Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio alleviivasi Suomen sitoutumista tasa-arvotyölle Generation Equality -kampanjan puolivälitilaisuudessa: ”Sukupuolittuneen verkkoväkivallan ehkäiseminen ja poistaminen on Suomen prioriteetti”

Tue tasa-arvotyötä!

Generation Equality, maailman johtava aloite sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja siihen investoimiseksi, juhlisti puoliväliään huippukokouksessa 17. syyskuuta YK:n päämajassa. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio edusti Suomea kokouksessa korostaen sukupuolten tasa-arvon merkitystä kaikelle kehitykselle.

Generation Equality Midpoint Moment -tilaisuudessa oli yli 50 puhujaa valtionjohdosta nuoriin aktivisteihin ja yritysten edustajiin. Tilaisuudessa peilattiin kampanjan tähänastisia saavutuksia sekä pohdittiin, miten kampanjan kunnianhimoisiin tavoitteisiin päästään vuoteen 2026 mennessä.

Suomea tilaisuudessa edusti ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio, joka puhui erityisesti sukupuolten tasa-arvon merkityksestä kaikille kehitykselle, mukaan lukien innovaatioille.

Tavio korosti Suomen pitkäaikaista kumppanuutta YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin kanssa:

”Olemme alusta alkaen olleet UN Womenin vahvoja tukijoita. Näemme, että UN Womenilla on ratkaiseva rooli naisten ja tyttöjen nostamisessa YK:n työn keskiöön.”

“Olemme sitoutuneet tukemaan UN Womenia ja koko YK-järjestelmää sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisessa myös tulevaisuudessa”, Tavio kertoo.

Generation Equality -kampanjan osalta Suomi kuuluu johtajistoon toimintaryhmässä, joka keskittyy teknologian ja innovaatioiden hyödyntämiseen tasa-arvon edistämiseksi. Suomi pyrkii kuromaan sukupuolten välisiä digikuiluja niin teknologian saatavuuteen, digitaitoihin, koulutukseen, johtajuuteen kuin työllistymismahdollisuuksiin liittyen.

”Sukupuolten tasa-arvo lisää innovatiivisuutta, mutta innovaatiot voivat – ja niiden pitääkin – edistää myös sukupuolten tasa-arvoa”, ministeri Tavio toteaa.

Teknologia mahdollistaa naisille ja tytöille pääsyn käsiksi elintärkeisiin palveluihin koulutuksesta terveyteen. Ministeri Tavio alleviivasi naisten ja tyttöjen mahdollisuutta hyötyä näistä palveluista täysimääräisesti.

”Samalla on vähennettävä teknologian kielteisiä vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon – sukupuolittuneen verkkoväkivallan ehkäiseminen ja poistaminen on edelleen Suomen prioriteetti”, Tavio toteaa.

Ministeri Tavio kannusti myös läsnäolijoita allekirjoittamaan teknologia ja tasa-arvo -toimintaryhmän vetoomuksen, jossa vaaditaan sukupuolten tasa-arvoa keskeiseksi osaksi tulevaa YK:n Global Digital Compact -aloitetta.

Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio ja UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous Generation Equality -kampanjan puolivälitilaisuudessa. Kuva: UN Women/Ryan Brown.

Vaikuttavia toimia tasa-arvon edistämiseksi

UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous korosti avajaispuheenvuorossaan niitä vaikuttavia toimia, joita nuorten johtamat liikkeet, kansalaisjärjestöt, hallitukset, yritykset ja muut toimijat ovat saaneet aikaan kampanjan kahden ensimmäisen vuoden aikana.

“Yhdessä sitoumuksentekijät ovat käyttäneet jo lähes 10 miljardia dollaria sukupuolten tasa-arvon edistämiseen”, hän kertoo.

“Ympäri maailmaa sitoumuksentekijät toimeenpanevat 849 erilaisiin prosesseihin ja käytänteisiin, 2 306 ohjelmatyöhön ja 3 649 vaikuttamistyöhön liittyvää sitoumusta.”

Lue lisää Generation Equality -sitoumuksentekijäksi ryhtymisestä.

