Toimi seksuaalisen häirinnän poistamiseksi julkisista tiloista

Allekirjoita vetoomus: Vaadi päättäjiltä konkreettisia toimia seksuaalisen häirinnän poistamiseksi julkisista tiloista

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimi*
Osoite

9/10 suomalaisesta naisesta kokenut häirintää – sano kanssamme nyt riittää

"Mua on ohikävellessä koskettu pakaroihin ja huudeltu sen jälkeen perään että ”hyvä perse!”. Olin julkisessa leikkipuistossa iltapäivän aikaan kahden kaverin kanssa. Olin 17v, mies joka koski mua oli selkeästi paljon vanhempi."

Yhdeksän kymmenestä naisesta Suomessa on kokenut seksuaalista häirintää (UN Women Suomi ja eeva.fi, 2023). Erityisesti seksuaalinen häirintä kohdistuu nuoriin, alle 35-vuotiaisiin naisiin, sekä vähemmistöön kuuluviin naisiin.

Eniten seksuaalista häirintää koetaan julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa, esimerkiksi kaduilla, puistoissa, baareissa, yökerhoissa, ravintoloissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla ja kauppapaikoissa. Peräti 81 prosenttia kyselyyn vastanneista naisista kertoi kokeneensa häirintää näissä tiloissa. Alle 35-vuotiaista ja vähemmistöön kuuluvista naisista häirintää julkisissa tai puolijulkisissa tiloissa on kokenut 90 prosenttia.

Nyt riittää! Vaadi kanssamme paikkakuntasi päättäjiä ryhtymään konkreettisiin toimiin seksuaalisen häirinnän lopettamiseksi julkisista tiloista. Allekirjoita vetoomus!

UN Women Suomi toimittaa vetoomuksen kuntaministeri Anna-Kaisa Ikoselle sekä niiden paikkakuntien päätöksentekijöille, joiden asukkaat ovat allekirjoittaneet vetoomuksen. Toimitamme vetoomuksen vastaanottajille allekirjoittajien etunimen, sukunimen ja paikkakunnan. Emme toimita eteenpäin yhteystietoja, kuten puhelinnumeroa tai sähköpostia.

Vetoa konkreettisten tekojen puolesta

Allekirjoittamalla tämän vetoomuksen vaadit kanssamme, että paikkakuntasi päättäjät sitoutuvat seuraaviin neljään toimenpiteeseen:

1. Selvittämään kehittämiskohteet. Missä seksuaalista häirintää tapahtuu, ketkä sille ovat erityisen alttiita ja kuinka asia voitaisiin ratkaista?

2. Kehittämään ja toimeenpanemaan turvallisuutta parantavia käytäntöjä ja seuraamaan edistystä. Tämä tarkoittaa myös riittävien resurssien ohjaamista häirinnänvastaiseen työhön sekä paikallisten asiantuntijoiden (ml. tasa-arvojärjestöt ja -toimijat) osallistamista prosessiin. Päättäjien on myös huolehdittava siitä, että suunnittelussa, prosesseissa ja päätöksenteossa kuullaan ja osallistetaan niitä ihmisryhmiä, keihin häirintä erityisesti kohdistuu.

3. Panostamaan sosiaalisten normien muuttamiseen ja asennevaikuttamiseen. Häirintä ei lopu, ennen kuin ongelman laajuus ja vakavuus tunnistetaan, ja häirintään syyllistyvät ottavat vastuun teoistaan.

4. Huomioimaan moninaisuuden kaikissa toimenpiteissään asian ratkaisemiseksi. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota niiden ihmisten turvallisuuden varmistamiseen, jotka kohtaavat eniten seksuaalista häirintää – kuten nuoret naiset.

Luovuttaessaan vetoomuksen paikkakunnille UN Women Suomi tarjoaa mukana Suomen kontekstiin kehitetyn Safe Cities -toimintamallin sekä materiaalipaketin, joka auttaa ja tukee paikkakuntia kehittämään julkisista ja puolijulkisista tiloistaan turvallisempia ja seksuaalisesta häirinnästä vapaita – aivan kaikille.

UN Women luomassa turvallisia kaupunkeja ja julkisia tiloja naisille ja tytöille

UN Womenin Safe Cities and Safe Public Spaces -lippulaivahanke on kehittänyt kaupunkien turvallisuutta kaikkialla maailmassa vuodesta 2011 lähtien. Nyt UN Women Suomi tuo lippulaivahankkeen parhaat käytännöt ja toimintatavat Suomeen ensimmäistä kertaa.

UN Women Suomen Oranssit päivät -kampanjan teemana on tänä vuonna turvassa kaikkialla. Osana kampanjaa UN Women Suomi tukee suomalaisia toimijoita löytämään uusia keinoja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Kampanja perustuu ympäri maailman hyödynnettyyn Safe Cities-toimintamalliin. Toimintamalli on hyödynnettävissä kaikissa tiloissa, missä seksuaalista häirintää tapahtuu.

Kampanja rakentaa UN Womenin maailmanlaajuisen seksuaalisen häirinnän vastaisen työn päälle, erityisesti osana UN Womenin yli vuosikymmenen mittaista Safe Cities and Safe Public Spaces for Women and Girls -lippulaivahanketta. Hankkeen toimintamalli on osoitettu toimivaksi kymmenissä maissa kaikkialla maailmassa.

Hankkeen puitteissa on tehty mm. seuraavia, naisten ja tyttöjen turvallisuutta edistäviä tekoja:

🗸 Kehitetty inklusiivisia ja saavutettavia julkisia kauppapaikkoja naisille ja tytöille, sekä kehitetty julkista liikennettä naisille ja tytöille Kairossa (Egypti).
🗸 New Yorkissa (USA) toimeenpantiin lakialoite seksuaalisen häirinnän lopettamiseksi työpaikoilla ja toteutettiin laaja seksuaalisen häirinnän vastainen vaikuttamiskampanja julkisessa liikenteessä.
🗸 Varmistettu, että kaupunkifestivaalit ovat turvallisia naisille ja tytöille Madridissa (Espanja)
🗸 Kehitetty nuorten naisten turvallisuutta yliopistokampuksilla Calissa (Kolumbia).
🗸 Kehitetty kaupungin tasa-arvosuunnitelma naisten ja tyttöjen turvallisuuden takaamiseksi Brysselissä (Belgia).

Lue lisää lippulaivahankkeesta täällä.

Kuvat: Ida Erämaa, UN Women/Branko Starcevic ja UN Women/Martin Ninsiima