Afganistanin naiset tarvitsevat tukeasi nyt enemmän kuin koskaan


UN Women on sitoutunut seisomaan Afganistanin naisten rinnalla ja toimimaan heidän oikeuksiensa puolesta. UN Women on työskennellyt Afganistanissa yli kymmenen vuotta ja jatkaa toimintaansa maassa tarjotakseen elintärkeitä palveluita Afganistanin naisille ja tytöille tässä kriittisessä tilanteessa, yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa.

Afgaaninaisilla ja -tytöillä on ollut keskeinen rooli kautta maan historian. On ensiarvoisen tärkeää, että he voivat jatkossakin toimia tässä tärkeässä roolissa yhteiskunnassa ja että heidän kovalla työllä saavutettuja oikeuksiaan suojellaan.

Vuonna 1919 afgaaninaiset saivat äänioikeuden ennen monia muita maita. Ensimmäinen tyttöjen koulu avattiin vuonna 1921, ja 1964 perustuslaissa vaadittiin kaikkien tasa-arvoa. Tällä hetkellä tilanne muuttuu nopeasti, ja nämä valtavat saavutukset ovat uhattuina.

Vuosi 2020 oli historian vaarallisin vuosi afgaaninaisille kuolinluvuissa mitattuna. Vuoden 2021 luvuista on tulossa edellistäkin synkempiä. Lähes puolet kaikista siviiliuhreista vuoden 2021 puoliväliin mennessä ovat naisia, tyttöjä ja poikia, muodostaen 46 prosenttia kaikista siviiliuhreista. 80 prosenttia lähes neljännesmiljoonasta afgaanista, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan toukokuun jälkeen, ovat naisia ja lapsia.

Auta Afganistanin naisia

Naisten ja tyttöjen oikeuksille Afganistanissa tulee olla vain yksi suunta: eteenpäin.

UN Women seisoo vankasti Afganistanin naisten ja tyttöjen rinnalla näinä vaikeina aikoina. Olemme sitoutuneet tukemaan heidän turvallisuuttaan sekä täysimääräistä ja vapaata osallistumistaan niin sosiaaliseen, taloudelliseen kuin poliittiseenkin elämään.

Auta meitä auttamaan Afganistanin naisia ja tyttöjä. Kiitos, jos voit lahjoittaa jo tänään.

  • Lahjoituksesi

  • Hidden
  • Hinta: 0,00 €
  • 0,00 €
  • Lahjoittajatiedot

  • Yksityisyytesi on meille tärkeä. Käsittelemme tietojasi tietosuojakäytäntöjemme mukaan.

Voit tehdä lahjoituksen myös tekstiviestin tai MobilePayn kautta. Lahjoita 20 € tekstaamalla UNW20 numeroon 16499 tai lähetä haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58961.
Kuukausilahjoitukset auttavat meitä suojelemaan yhä useampia naisia ja tyttöjä. Tekemällä kuukausilahjoituksen UN Womenille tarjoat naisille jatkuvaa tukea ja suojelua ja autat heitä saamaan toivoa paremmasta tulevaisuudesta.

Jos varoja kerätään enemmän kuin tähän hätätapaukseen tarvitaan, varat ohjataan hädänalaisille naisille ja tytöille siellä, missä avuntarve on suurin.

UN Womenin työn prioriteetit Afganistanissa

UN Womenin maatoimisto Afganistanissa on yhä auki, ja olemme sitoutuneet jatkamaan työtämme Afganistanin tyttöjen ja naisten oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä UN Womenin Afganistanissa tapahtuvan työn prioriteetit ovat:

- Kaikkien tyttöihin ja naisiin kohdistuvien turvallisuusriskien eliminoiminen (kuten uhkailu, pelottelu, naisiin kohdistuvat kostotoimenpiteet ja väkivalta)

- Naisten oikeuksien puolustajien turvallisuuden takaaminen

- Naisten ja tyttöjen hyvinvoinnille ja terveydelle välttämättömien palveluiden turvaaminen

- Humanitaaristen työntekijöiden työskentelyn turvaaminen (mukaan lukien ja erityisesti naispuoliset humanitaariset työntekijät, jotka saattavat kohdata erityisiä haasteita)

- Tyttöjen ja naisten osallistumisen ja äänen kuuluvuuden takaaminen kaikissa hallinnollisissa prosesseissa myös jatkossa