UN Women Suomen sosiaalisen median säännöt

UN Women Suomen sosiaalisen median kanavat ovat turvallisia tiloja

Kannustamme keskusteluun, ja myös eriävät mielipiteet, kritiikki ja haastavatkin kysymykset ovat aina sallittuja. Pyrimme osallistumaan keskusteluun resurssiemme sallimissa puitteissa, ja haluamme kannustaa kaikkia seuraajiamme aktiiviseen dialogiin sosiaalisen median kanavissamme. Haluamme kuitenkin varmistaa, että sosiaalisen median kanavamme säilyvät kaikille turvallisina keskustelualustoina, sekä pitää huolta siitä, että keskustelu pysyy kunnioittavana ja asiallisena.

Näiden sääntöjen kautta pyrimme pitämään sosiaalisen mediamme tilana, jossa kaikilla on hyvä ja turvallinen olla. Mikäli sinulla on kysymyksiä sosiaalisen median moderointikäytännöistämme, voit olla suoraan yhteydessä UN Women Suomen viestinnän vastaava Emma Winieckiin, emma.winiecki@unwomen.fi

Kiitos, että olet mukana tekemässä UN Women Suomen sosiaalisen median kanavista kaikille turvallisia tiloja!

ASIAT, JOTKA KUULUVAT UN WOMEN SUOMEN SOMEEN

Kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita
Toimintamme perustuu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Lähdemme siitä, että jokainen ihminen on yhtä arvokas, ja ihmisoikeudet pätevät jokaiseen ihmiseen sukupuoli-identiteetistä, ihonväristä, uskonnosta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, yhteiskuntaluokasta, tulotasosta tai mistään muusta piirteestä riippumatta.

Avoin keskustelu UN Women Suomen työhön liittyvistä teemoista
Haluamme kannustaa avoimeen keskusteluun sosiaalisen median kanavissamme. Tähän kuuluu myös erilaiset mielipiteet, erilaiset näkökannat ja myös kritiikki. Kaikki tämä on tervetullutta somessamme – asiallisesti ilmaistuna.

Kaikenlaiset kysymykset UN Women Suomen työstä ja työmme teemoista
Tyhmiä kysymyksiä ei ole, ja vaikeisiinkin kysymyksiin pyrimme vastaamaan parhaan kykymme mukaan. Kannustamme esittämään kysymyksiä, sillä niiden kautta me kaikki voimme laajentaa ymmärrystämme ja oppia uutta.

ASIAT, JOTKA EIVÄT KUULU UN WOMEN SUOMEN SOMEEN (tai minnekään)

Rasismi
Minkäänlainen rasistinen kommentointi tai sisältö ei kuulu sosiaalisen median kanaviimme. Poistamme ilman varoitusta kaikki rasistiset tai rasismiin yllyttävät kommentit.

Seksuaalinen ahdistelu
Minkäänlainen seksuaalissävytteinen tai ahdisteleva kommentointi ei ole sallittua. Poistamme ilman varoitusta kommentit, joissa tehdään seksuaalissävytteisiä, ahdistelevia ja häiritseviä ehdotuksia.

Uhkailu
Emme hyväksy muiden uhkailua sosiaalisen median kanavissamme. Kaikenlainen väkivallalla tai muulla vahingonteolla uhkailu on kielletty, ja poistamme uhkaavat kommentit ilman varoitusta.

Homofobia ja transfobia
Puolustamme LGBTIQ-ihmisten oikeuksia. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille kuuluvat täydet ihmisoikeudet. Transnaiset ovat naisia ja transmiehet ovat miehiä. Ihmisoikeudet kuuluvat transihmisille. Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia ei edistetä sortamalla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tai transihmisten oikeuksia. Emme salli minkäänlaisia homofobisia tai transfobisia kommentteja sosiaalisen median kanavissamme, ja poistamme ne ilman varoitusta.

Asiattomat, henkilöön kohdistuvat ja vihamieliset kommentit

Joskus seuraajamme saattavat päätyä kiivaisiinkin keskusteluihin erinäisistä aiheista sisältöjemme alla. Kannustamme dialogiin, ja sisältöjemme on myös tarkoitus herättää keskustelua. Joskus keskustelu voi olla varsin kiivasta. Haluamme kuitenkin suojella seuraajiamme vihamieliseltä, hyökkäävältä ja uhkaavalta sisällöltä. Seuraamme sisältöjemme alla käytäviä keskusteluja, ja haluamme antaa tilaa asialliselle ja kunnioittavalle ajatustenvaihdolle. Joskus joudumme kuitenkin moderoimaan myös seuraajiemme välisiä keskusteluja esimerkiksi poistamalla kommentteja, antamalla varoituksia, tai vaikeissa tapauksissa rajoittamaan kommentointia tai sulkemalla kommentoinnin.

Ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymyksiä. Bännäämme ilman varoitusta seuraavista syistä:

  • Rasististen solvausten käyttö missään muodossa
  • Väkivallalla uhkailu tai väkivaltaan yllyttäminen, väkivallan ihannointi
  • Väkivallan oikeuttaminen tai väkivallan uhrien syyllistäminen
  • Homo- ja transfobiset kommentit
  • Järjestön sosiaalisen median tileille lähetetyt yksityisviestit, joissa on solvaava, uhkaava tai vihamielinen sävy
  • Järjestön sosiaalisen median tileille lähetetyt yksityisviestit, joissa on seksuaalinen / ahdisteleva sävy
  • Henkilökunnalle lähetetyt yksityisviestit, joissa on solvaava, uhkaava tai vihamielinen sävy
  • Henkilökunnalle lähetetyt yksityisviestit, joissa on seksuaalinen / ahdisteleva sävy