Suomi johtaa teknologiaan, innovaatioihin ja tasa-arvoon keskittyvää toimintaryhmää

Teknologian kärkimaana tunnetulla Suomella on johtorooli maailmanlaajuisen Generation Equality -kampanjan toimintaryhmässä, joka keskittyy teknologian ja innovaatioiden hyödyntämiseen tasa-arvon edistämiseksi. UN Womenin käynnistämä viisivuotinen kampanja edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia erityisesti niillä osa-alueilla, joilla kehitys on ollut kansainvälisesti hidasta.

Maailma digitalisoituu nopeaa tahtia ja teknologia on yhä merkittävämmässä roolissa yhteiskunnan eri osa-alueilla. Siksi on tärkeää, että tytöillä ja naisilla on mahdollisuus käyttää teknologiaa ja internetiä sekä olla luomassa ja kehittämässä teknologisia ratkaisuja, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa. Sukupuolten välinen kuilu on merkittävä ja pandemia on entisestään lisännyt digitaalisten palveluiden merkitystä sekä syventänyt sukupuolten välistä digikuilua erityisesti kehittyvissä maissa.

Suomi haluaa tuoda yhteen ja osallistaa suomalaisia tasa-arvo- ja teknologiatoimijoita ja on jo aloittanut laajan yhteistyön aiheen tiimoilta. Suomi pitää myös tärkeänä, että toimintaryhmän työssä huomioidaan erityisesti vammaiset naiset ja tytöt.

Suomella on neljä painopistettä, joita se edistää teknologiaan ja innovaatioihin keskittyvässä toimintaryhmässä:

1. Naisten ja tyttöjen lukumäärän, osallistumisen sekä johtajuuden lisääminen STEM-aloilla

Naisten osuus ICT-alan töissä on kansainvälisesti keskimäärin alle 35 % ja he tekevät useammin alemman tulotason töitä. Tarkoituksena on kasvattaa teknologia-alalla ja investointien parissa työskentelevien naisten määrää sekä tukea naisyrittäjiä poliittisten toimien ja teknologia-alan toimijoiden yhteistyön avulla.

Vuoteen 2026 mennessä tavoitteena on kaksinkertaistaa teknologia-alalla työskentelevien naisten määrä.

2. Sukupuolten välisen eron kaventaminen digitaitoihin ja digitalisaatioon liittyen

Naisten ja tyttöjen pääsy internetiin on miehiä ja poikia 17 % alhaisempi. Sukupuolten välisten erojen kaventamiseksi tulee rahoittaa ratkaisuja, joiden tavoitteena on tyttöjen ja naisten digitaitojen kehittäminen sekä teknologian saatavuuden ja käytettävyyden parantaminen.

Tavoitteena on puolittaa digitaidoissa oleva sukupuolten välinen ero vuoteen 2026 mennessä.

3. Tasa-arvoa tukevien teknologioiden ja innovaatioiden kehittäminen

Naiset teknologiakehittäjinä ja yrittäjinä eivät saa riittävästi tukea ja se näkyy esimerkiksi naisten perustamien kasvuyritysten haasteissa kerätä rahoitusta. Toimenpiteet tukevat tasa-arvoa edistävien teknologioiden ja innovaatioratkaisujen kehittämistä palvelemaan paremmin naisten ja tyttöjen tarpeita.

Vuoteen 2026 mennessä tavoitteena on kasvattaa tasa-arvoa edistävien teknologioiden ja innovaatioiden rahoitusta puolella nykyisestä.

4. Naisiin kohdistuvan verkkoväkivallan poistaminen ja turvallisten digitaalisten tilojen luominen

Valtaosa naisista on kokenut tai todistanut verkkohäirintää. Toimenpiteiden tarkoituksena on naisiin ja tyttöihin kohdistuvan verkkoväkivallan ja -syrjinnän poistaminen ja ennaltaehkäisy. Kaikkien tulisi voida käyttää teknologiaa ilman riskiä väkivallasta ja syrjinnästä.

Vuodelle 2026 tavoitteena on saada valtiot ja teknologiayritykset edistämään poliittisia päätöksiä verkkohäirinnän ja syrjinnän estämiseksi. Lisäksi teknologia-alan toimijat haastetaan toteuttamaan ratkaisuja verkkohäirinnän kitkemiseksi.

Muiden Generation Equality -kampanjan toimintaryhmien teemat ovat: sukupuoleen perustuva väkivalta; taloudellinen oikeudenmukaisuus; seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet; ilmasto-oikeudenmukaisuus; feministiset liikkeet ja johtajuus. Tutustu muihin kampanja teemoihin täältä.

Lisätietoa Suomen työstä Generation Equality -kampanjassa löydät ulkoministeriön sivuilta.

Lahjoita digitaitoja tytöille

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio alleviivasi Suomen sitoutumista tasa-arvotyölle Generation Equality -kampanjan puolivälitilaisuudessa: ”Sukupuolittuneen verkkoväkivallan ehkäiseminen ja poistaminen on Suomen prioriteetti”
Tämän hetken merkittävin maailmanlaajuinen tasa-arvoaloite, Generation Equality, juhlistaa puoliväliään sunnuntaina 17.9.

Tilaa uutiskirje!