Jäsenyys yrityksille ja järjestöille

UN Women Suomen yritysjäsenyys ja järjestöjäsenyys

Liittymällä UN Women Suomen jäseneksi olette mukana rakentamassa tasa-arvoisempaa maailmaa ja tukemassa tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutumista. Jäsenenä olette virallisesti osa UN Women Suomea ja mahdollistatte tasa-arvotyön edistämisen erityisesti Suomessa.

Yritykset voivat liittyä UN Women Suomen kannatusjäseniksi ja järjestöt järjestöjäseniksi. Lue lisää kannatusjäsenyydestä ja järjestöjäsenyydestä alempaa sivulta.

Ilmoittaudu kannatus- tai järjestöjäseneksi

UN Women Suomen kannatusjäsenyys yritykselle

Yritykset voivat tukea UN Womenin toimintaa kannatusjäsenenä. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yritys tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta UN Women Suomen hallitus.

Kannatusjäsenten jäsenmaksu perustuu henkilöstömäärään:

1-10 työntekijää - 300€
11-50 työntekijää - 500€
51-250 työntekijää - 1000€
Yli 250 työntekijää - 3000€

UN Women Suomen jäsenyys järjestölle

Järjestöt voivat tukea UN Womenin toimintaa järjestöjäsenenä.

Järjestöjen jäsenmaksu perustuu jäsenmäärään:

Jäsenmäärä:
1-99 jäsentä - 60 €
100-499 jäsentä - 100 €
500-4999 jäsentä - 210 €
5000-25 000 jäsentä - 300 €
25 001 tai enemmän - 700 €

Liittyessänne UN Women Suomen jäseneksi saatte:

1) mahdollisuuden osallistua UN Womenin sekä UN Women Suomen järjestämiin koulutuksiin ja tasa-arvoaiheisiin tilaisuuksiin, ja pääsette verkostoitumaan myös kansainvälisesti,

2) ajankohtaiset päivitykset UN Women Suomen työstä sekä

3) osallistumisoikeuden Kevät- ja Syyspäivien koko ohjelmaan – myös järjestön vuosikokouksiin. UN Women Suomen sääntömääräisissä kokouksissa jäsenjärjestöillä on äänioikeus ja kannatusjäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Kuvituskuvat: UN Women / Ryan Brown