UN Women Suomi

Tietoa meistä

UN Women ja UN Women Suomi minuutissa:

Mitä UN Women tekee?

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) on maailman johtava naisten ja tyttöjen voimaannuttamista ja ihmisoikeuksia ajava järjestö. UN Womenilla on yli 200 kehityshanketta yli 90 maassa.

UN Women edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistaa naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia ja asemaa globaalisti. Tavoitteenamme on maailma jossa kaikilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet. Työskentelemme naisiin ja tyttöihin kohdistuvan syrjinnän lopettamiseksi, kaikkien naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi sekä tasa-arvon saavuttamiseksi.

Me UN Womenilla:
Rakennamme maailmaa, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus.
Tarjoamme naisille mahdollisuuden ihmisarvoiseen työhön ja omien tulojen hankkimiseen.
Vahvistamme demokratiaa, ihmisoikeuksia ja naisten osallistumista päätöksentekoon.
Tuemme tyttöjä ja naisia konflikteissa, katastrofeissa ja rauhanrakennuksessa.

UN Women Suomi

UN Women Suomi on kansainvälisen UN Womenin kansallinen komitea, jonka tehtävä on kerätä varoja UN Womenin tasa-arvoa edistävään työhön. Lisäksi teemme varainhankintaa tukevaa viestintä- ja vaikuttamistyötä.

Varainhankintamme koostuu pääasiassa kuukausilahjoittamisesta, kertalahjoituksista, yrityslahjoituksista sekä paikallistoimikuntien järjestämistä keräyksistä. Lisäksi toimintaamme voi tukea testamenttilahjoituksella. Suurimpia kampanjoitamme ovat Naistenpäivät ja Oranssit päivät.

Viestintää teemme pääasiassa UN Women Suomen verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä sekä Linkedinissä. Lisäksi tiedotamme UN Womenin toiminnasta uutiskirjeessä.
Vaikuttamistyöllä edistämme naisten oikeuksien toteutumista myös Suomessa. UN Women Suomi koordinoi Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 toimeenpanoa.

UN Women Suomen toiminnanjohtajana toimii Jaana Hirsikangas. Jäsenistö valitsee hallituksen vuosikokouksissa.

UN Women Suomen hallitus ja Senior Advisor -jäsenet.
UN Women Suomi ry:n säännöt.
UN Womenin arvot ja kompetenssit.

Vuosikertomus 2022

Toiminnan tuotot

Suomen UN Womenin tuotot olivat vuonna 2022 yhteensä 1 782 148 €. Toiminnan tuki koostui yksityis- ja yrityslahjoituksista, säätiöiden ja organisaatioiden lahjoituksista, jäsenmaksuista, sekä valtion ja UN Womenin päämajan tuesta varainhankintaan.

Rahoituksen jakautuminen

Vuoden 2022 keräystuotoista suurimmat osuudet menivät UN Womenin tekemälle työlle Ukrainassa ja UN Womenin kansainväliselle tasa-arvotyölle. Ukrainaan ohjattu rahoitus oli UN Women Suomen historian suurin hätäapukeräyssumma. Ukrainaan kerättiin yhteensä 686 069 €, ja keräys jatkuu edelleen vuonna 2023.

Keräystuotot

Työmme kulmakiven muodostavat yksityislahjoittajat, ja erityisesti kuukausilahjoittajat ovat ensiarvoisen tärkeitä toiminnallemme.

Miten rahankeräystä ja kerättyjen varojen käyttöä valvotaan

UN Women Suomella on rahankeräyslupa numero RA/2021/1501, jonka on myöntänyt Poliisihallitus 3.2.2022. Lupa on voimassa toistaiseksi koko Suomen alueella, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Rahankeräystä varten oma rahankeräystili, jonne ohjautuvat vain lahjoitukset. UN Women Suomen keräystili on Nordeassa, Suomessa. Pankkitilille on rajattu käyttöoikeus, josta päättää UN Women Suomen hallitus.

Rahankeräysvarat käytetään rahankeräyslupahakemuksessa mainittuihin UN Womenin työn keskiössä oleviin toimiin. Kerätyt varat käytetään naisten oikeuksia vahvistaviin ohjelmiin ja hankkeisiin, kampanjointiin, tiedottamiseen ja vaikuttamistyöhön sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi maailmanlaajuisesti ja Suomessa.

Käytämme rahankeräysvaroista vain kohtuullisen määrän keräyksen järjestämisen kannalta välttämättömiin kustannuksiin. Keräämistämme varoista vähintään 3/4 ohjataan UN Womenin tasa-arvotyöhön. UN Women Suomen tilintarkastaja tarkastaa rahankeräystilityksen ja lausuu, onko rahankeräys toimeenpantu ja saadut varat käytetty rahankeräysluvan ehtojen mukaisesti. UN Women Suomen tilintarkastajana toimii KPMG.