Hätäapukeräys Ukrainaan

Suojele ja tue tyttöjen ja naisten oikeuksia Ukrainassa ja ympäröivissä maissa

Jo lähes 8 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan ja hakemaan turvaa naapurimaista raskaan sotilaallisen hyökkäyksen alettua Ukrainassa 24. helmikuuta. Sen lisäksi arviolta 7 miljoonaa ihmistä ovat lähteneet pakolaisiksi maan sisällä. Heistä suurin osa on naisia ja lapsia. Pakolaiseksi lähteminen kasvattaa esimerkiksi sukupuolittuneen väkivallan, ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön riskiä. Ukrainan sota on aiheuttamassa Euroopan suurimman pakolaiskriisin sitten toisen maailmansodan.

UN Women on sitoutunut tukemaan Ukrainan naisia perheineen.

UN Women tukee Ukrainan naisia, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa ja eroamaan perheistään. Tuemme myös heitä, jotka ovat oman henkensä uhalla päättäneet jäädä maahan tarjoamaan humanitaarista apua äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa – ja kaikkia heitä, jotka jatkavat väsymättä ihmisoikeuksien puolustamista Ukrainassa ja vaativat rauhaa tämän sodan keskellä.

UN Women pyrkii varmistamaan, että naisten erityisiin tarpeisiin vastataan ja että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan. Autamme toimittamaan naisille perustarvikkeita kuten ruokaa, lääkkeitä ja hygieniatarvikkeita, sekä myös suojaa, vettä ja sähköä. Sen lisäksi varmistamme, että naisille on tarjolla luotettavaa tietoa sekä turvaa. Tuemme naisten mahdollisuutta työllistyä ja ansaita elantoa. Toteutamme myös kiireellisiä sodan sukupuolivaikutusten kartoituksia, jotta kaikilla toimijoilla on luotettavaa ja ajantasaista tietoa sodan sukupuolittuneista vaikutuksista.

Moldovassa ja Ukrainassa tuemme myös paikallisia naisjärjestöjä, jotka tukevat toiminnallaan sodan vaikutuksista kärsiviä ihmisiä ja toimittavat elintärkeitä palveluita pakolaisnaisille ja -tytöille.

Auta meitä vastaamaan Ukrainan naisten ja tyttöjen kasvaviin tarpeisiin. Kiitos, että lahjoitat jo tänään.

Tue Ukrainan naisia perheineen

Avullasi varmistamme, että naisten tarpeet ja oikeudet otetaan huomioon sodan keskellä.

Kiitos, jos voit auttaa jo tänään

  • Lahjoituksesi

  • Hidden
  • Hinta: 0,00 €
  • 0,00 €
  • Lahjoittajatiedot

  • Yksityisyytesi on meille tärkeä. Käsittelemme tietojasi tietosuojakäytäntöjemme mukaan.

Sinun lahjoituksesi auttaa

Ukrainan kriisin keskellä on huomioitava kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevien ihmisten turvallisuus ja oikeudet. Konfliktit vaikuttavat naisiin ja tyttöihin suhteettoman paljon. 

Olemme jakaneet Ukrainan ja Moldovan rajalla humanitaarista apua, kuten lämpimiä vaatteita ja hygieniapakkauksia, sotaa pakeneville naisille ja heidän perheilleen. Olemme lisäksi tarjonneet konkreettista tukea myös paikallisille naisjärjestöille ja kansalaisyhteiskunnan toimijoille Ukrainassa, jotta nämä voivat jatkaa elintärkeää työtään myös sodan keskellä.

Moldovan rajaviranomaisten kanssa olemme toimittaneet pyörätuoleja ja kävelytukia rajaa ylittäville vanhuksille sekä pienten vauvojen kanssa liikkuville naisille.

Toteutimme kiireellisen sukupuolten tasa-arvotilanteen kartoituksen Ukrainassa, joka tuotti ajantasaista ja luotettavaa tietoa sodan sukupuolittuneista vaikutuksista. Kartoituksella halutaan varmistaa, että sukupuolinäkökulma ja naisten ääni huomioidaan kaikessa humanitaarisessa työssä.

Tuemme naisjärjestöjä Ukrainassa ja Moldovassa, jotka auttavat sodan vaikutuksista kärsiviä ihmisiä ja työskentelemme varmistaaksemme peruspalvelut pakolaisnaisille ja -tytöille.

Tuemme seksuaalisen väkivallan uhreja yhdessä paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa tarjoamalla uhreille lakineuvontaa, psykososiaalista tukea sekä tietoa heidän oikeuksistaan. Asiantuntijamme ovat Ukrainassa tarjoamassa asiantuntija-apua, jotta konfliktin aikaista seksuaalista väkivaltaa voitaisi ennakoida ja estää mahdollisimman tehokkaasti, ja jotta tekijät voidaan saattaa teoistaan vastuuseen.

Olemme perustaneet Moldovassa paikallisviranomaisten kanssa turvallisia tiloja naisille ja lapsille, sekä tarjonneet konkreettista apua yli kahdelle tuhannelle pakolaisnaisille ja näiden perheille, jotka jäivät asumaan väliaikaisiin tiloihin Moldovassa.

Työskentelemme Ukrainasta paenneiden naisten toimeentulon varmistamiseksi, ja Moldovassa jaamme Ukrainasta paenneille naisille perustarvikkeita, tietoa tarjolla olevista tukipalveluista sekä naisten oikeuksista.

UN Women työskentelee maailmanlaajuisesti, jotta naisten tarpeet otettaisiin paremmin huomioon kriisitilanteissa, ja jotta naiset pääsisivät osallistumaan rauhanprosessien kaikilla tasoilla. Kestävää rauhaa ei voi saavuttaa ilman tyttöjen ja naisten osallistumista. Heidän ääntään tulee kuulla konfliktin ratkaisun kaikissa vaiheissa.

Lahjoittamalla UN Women Suomen hätäapukeräykseen teet konkreettisen teon Ukrainan naisten ja heidän perheidensä oikeuksien ja turvallisuuden puolesta.

Lue uusimmat artikkelimme Ukrainaan liittyen