Lahjoita digitaitoja tytöille

Lahjoita digitaitoja tytöille

Teknologialla on yhä merkittävämpi rooli yhteiskunnan eri osa-alueilla. Teknologian kehittäjät määrittelevät millaisiin ongelmiin heidän ratkaisunsa vastaavat. Siksi teknologia on myös tasa-arvokysymys. Tytöillä tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet niin käyttää kuin kehittää teknologisia ratkaisuja.

Afrikkalaiset tytöt osaavat koodata -hanke (African Girls Can Code Initiative) on UN Womenin monivuotinen ohjelma, jossa koulutetaan tytöistä ja nuorista naisista koodareita ja teknologiaosaajia. Koulutus toimii ponnahduslautana uralle ohjelmisto- ja teknologia-alalla useissa eri Afrikan maissa.

Koulutuksessa opetettavat taidot ovat kriittisiä tämän päivän työmarkkinoilla ja kouluttamalla tyttöjä autetaan katkaisemaan epätasa-arvoisten työllistymismahdollisuuksien kierre. Digitaitojen lisäksi tytöt oppivat talouslukutaitoja, muotoiluajattelua ja johtajuutta.

Yritys: tilaa lahjoituslasku ja tue tyttöjen digitaitokoulutusta

Yrityksillä on merkittävä rooli tyttöjen koodaustaitojen sekä muiden digitaitojen mahdollistamisessa. Panos tyttöjen koodaustaitoihin ja voimaantumiseen on hieno tapa toteuttaa yritysvastuuta sekä konkreettinen tapa osallistua tasa-arvoisemman maailman rakentamiseen.

  • Jos täytät verkkolaskutustiedot, lähetämme laskun suoraan laskutusjärjestelmäänne. Muussa tapauksessa lähetämme laskun antamaanne sähköpostiosoitteeseen. / If you fill in the e-invoice details, we will send the invoice directly to your invoicing system. Otherwise we will send the invoice to the email you have submitted.

”Autoin ystävääni toteuttamaan idean hälytysjärjestelmästä, joka auttaa hidastamaan sukupuolittuneen väkivallan ja ihmiskaupan räjähdysmäistä kasvua Etelä-Afrikassa.”

– Malerato, koodausleirin osallistuja, Etelä-Afrikka

Näin mahdollistatte kanssamme tyttöjen osallistumisen teknologian kehittämiseen

Tyttöjen digitaito-opetusta tukemalla olette mahdollistamassa konkreettiset toimenpiteet sukupuolten välisen digikuilun umpeen kuromiseksi. Köyhimmissä maissa naisten mahdollisuus käyttää älypuhelinta tai päästä nettiin on merkittävästi miehiä alhaisempi. Naiset esimerkiksi omistavat 20 % epätodennäköisemmin älypuhelimen kuin miehet. Miehiin verrattuna noin 300 miljoonaa naista vähemmän pääsee nettiin.

Lisäksi tuette tyttöjen voimaannuttamista koulutuksen ja työllistymisen kautta. Digitaidot eivät ainoastaan tarjoa tytöille itselleen valoisampaa tulevaisuutta, vaan mahdollistavat heille konkreettisia tapoja osallistua yhteiskuntiensa teollistumiseen, talouskasvuun sekä hyvinvointiin innovaatioita kehittämällä.

Ohjelma rakentuu useista projekteista, joita toteutetaan eri puolilla Afrikkaa:

Opetetaan tytöille koodausta

Useissa Afrikan maissa järjestetään tytöille ja nuorille naisille suunnattuja koodausleirejä.

Murretaan stereotypioita

Sukupuolisensitiivinen tietotekniikkaopetus pyritään sisällyttämään maiden opetussuunnitelmiin. Lisäksi järjestetään mediakampanjoita, joissa ICT-alojen naisroolimallit rikkovat alan stereotypioita.

Vertaistukea tytöille

Koodausleireille osallistuneille tytöille ylläpidetään virtuaalisia alustoja, joiden kautta he voivat saada vertaistukea toisiltaan, keskustella ja inspiroitua.

"Jokaisella oppitunnilla huomaa, että nämä tytöt ovat onnellisia saamastaan tilaisuudesta ja tahtovat omaksua niin paljon tietoa kuin mahdollista."

– Sorene Assefa, koodausleirin opettaja

Miksi on tärkeää, että tytöt oppivat koodaamaan?

Maailman talousfoorumi on arvioinut, että noin 65 prosenttia tämän päivän ekaluokkalaisista päätyy työtehtäviin, joita ei ole vielä olemassa. Matemaattisilla ja tietoteknisillä aloilla tullaan kokemaan huimaa kasvua. Jopa 90 prosenttia tulevaisuuden töistä edellyttää tieto- ja viestintätekniikan käyttöä.

Muuttuvan maailman vauhdissa pysyminen ja työelämään sijoittuminen vaativat oikeanlaista osaamista. Lisäksi nuorille täytyy tarjota eväitä siihen, kuinka teknologian avulla voidaan rakentaa parempaa ja tasa-arvoisempaa maailmaa. Afrikassa noin 60 prosenttia väestöstä on nuoria. Siksi on tärkeää, että ohjelmoinnin ja muiden digitaitojen koulutuksessa asetetaan etusijalle juuri nuori ikäpolvi.

