Hätäapukeräys Ukrainaan

Suojele ja tue tyttöjen ja naisten oikeuksia Ukrainassa ja ympäröivissä maissa

Yli 8 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan ja hakemaan turvaa naapurimaista raskaan sotilaallisen hyökkäyksen alettua Ukrainassa 24. helmikuuta 2022.

Kriiseissä ja konflikteissa naisiin kohdistuu erityisiä riskejä, kuten kohonnut uhka sukupuolittuneelle väkivallalle ja konflikteihin liittyvälle seksuaaliselle väkivallalle sekä ihmiskaupalle. Ukrainan sodasta on raportoitu useita tapauksia, joissa seksuaalirikoksia on käytetty sodankäynnin välineenä.

Lisäksi liian usein naisten ja tyttöjen tarpeet sivuutetaan humanitaarisen avun toimia suunnitellessa.

Sota Ukrainassa on kestänyt jo vuoden. Lahjoita nyt, ja auta kotinsa menettäneitä Ukrainan naisia ja heidän perheitään saamaan turvaa ja elintärkeää hätäapua.

Tue Ukrainan naisia perheineen

Avullasi varmistamme, että naisten tarpeet ja oikeudet otetaan huomioon sodan keskellä.

Kiitos, jos voit auttaa jo tänään

  • Lahjoituksesi

  • Hidden
  • Hinta: 0,00 €
  • 0,00 €
  • Lahjoittajatiedot

  • Yksityisyytesi on meille tärkeä. Käsittelemme tietojasi tietosuojakäytäntöjemme mukaan.

Sinun lahjoituksesi avulla:

- Tuemme seksuaalisen väkivallan uhreja tarjoamalla uhreille lakineuvontaa, psykososiaalista tukea sekä tietoa heidän oikeuksistaan.

- Autamme toimittamaan yhdessä paikallisten naisjärjestöjen kanssa naisille ja heidän perheilleen perustarvikkeita kuten ruokaa, lääkkeitä, hygieniatarvikkeita, sekä myös suojaa, vettä ja sähköä.

- Luomme turvallisia tiloja sodan keskellä eläville naisille. Turvallisissa tiloissa heille on tarjolla turvaa ja palveluita kuten terapiaa ja lastenhoitoapua.

- Tuemme myös paikallisia naisjärjestöjen toimintaa, jotka toimittavat elintärkeitä palveluita sodan vaikutuksista kärsiville naisille ja heidän perheilleen sekä pakolaisnaisille ja -tytöille.

- Tuemme naisten mahdollisuutta työllistyä ja ansaita elantoa järjestämällä mm. koulutuksia.

- Varmistamme, että humanitaarinen apu saavuttaa myös erityisen haavoittuvaiset ryhmät, kuten romaninaiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, yksinhuoltajaäidit, naisveteraanit, sekä vammaiset naiset.

UN Women tekee pitkäjänteistä työtä naisten ja paikallisten naisjärjestöjen kanssa Ukrainassa

UN Women on tukenut naisten ja tyttöjen oikeuksia Ukrainassa jo vuodesta 1999, ja työmme maassa on jatkunut läpi hyökkäyssodan.

UN Womenin avulla on toimitettu sodan aikana tukea yli 37 400 naiselle ja tytölle 18 alueella eri puolilla Ukrainaa huomioiden myös heikoimmassa asemassa olevat naiset ja heidän perheensä. UN Women on tukenut yli 20 naisten kansalaisjärjestöä vastatakseen nopeasti naisten ja tyttöjen muuttuviin tarpeisiin.

Viimeisen vuoden aikana UN Womenin tuella esimerkiksi:

•yli 15 400 naista on saanut välitöntä ja elintärkeää humanitaarista apua, kuten ruokaa, vettä, suojaa, lääkkeitä ja hygieniatarvikkeita.
•yli 5 000 naista on saanut psykososiaalista tukea sodan aiheuttaman mielenterveyskriisin parantamiseksi.
•yli 10 100 naista on saanut lisää tietoa suojelusta ja sosioekonomisista palveluista.
•yli 5000 naista on saanut oikeusapua ja tietoa, joka auttaa esimerkiksi raportoimaan konflikteihin liittyvästä seksuaalisesta väkivallasta.
•yli 5 000 naista on saanut taloudellista tukea tai pystynyt hankkimaan toimeentulon itselleen ja perheelleen.

Lue lisää UN Womenin työstä Ukrainassa.

Lue uusimmat artikkelimme Ukrainaan liittyen