kansalaisyhteiskunnan ja nuorison johtohahmot, jotka ovat olleet mukana foorumin suunnittelussa, päättivät tapahtuman jakamalla tulevaisuuden toiveensa. Wfac Kamerunin toimitusjohtaja Zoneziwoh Mbondgulo-Wondieh vaati “toimia, jotka voidaan realisoida muutokseksi” ja kehotti osallistujia “haastamaan itsensä olemaan ensimmäinen sukupolvi, joka tekee sukupuolten tasa-arvosta todellisuutta”.

Sri Lankalainen nuorisoaktivisti Chamathya Fernando sanoi, että sukupolvien tasa-arvokampanjan työ “on kaikkien meidän ääni, jotka rikkovat stereotypioita, ylittävät esteitä, vaativat oikeudenmukaisuutta ja taistelevat ihmisoikeuksien puolesta. Emme saa jättää ketään jälkeemme, emmekä lopeta, koska tämä on nykyisyytemme ja se on tulevaisuutemme.”

Generation Equality -aloitteeseen etsitään edelleen uusia muutoksentekijöitä! Oman sitoumuksensa tekemisestä kiinnostuneita tahoja kehotetaan tutustumaan usein kysyttyihin kysymyksiin ja täyttämään hakemus ja ilmoittautuminen Generation Equality-aloitteeseen.

 

Kuvat: UN Women/Dzilam Méndez