Tytöille ja nuorille naisille suunnattu koodaus- ja tietotekniikkakoulutus on erityisen arvokasta, sillä heidät suljetaan usein koulutuksen ulkopuolelle. UNESCOn selvityksen mukaan kaksi kolmasosaa maailman lukutaidottomasta väestöstä on naisia.

Myös ICT-alan sukupuolijakauma on vahvasti vääristynyt. Naisten osuus alalla on vain 30 prosenttia ja vielä suurempi sukupuolten välinen ero on, kun katsotaan tyttöjen ja naisten osuutta teknologian kehittäjinä. Jos tytöt ja naiset eivät opi digitaitoja eivätkä pääse käsiksi tarvittaviin teknologioihin, he jäävät yhteiskunnassa muiden jalkoihin. Heidän työllistymismahdollisuutensa ovat heikompia ja myös yhteiskunta kärsii, kun naiset eivät ole kehittämässä ratkaisuja, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa.

Koska valtaosa teknologian kehittäjistä on miehiä, myös teknologiaa suunnitellaan ensisijaisesti miehille ja monet laitteet ja sovellukset toimivatkin miehillä paremmin kuin naisilla:

· Esimerkiksi Applen vuonna 2014 julkaisemassa “kattavassa” terveysseurannassa unohdettiin ottaa huomioon kuukautiset
· Puheentunnistimet ymmärtävät todennäköisemmin miehen kuin naisen puhetta, koska tekoälylle opetetusta datasta suuri osa on miesten tuottamaa
· Datavinoumien takia sukupuoliin liitetyt stereotypiat ovat näkyneet myös esimerkiksi käännösohjelmissa
· Autojen turvallisuutta testataan useammin keskimääräisen miehen keholla ja siksi turvavarusteet eivät suojaa naisia riittävästi törmäystilanteissa

On tärkeää, että tytöt ja naiset oppivat tietoteknisiä taitoja, jotta epätasa-arvoa saadaan korjattua sekä teknologia-alalla että laajemmin yhteiskunnassa.

Lahjoittamalla rakennatte pysyvää muutosta

Ohjelmassa opetetaan koodausta vähintään kahdelletuhannelle 17–20-vuotiaalle nuorelle naiselle. Ohjelmaa toteutetaan useissa eri Afrikan maissa. Teknologia-alan stereotypioita murtavilla mediakampanjoilla tavoitellaan tuhansia tyttöjä ja nuoria naisia. Lisäksi hanke tähtää siihen, että tytöt huomioon ottava tietotekniikka- ja koodausopetus sisällytetään osaksi kansallisia opetussuunnitelmia. Ehdotus ja ohjeet opetussuunnitelmien muuttamiseen viedään vuosittain kymmeneen uuteen maahan.

Ohjelman ensisijaisia kohdemaita ovat Burundi, Kongon demokraattinen tasavalta, Kenia, Mali, Mosambik, Niger, Ruanda, Etelä-Afrikka, Senegal, Tansania ja Uganda.

Jo satoja tyttöjä oppinut koodaamaan

Ohjelman puitteissa on opetettu koodausta jo 600 tytölle. Alueellisia koodausleirejä on järjestetty Etiopian Addis Abebassa ja Etelä-Afrikan Pretoriassa, ja Etiopiassa on toteutettu myös yksi kansallinen leiri. Osallistujia on ollut useista Afrikan maista, Etelä-Afrikan ja Etiopian ohella muun muassa Burundista, Keniasta, Liberiasta, Malista, Ruandasta, Sudanista, Senegalista, Tansaniasta ja Zimbabwesta.

Ennen koodausleirien aloittamista järjestettiin perehdytystä 30 paikalliselle ja kymmenelle kansainväliselle opettajalle. Opettajien koulutus tukee työn jatkuvuutta myös pitkällä aikavälillä.

Osana ohjelmaa on laadittu opetusministeriöille ja muille koulutusalan toimijoille suunnattu opas, joka koskee sukupuolisensitiivisen tietotekniikka- ja koodausopetuksen yhdistämistä yläkoulujen kansallisiin opetussuunnitelmiin. Lisäksi ohjelmassa on toteutettu virtuaalinen alusta, joka tarjoaa tytöille verkkokursseja ja -mentorointia, koulutustyökaluja sekä avoimia työpaikkailmoituksia.

Yritykset avainroolissa koodaustaitojen mahdollistajana

Ohjelmaa on tukemassa teknologiayrityksiä ja muiden alojen yrityksiä, hyväntekeväisyysjärjestöjä, tiedotusvälineitä ja kansainvälisiä organisaatioita.

Organisaatiot tukevat tyttöjen digitaitojen oppimista muun muassa rahoittamalla hanketta sekä tarjoamalla laitteita, kuten kannettavia tietokoneita, älypuhelimia, modeemeja ja datapaketteja, sekä mentoroimalla tyttöjä.

Kuvat: UN Women / Kennedy Okoth