Sitoudu tekemään tasa-arvosta totta

Yritys, tue tasa-arvotyötä!
YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin käynnistämä viisivuotinen Generation Equality -kampanja edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia niillä osa-alueilla, joilla kehitys on ollut kansainvälisesti hidasta. Kampanjan ytimessä on kannustaa laajasti yhteiskunnan eri aloilta toimijoita kunnianhimoisiin ja konkreettisiin sitoumuksiin, joilla tehdään tasa-arvo todeksi.

30.6.-2.7.2021 järjestetty Pariisin Generation Equality -foorumi oli neljännesvuosisadan suurin tasa-arvotapahtuma. Foorumin aikana Generation Equality -toimintaryhmät sekä lukuisat muut toimijat julistavat sitoumuksensa sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi. Yhteensä noin tuhannen sitoumuksentekijän joukossa myös Suomi julkisti omat konkreettiset sitoumuksensa, jotka painottuivat sukupuolten tasa-arvon edistämiseen teknologian ja innovaatioiden kautta. 

Myös muita toimijoita yhteiskunnan eri osa-alueilta kannustetaan liittymään kampanjaan tekemällä omia kunnianhimoisia, konkreettisia ja kestäviä sitoumuksiaan tasa-arvon puolesta. Sitoumuksia voi tehdä koko viisivuotisen kampanjan ajan.

Liity Microsoftin, Nokian, PayPalin, Bill ja Melinda Gatesin säätiön, Fingon ja muiden joukkoon ja ryhdy sitoumuksentekijäksi.

Kuka voi ryhtyä sitoumuksentekijäksi?

Sitoumuksentekijäksi (Commitment Maker) voi ryhtyä kuka tahansa, esimerkiksi: 

 • valtiot 
 • yritykset 
 • hyväntekeväisyysjärjestöt 
 • YK-järjestöt 
 • kansainväliset tai paikalliset järjestöt 
 • nuorisojärjestöt 
 • kansalaisyhteiskunta
 • akateemiset yhteisöt ja tutkimusyhteisöt 
 • media 
 • kunnat ja kaupungit 

Miksi ryhtyä sitoumuksentekijäksi? 

Sitoumuksentekijänä saat ainutkertaisen mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa tyttöjen ja naisten elämään konkreettisesti sekä edistämässä kestävän kehityksen tavoitteita. Tekemällä sitoumuksen: 

 • Sinut tunnustetaan Sitoumuksentekijäksi ja sitoumuksesi julkaistaan valtioiden, yritysjohtajien, kansainvälisten organisaatioiden ja YK-järjestöjen rinnalla. 
 • Pääset näyttämään sitoumuksesi edistystä vuosittaisissa Generation Equality -raporteissa sekä kansainvälisissä ja alueellisissa tapahtumissa. 
 • Liityt dynaamiseen, eri toimijoiden muodostamaan yhteisöön, joka on omistautunut naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseen. 
 • Olet mukana jakamassa parhaita käytäntöjä vaikuttavuuden lisäämiseksi ja tulet tunnustetuksi tasa-arvotyön suunnannäyttäjänä. 
 • Esimerkilläsi kannustat muita tekemään konkreettisia tasa-arvotekoja. 

Minkälaisia sitoumuksia voit tehdä? 

Generation Equality -sitoumukset on jaettu neljään eri kategoriaan: 

 • Rahalliset sitoumukset (financial commitments)jotka tukevat sukupuolten tasa-arvoa edistäviä toimia. Tasa-arvotyö kärsii kriittisestä rahoitusvajeesta. Lahjoita YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin työhön.
 • Vaikuttamistyöhön liittyvät sitoumukset (advocacy commitments), jotka vahvistavat ja mobilisoivat tukijoukkoja toimintaryhmien ajamien muutosten saavuttamiseksi. 
 • Lakeihin ja käytäntöihin säännöksiin liittyvät sitoumukset (policy commitments), jotka osoittavat, miten hallitus, yritys tai organisaatio voi toimia tasa-arvon edistämiseksi rakenteellisella tasolla. 
 • Ohjelmamuotoiset sitoumukset (programmatic commitments), joiden avulla tuotetaan ohjelmia, palveluita, tutkimusta tai muita toimia, jotka auttavat tasa-arvotoimien laajentamisessa.

Miten sitoumuksentekijäksi ryhdytään? 

VAIHE 1 – Tutustu Generation Equality -kampanjaan ja sen toimintaryhmien tavoitteisiin 

Tutustu ensin Generation Equality -kampanjan kuuteen eri toimintaryhmään ja niiden tavoitteisiin. Toimintaryhmien teemat ovat sukupuoleen perustuva väkivalta, taloudellinen oikeudenmukaisuus, seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet, ilmasto-oikeudenmukaisuus, innovaatiot ja innovaatiot tasa-arvon edistäjänä sekä feministiset liikkeet ja johtajuus. Voit tehdä sitoumuksia yhteen tai useampaan teemaan liittyen. 

VAIHE 2 – Tutustu vahvan sitoumuksen periaatteisiin ja inspiroidu muiden sitoumuksista 

Ota huomioon nämä viisi asiaa, kun haluat tehdä vahvan sitoumuksen: 

 1. Vaikuttavuus: sitoumus tähtää merkittävään muutokseen naisten ja tyttöjen elämissä sekä rakenteelliseen sisäiseen muutokseen organisaatiossasi. 
 2. Rahoitus: sitoumuksen toteuttamiseksi on varattu riittävät resurssit ja siihen kohdennetut varat on selkeästi ilmaistu budjetissa. 
 3. Sitoumuksella on korkean tason hyväksyntä. 
 4. Ihannetapauksessa sitoumus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. (Tutustu toimintaryhmien johtajistoon täällä.)
 5. Täyttää SMART -kriteeriteli on konkreettinen (specific), mitattava (measureable), saavutettavissa oleva (attainable), olennainen (relevant) ja aikaan sidottu (timebound) 

Voit joko liittyä olemassa oleviin yhteissitoumuksiin tai tehdä oman sitoumuksesi. Inspiroidu sitoumuskatalogin esimerkkisitoumuksista täällä. 

VAIHE 3 – Suunnittele oma sitoumuksesi ja ilmoittaudu sitoumuksentekijäksi 

Suunnittele sitoumuksesi ja täytä sitoumuslomake täällä (englanniksi).

Katso YK:n päivän webinaari “Sitoudu tekemään tasa-arvosta totta” ja tutustu konkreettisiin sitoumuksiin


Artikkelia on päivitetty 5.5.2022 ja siihen on lisätty YK:n päivän webinaarin video.