“Vuonna 2022 naiset, rauha ja turvallisuus ja humanitaarinen työ -sopimuksen (WPS-HA Compact) allekirjoittaneet toimijat käyttivät lähes miljardi dollaria, jonka avulla tavoitettiin 22,1 miljoonaa naista ja tyttöä. Sitoumuksentekijät ovat ilmoittaneet uusista – yhteensä 47 miljardin dollarin arvoisista – rahoitussitoumuksista, ja 20 miljardia dollaria on jo varmistettu. Ja lisää on vielä tulossa.”

UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous pitämässä avauspuheenvuoroaan Generation Equality -kampanjan puolivälitilaisuudessa YK:n päämajassa New Yorkissa 17. syyskuuta 2023. Kuva: UN Women/Ryan Brown.

Kumppanuuksissa on voimaa

Yksi puolivälitilaisuuden tärkeimmistä huomioista oli se, miten vaikuttava kampanjan yhteistyöhön nojaava monitoimijamalli on ollut. Malli on vahvistanut kampanjan osallistavuutta, tuonut eri sukupolvet yhteen ja tuonut ruohonjuuritason hankkeita lähemmäs hallitusten johtoa sekä investointeja.

Nuorten vaikuttamistyötä tukevan Feminist Manchin perustaja Jeevika Shiv kehotti kaikkia osallistujia pohtimaan, miten he voisivat valjastaa kampanjan liikevoiman ja saada lisää ihmisiä ja maita mukaan kampanjan tavoitteiden edistämiseen.

“Haluan teidän kaikkien miettivän, mitä Generation Equality on mullistanut teidän kohdallanne? Miksi olette täällä? Mikä on se asia, joka on muuttunut teidän osaltanne? Meille se on ollut suhteet. Ja järjestäytyminen. Sekä muutoksen ja luottamuksen rakentaminen, jotta voimme haastaa valtarakenteita ja ajaa oikeudenmukaisuutta”, hän sanoo.

Feminist Manchin perustaja Jeevika Shiv Generation Equality -kampanjan puolivälitilaisuudessa. Kuva: UN Women/Ryan Brown.

Nuoret vaativat mielekkäämpää osallistumista ja vallan uudelleenjakoa

Tilauuteen osallistuneet nuoret feministit toistivat jälleen vaatimuksensa siitä, että päättäjät kuulevat heidän äänensä ja että heidän osallistumisensa tulee olla merkityksellistä.

“Nuoret ovat tuoneet esiin näkemyksiään ja ajatusjohtajuuttaan”, sanoo Young Feminist EU:n perustaja ja Generation Equality -ohjausryhmän jäsen Xenia Kellner, joka moderoi nuorten osuuden tilaisuudesta (Youth Spotlight).

“Me nuoret olemme johtaneet uudistavalla ja osallistavalla tavalla ja olemme haastaneet valtarakenteita. On tärkeää nähdä Generation Equality prosessina eikä yksittäisenä aktiviteettina.”

Generation Equality -kampanjan kautta nuoret aktivistit ovat päässeet YK:n yleiskokouksen, naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) ja Women Deliver -konferenssin kaltaisille foorumeille, jotka tarjoavat arvokkaita mahdollisuuksia verkostoitumiseen, oppimiseen ja resurssien jakamiseen.

“Toimintaryhmän johtajana toimiminen on ollut yksi mullistavimmista ja haastavimmista mahdollisuuksista työurallani”, kertoo Digital Grassroots -järjestön perustaja Esther Mwema. Järjestö on teknologia ja tasa-arvo -toimintaryhmän ainoa nuorten johtama järjestö. Myös Suomi kuuluu kyseisen toimintaryhmän johtajistoon.

“Generation Equality luo vision siitä, miltä jaettu valta voi näyttää. Se osoittaa myös, että olemme kaikki tasa-arvoisia taistelussa ihmisarvon saavuttamiseksi riippumatta sukupuoli-identiteetistämme ja siitä, mistä olemme kotoisin tai keitä olemme.”

Mahdollisuuksista huolimatta nuorten mielekkään osallistumisen varmistamisessa on edelleen haasteita ja Generation Equality -kampanjan puitteissa mobilisoitu rahoitus ei tavoita riittävästi nuorten johtamia järjestöjä.

Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights -järjestön toiminnanjohtaja Eunice Leyva Garcia:

“Rahoituksen saamisessa ei ole kyse vain rahasta. Kyse on valtasuhteista ja siitä, että nuorille annetaan valtaa tehdä päätöksiä. Meidän on puututtava rahoitusprosesseihin liittyviin valtasuhteisiin.”

Young Feminist EU:n perustaja ja Generation Equality -ohjausryhmän jäsen Xenia Kellner Generation Equality -kampanjan puolivälitilaisuudessa. Kuva: UN Women/Ryan Brown.

Lisää investointeja sukupuolten tasa-arvoon

Vaikka edistystäkin on tapahtunut sukupuolten tasa-arvon osalta, monia haasteita on edelleen. Tuore Generation Equality -kampanjan tuloksia mittaava vastuullisuusraportti (Accountability Report 2023) osoittaa, että sukupuolten tasa-arvoon tarvitaan lisää investointeja, jotta kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Lisäksi UN Womenin tuoreen tutkimuksen mukaan sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi kaikissa kestävän kehityksen tavoitteissa tarvitaan vuosittain 360 miljardia dollaria lisää investointeja. Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen kestää nykyisellä vauhdilla 300 vuotta. Maat eivät siis kykene saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitetta numero viisi (SDG 5: sukupuolten tasa-arvo), ellei tasa-arvoon investoida lisää.

Sitoumusten toimeenpano edistyy

Yksi Generation Equality -kampanjan vahvuuksista on sidosryhmien vahva motivaatio raportoida edistymisestään. Tämä on merkki sitoumuksentekijöiden vahvasta sitoutumisesta vastuullisuuteen ja avoimuuteen.

Kuuden eri toimintaryhmän sitoumuksentekijät sekä naiset, rauha ja turvallisuus -sopimuksen (WPS-HA Compact) allekirjoittajat raportoivat vuosittain toiminnastaan. Niiden lisäksi toimintaryhmät tekevät puolivuosittain arviointeja niiden määrittelemien tavoitteiden edistymisestä. Naiset, rauha ja turvallisuus -sopimuksen osalta arvioidaan niin ikään tavoitteiden edistymistä.

42 prosenttia sitoumuksentekijöistä raportoi tänä vuonna (verrattuna vuoden takaiseen 26 prosenttiin). Tämä kattaa 69 prosenttia kaikista sitoumuksista (verrattuna 31 prosenttiin vuonna 2022).

Kaksi vuotta Meksikossa ja Pariisissa järjestettyjen Generation Equality -tasa-arvofoorumien jälkeen raportointi osoitti, että 1 211 sitoumuksesta 11 prosenttia on saavuttanut tavoitteensa onnistuneesti, 78 prosenttia on käynnissä, 6 prosenttia on suunnitteluvaiheessa ja vain 2 prosenttia ei ole vielä aloittanut toimintaansa.

Sukupuolten tasa-arvo kestävän kehityksen tavoitteiden vauhdittajana

Naisten oikeuksiin kohdistuu maailmanlaajuisesti yhä enemmän vastustusta. Kestävän kehityksen tavoitteiden osalta edistyminen on pysähtynyt tai jopa mennyt taaksepäin yli 30 prosentissa tavoitteista. Tässä tilanteessa on entistä tärkeämpää vahvistaa tasa-arvotyötä ja sitä kautta olla luomassa kestävää kehitystä, joka hyödyttää kaikkia – myös tyttöjä ja naisia.

“Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen on tärkeä tavoite itsessään, mutta myös ratkaisevan tärkeää kestävän kehityksen kaikkien tavoitteiden saavuttamisen kannalta”, Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttir sanoi.

“Maailma ei voi odottaa 300 vuotta tavoitteen saavuttamista. Tämä on hallitukseni ensisijainen prioriteetti.”

Katso tallenne Generation Equality -kampanja puolivälitilaisuudessa. (Huom. Ministeri Tavion puheenvuoro kohdasta 25:43 eteenpäin.)