Generation Equality -nuortenryhmän kolmas vuosi starttasi viime syksynä – nuoria yhdistää yhteinen päämäärä

Lahjoita maailman naisille ja tytöille

Juttu on Generation Equality -nuortenryhmän viestintätiimin jäsenen kirjoittama.

Syyskaudella 15-29-vuotiaista nuorista vaikuttajista koostuva Generation Equality -nuortenryhmä kouluttautui jälleen monipuolisesti teknologiaan ja tasa-arvoon linkittyvistä teemoista ja vieraili puhumassa eri tilaisuuksissa.

Generation Equality-nuortenryhmä starttasi kolmannen kautensa viime syksynä tuoden yhteen monia vaikuttamisesta kiinnostuneita ja aktivismissaan eri vaiheissa olevia nuoria. Toisilla oli jo rutkasti kokemusta kentällä toimimisesta esimerkiksi erilaisten ihmisoikeusjärjestöjen kautta, toiset saapuivat kokeilemaan, miten oma ääni pääsisi oikeuksiinsa vaikuttamisen kentällä.

Vaikka nuoret tulivat eri taustoista, oli heillä yhteinen päämäärä: yhteiskunnan tasa-arvostaminen pala palalta, oli se kuinka hidasta tahansa.

Kausi alkoi syyskuussa kickoff-tilaisuudella, jossa päästiin kuulemaan hankkeen tavoitteet ja tutustumaan muihin vaikuttajiin. Joukossa ei tarvinnut olla kuin hetki huomatakseen, kuinka moninaista osaamista sieltä löytyi. Kickoffin päätteeksi jakauduimme myös eri toiminnoista vastaaviin pienryhmiin, kuten mediatiimiin, ydinryhmään ja tapahtumatiimiin.

Hyväksi vaikuttajaksi ei synnytä, siihen harjaannutaan ja opitaan keräämällä tietoa. Generation Equality -nuortenryhmä tarjoaakin meille kerran kuukaudessa mitä kiinnostavampia koulutuksia erilaisista teemoista.

Kuluneena syksynä saimme kuulla esimerkiksi Someturvasta ja sen toiminnasta, sekä internetissä tällä hetkellä vallalla olevista huolestuttavista ilmiöistä, ja siitä, kuinka niitä kohdatessa tulisi toimia. Verkkohäirintä on yleistä niin nuorten keskuudessa kuin aktivisteihin kohdistuvanakin, minkä vuoksi organisaation toiminnasta kuuleminen ja siitä oppiminen oli meille tärkeää.

Syyskuun puolessa välissä New Yorkissa järjestettiin Generation Equality -hankkeen puoliväliä juhlistava Midpoint Moment -tapahtuma, jota oli mahdollista seurata myös etänä. Tapahtumassa pohdittiin tasa-arvotyön kehityskaaria ja askeleita, joita tulee ottaa, jotta vuodelle 2026 asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Syyskuussa Generation Equality -nuorilla oli myös mahdollisuus päästä kuulemaan kiinnostava luento incel-kulttuurista väitöskirjatutkija Emilia Lounelalta. Incel tulee sanoista involuntary celibate eli vastentahtoinen selibaatti. Luento oli tärkeä, sillä se haastoi näkemään incel-kulttuuria pintaa syvemmältä. Siinä missä inceliyttä saatetaan pilkata ja käyttää synonyymina naisvihalle arkisessa keskustelussa, on tärkeää myös ymmärtää, että ilmiön taustalla on miesten ja poikien aito kelpaamattomuuden tunne. Ymmärtäminen ei kuitenkaan tarkoita hyväksymistä. Puheenvuorossa käytiin läpi keinoja, joilla kulttuuriin liittyviä haasteita on mahdollista purkaa.

Lokakuussa Tasa-arvotiedon keskus (THL) järjesti vuosittaiset Tasa-arvopäivät. Päivillä eri alojen toimijat syventyivät keskustelemaan siitä, miten tehdä yhteiskunnasta tasavertaisempi. Ohjelmaan kuului esimerkiksi puheenvuoroja ja paneelikeskusteluja, sekä työryhmätyöskentelyä. Generation Equality -nuortenryhmän puolesta tapahtumaan osallistunut Rojin Birzoi piti puheenvuoron siitä, kuinka tasa-arvokeskustelussa on otettava huomioon myös vähemmistöt. Näkökulmana puheessa oli vähemmistöön kuuluviin tyttöihin ja naisiin (tai tytöiksi ja naisiksi oletettuihin henkilöihin) kohdistuva digitaalinen väkivalta. Hän painotti vaikuttavassa puheessaan, ettei ongelmien esiin nostamista tule jättää vähemmistöjen itsensä harteille.

Katso Rojinin puhe Generation Equality -nuorten Instagram-tilillä:

Marraskuun koulutuksessa nuortenryhmä tapasi Digital Grassroots -järjestön edustajia. Tämä nuorten johtama järjestö toimii kansainvälisessä Generation Equality -kampanjassa teknologiaan ja tasa-arvoon keskittyvän toimintaryhmän johtajistossa. Lisäksi nuortenryhmän puheenjohtaja Rosa Ihalainen osallistui ulkoministeriön koordinoiman Generation Equality -sparrausryhmän tapaamiseen.

Generation Equality -nuoret osallistuivat myös UN Women Suomen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastustavan Oranssit päivät -kampanjan yhteydessä järjestettyyn Turvassa politiikassa -tilaisuuteen, jossa teemana oli naispoliitikkoihin kohdistuva häirintä.

28.11. joukostamme osallistuttiin Amnesty Internationalin järjestämän Suostumus ja sateenkaari koulussa -hankkeen loppuseminaariin, jossa oli teemaan liittyviä puheenvuoroja ja paneelikeskusteluja. Nuortenryhmämme jäsen Maija Jokelainen puhui paneelissa monista tärkeistä seikoista, mutta nosti esiin etenkin oppikirjoissa olevan tiedon monipuolistamisen tärkeyttä.

Joulukuussa keskustelu häirinnästä jatkui UN Women Suomen järjestämässä Turvassa netissä -tilaisuudessa, jossa ääneen pääsivät häirintää kokeneet kirjailija Rosa Meriläinen ja toimittaja Ida Erämaa. Lisäksi verkossa tapahtuvasta häirinnästä puhui Someturvan asiantuntija Kaisa Rissanen.

Syksyn viimeisessä tapaamisessa keskusteltiin mm. digitaalisten palvelujen eettisestä suunnittelusta sekä kunniaan liittyvästä väkivallasta.

Generation Equality -nuortenryhmä mahdollistaa nuorille moninaisia tilaisuuksia, kohtaamisia ja vaikuttamisen paikkoja.

Vaikka kyseessä on nuorille suunnattu hanke, on sillä kauaskantoisia vaikutuksia. Osallistumalla tapahtumiin ja saamalla äänensä kuuluviin vaikuttajat edistävät tasa-arvoa, sekä luovat itselleen polkuja tulevaisuuteen, sillä tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua sellaisten ihmisten kanssa, joihin ei muuten saisi yhteyttä tai edes tapaisi.