Suojele ja tue tyttöjen ja naisten oikeuksia Ukrainassa ja ympäröivissä maissa

Jo lähes 6 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan ja hakemaan turvaa naapurimaista raskaan sotilaallisen hyökkäyksen alettua Ukrainassa 24. helmikuuta. Sen lisäksi arviolta 7 miljoonaa ihmistä ovat lähteneet pakolaisiksi maan sisällä. Heistä suurin osa on naisia ja lapsia. Pakolaiseksi lähteminen kasvattaa esimerkiksi sukupuolittuneen väkivallan, ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön riskiä. Ukrainan sota on aiheuttamassa Euroopan suurimman pakolaiskriisin sitten toisen maailmansodan.

UN Women on sitoutunut tukemaan Ukrainan naisia perheineen.

UN Women tukee Ukrainan naisia, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa ja eroamaan perheistään. Tuemme myös heitä, jotka ovat oman henkensä uhalla päättäneet jäädä maahan tarjoamaan humanitaarista apua äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa – ja kaikkia heitä, jotka jatkavat väsymättä ihmisoikeuksien puolustamista Ukrainassa ja vaativat rauhaa tämän sodan keskellä.

UN Women pyrkii varmistamaan, että naisten erityisiin tarpeisiin vastataan ja että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan. Autamme toimittamaan naisille perustarvikkeita kuten ruokaa, lääkkeitä ja hygieniatarvikkeita, sekä myös suojaa, vettä ja sähköä. Sen lisäksi varmistamme, että naisille on tarjolla luotettavaa tietoa sekä turvaa. Tuemme naisten mahdollisuutta työllistyä ja ansaita elantoa. Toteutamme myös kiireellisiä sodan sukupuolivaikutusten kartoituksia, jotta kaikilla toimijoilla on luotettavaa ja ajantasaista tietoa sodan sukupuolittuneista vaikutuksista.

Moldovassa ja Ukrainassa tuemme myös paikallisia naisjärjestöjä, jotka tukevat toiminnallaan sodan vaikutuksista kärsiviä ihmisiä ja toimittavat elintärkeitä palveluita pakolaisnaisille ja -tytöille.

Auta meitä vastaamaan Ukrainan naisten ja tyttöjen kasvaviin tarpeisiin. Kiitos, että lahjoitat jo tänään.

Tue Ukrainan naisia perheineen

Avullasi varmistamme, että naisten tarpeet ja oikeudet otetaan huomioon kriisitilanteessa.

Kiitos, jos voit auttaa jo tänään

  • Lahjoituksesi

  • Hidden
  • Hinta: 0,00 €
  • 0,00 €
  • Lahjoittajatiedot

  • Yksityisyytesi on meille tärkeä. Käsittelemme tietojasi tietosuojakäytäntöjemme mukaan.

Sinun lahjoituksesi auttaa

Ukrainan kriisin keskellä on huomioitava kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevien ihmisten turvallisuus ja oikeudet. Konfliktit vaikuttavat naisiin ja tyttöihin suhteettoman paljon. 

UN Women tukee naisjärjestöjä Ukrainassa ja Moldovassa, jotka auttavat sodan vaikutuksista kärsiviä ihmisiä ja työskentelee varmistaakseen peruspalvelut pakolaisnaisille ja -tytöille.

UN Women on kartoittanut Moldovassa ja Ukrainassa sodan sukupuolittuneita vaikutuksia. Kartoituksella halutaan varmistaa, että sukupuolinäkökulma ja naisten ääni huomioidaan kaikessa humanitaarisessa työssä. UN Women työskentelee myös Ukrainasta paenneiden naisten toimeentulon varmistamiseksi, ja Moldovassa jaamme Ukrainasta paenneille naisille perustarvikkeita, tietoa tarjolla olevista tukipalveluista sekä naisten oikeuksista.

UN Women työskentelee maailmanlaajuisesti, jotta naisten tarpeet otettaisiin paremmin huomioon kriisitilanteissa, ja jotta naiset pääsisivät osallistumaan rauhanprosessien kaikilla tasoilla. Kestävää rauhaa ei voi saavuttaa ilman tyttöjen ja naisten osallistumista. Heidän ääntään tulee kuulla konfliktin ratkaisun kaikissa vaiheissa.

Lahjoittamalla UN Women Suomen hätäapukeräykseen teet konkreettisen teon Ukrainan naisten ja heidän perheidensä oikeuksien ja turvallisuuden puolesta.

Merit Hietanen: Ukrainan naisia ja vähemmistöjä ei saa unohtaa avustustyössä
Lausunto: Syytökset seksuaalisen väkivallan käytöstä Ukrainan sodassa on tutkittava viipymättä ja naisia ja tyttöjä on suojeltava tehokkaammin seksuaaliselta väkivallalta