Hätäapukeräys Afganistaniin

  • Lahjoita ja auta Afganistanin tyttöjä ja naisia

  • Hidden
  • Hinta: 0,00 €
  • 0,00 €
  • Lahjoittajatiedot

Afganistanin naiset tarvitsevat tukeasi nyt enemmän kuin koskaan.

2021 Kabulin valtaamisen jälkeen Taliban on jatkuvasti löytänyt uusia keinoja sortaa afganistanilaisia naisia, rajoittaa heidän perusoikeuksiensa toteutumista ja sulkea heidät yhteiskunnan ulkopuolelle.

Taliban on mm. kieltänyt koulunkäynnin yli 12-vuotiailta tytöiltä, sulkenut naiset pois yliopistoista, kieltänyt naisia menemästä puistoihin, huvipuistoihin, julkisiin kylpylöihin ja kuntosaleille, ja jopa vaatinut, että naispuolisilta mallinukeilta peitetään kasvot.

Joulukuussa 2022 Taliban kielsi naisia työskentelemästä järjestöissä Afganistanissa. Kiellon vaikutukset ovat musertavat. Sen lisäksi, että se estää lukemattomilta naisilta työnteon, se myös evää naisilta ja tytöiltä pääsyn elintärkeiden humanitaaristen palveluiden pariin. Kielto rikkoo humanitaarisia periaatteita ja tekee mahdottomaksi humanitaarisen avun toimittamisen yli 11 miljoonalle naiselle ja tytölle, joista 6 miljoonaa on jo nälänhädän partaalla.

"Afganistanissa on käynnissä ennennäkemätön sukupuoleen perustuva naisten syrjäyttäminen yhteiskunnasta."

– Jaana Hirsikangas, UN Women Suomen toiminnanjohtaja

UN Womenin työ Afganistanin naisten oikeuksien puolesta

UN Women on työskennellyt Afganistanissa yli 20 vuotta ja seisoo jatkossakin afganistanilaisten naisten rinnalla; naisten, jotka tuntevat olonsa yksinäisemmiksi ja vaiennetuimmiksi kuin koskaan.

UN Women työskentelee varmistaakseen perusrahoituksen naisjärjestökumppaneilleen, joiden toiminta on naisten oikeuksien kulmakivi Afganistanissa. Ilman rahoitusta naisjärjestöjen toiminta ja olemassaolo ovat uhattuina. UN Women suojelee afganistanilaisia naisihmisoikeuspuolustajia ja on tarjonnut heille koulutusta sekä turvallisia asuntoja. UN Women keskittyy naisiin johtajina ja toimijoina humanitaarisessa toiminnassa, ei vain avunsaajina ja ”haavoittuvana ryhmänä”.

Lisäksi UN Women hyödyntää ainutlaatuisia kontaktejaan naisjärjestöjen verkostoissa eri puolilla maata. Se arvioi, seuraa ja tuottaa tietoa Talibanin asettaman naisten työntekokiellon vaikutuksista. Yhdessä naisjärjestöverkostonsa kanssa UN Women tukee kansainvälisen yhteisön ponnisteluja ja vaatimuksia Talibanin asettaman naisten työskentelykiellon kumoamiseksi, sekä tekee vaikuttamistyötä.

Ennen kiellon voimaan astumista UN Women tarjosi elintärkeitä palveluja väkivallasta selviytyneille naisille aiheeseen erikoistuneissa keskuksissa ja turvakodeissa. Lisäksi UN Women tuki afganistanilaisten naisten toimeentuloa tarjoamalla käteisavustuksia, tukemalla naisyrittäjiä ja naisten toimeentuloa sekä tarjoamalla naisille koulutusta, elämäntaito-opetusta ja johtamiskoulutusta. Toiminnassa keskityttiin erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleviin naisiin, kuten yksin perhettään elättäviin ja työttömiin naisiin.

Lue uusimmat artikkelimme Afganistanin tilanteesta

Kaksi vuotta Talibanin valtaannousun jälkeen Afganistanin naiset ja tytöt elävät sukupuoleen perustuvan apartheidin alla