UN Women Suomi

Tietoa meistä

UN Women ja UN Women Suomi minuutissa:

Mitä UN Women tekee?

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) on maailman johtava naisten ja tyttöjen voimaannuttamista ja ihmisoikeuksia ajava järjestö. UN Womenilla on yli 200 kehityshanketta yli 90 maassa.

UN Women edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistaa naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia ja asemaa globaalisti. Tavoitteenamme on maailma jossa kaikilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet. Työskentelemme naisiin ja tyttöihin kohdistuvan syrjinnän lopettamiseksi, kaikkien naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi sekä tasa-arvon saavuttamiseksi.

Me UN Womenilla:
Rakennamme maailmaa, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus.
Tarjoamme naisille mahdollisuuden ihmisarvoiseen työhön ja omien tulojen hankkimiseen.
Vahvistamme demokratiaa, ihmisoikeuksia ja naisten osallistumista päätöksentekoon.
Tuemme tyttöjä ja naisia konflikteissa, katastrofeissa ja rauhanrakennuksessa.

UN Women Suomi

UN Women Suomi on kansainvälisen UN Womenin kansallinen komitea, jonka tehtävä on kerätä varoja UN Womenin tasa-arvoa edistävään työhön. Lisäksi teemme varainhankintaa tukevaa viestintä- ja vaikuttamistyötä.

Varainhankintamme koostuu pääasiassa kuukausilahjoittamisesta, kertalahjoituksista, yrityslahjoituksista sekä paikallistoimikuntien järjestämistä keräyksistä. Lisäksi toimintaamme voi tukea testamenttilahjoituksella. Suurimpia kampanjoitamme ovat Naistenpäivät ja Oranssit päivät.

Viestintää teemme pääasiassa UN Women Suomen verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä sekä Linkedinissä. Lisäksi tiedotamme UN Womenin toiminnasta uutiskirjeessä.
Vaikuttamistyöllä edistämme naisten oikeuksien toteutumista myös Suomessa. UN Women Suomi koordinoi , jonka tavoitteena on edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 toimeenpanoa.

UN Women Suomen toiminnanjohtajana toimii Jaana Hirsikangas. Jäsenistö valitsee hallituksen vuosikokouksissa.

UN Women Suomen hallitus ja Senior Advisor -jäsenet.
UN Women Suomi ry:n säännöt.
UN Womenin arvot ja kompetenssit.

Vuosikertomus 2021

Toiminnan tuotot

Suomen UN Womenin tuotot olivat vuonna 2021 yhteensä 1 220 531 €. Toiminnan tuki koostui yksityis- ja yrityslahjoituksista, säätiöiden ja organisaatioiden lahjoituksista, jäsenmaksuista, sekä valtion ja UN Womenin päämajan tuesta.

Keräystuotot

Työmme kulmakiven muodostavat yksityislahjoittajat, ja erityisesti kuukausilahjoittajat ovat ensiarvoisen tärkeitä toiminnallemme.

Rahoituksen jakautuminen

Vuoden 2021 keräystuotoista suurimmat osuudet menivät UN Womenin kansainväliselle tasa-arvotyölle ja UN Womenin tekemälle työlle Afganistanissa. Afganistaniin ohjattu rahoitus oli UN Women Suomen historian suurin hätäapukeräyssumma. Afganistaniin kerättiin yhteensä 322 880 €, ja keräys jatkuu edelleen vuonna 2022.

Vuosikertomukset

UN Women Suomen uusimman vuosikertomuksen voit lukea tästä: UN Women Suomen vuosikertomus 2021

UN Women Suomen vuosikertomus 2020

Tutustu UN Womenin englanninkielisiin vuosikertomuksiin:
UN Women Regular Resources Report 2021
UN Women Annual Report 2021-2022
UN Women Annual report 2020– 2021