WEPs - Women's Empowerment Principles

Naisen paikka on kaikkialla - myös yrityksissä ja talouselämässä.

Naisten voimaannuttamisen periaatteet (Women´s Empowerment Principles) ovat joukko periaatteita, jotka ohjeistavat yrityksiä edistämään tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista työelämässä, markkinoilla sekä yhteisöissä. YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin ja YK:n Global Compactin luomat WEPsit ovat kansainvälisten työ- ja ihmisoikeussopimusten mukaisia ja perustuvat ajatukselle yritysten osallisuudesta ja velvollisuudesta tasa-arvon ja naisten voimaannuttamisen edistämisessä.

WEPsit ovat tärkeä väline yritysmaailmalle YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Allekirjoittamalla WEPs-periaatteet yritys sitoutuu tasa-arvoon kaikilla toimintaansa ohjaavilla tasoilla ja käytännöissään. Näihin lukeutuvat palkkatasa-arvo, sukupuolisensitiiviset toimitusketjukäytännöt ja nollatoleranssi työpaikalla tapahtuvan seksuaalisen häirinnän suhteen.

Yhteensä seitsemän periaatetta ohjeistaa yrityksiä edistämään tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista työelämässä, markkinoilla sekä yhteisöissä. Seitsemän WEPs periaatetta ovat saaneet tukea maailmanlaajuisesti: Tuhannet yritykset ympäri maailman ovat nyt WEPsien kannattajia ja edesauttavat siten myös kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Olen kiinnostunut kuulemaan lisää WEPseistä

Seitsemän WEPs-toimintaperiaatetta:

1. Yrityksen ylimmän johdon tulee asettaa tasa-arvo ja naisten voimaannuttaminen korkeimman tason strategiseksi päämääräksi.

2. Työpaikan kaikkia naisia ja miehiä tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja syrjimättä.

3.Työntekijöiden terveys, hyvinvointi ja turvallisuus tulee asettaa etusijalle, ja esimerkiksi seksuaalista häirintää ja väkivaltaa kohtaan on nollatoleranssi.

4.Yrityksen käytäntöjen noudattaminen varmistetaan ja naisten ammatillista etenemistä tuetaan koulutuksilla.

5.Toimitusketjujen tulee olla inklusiivisia ja tasa-arvoa edistetään myös markkinoinnissa ja mainonnassa.

6.Yritysten tulee tehdä aloitteita yhteisöjen kehittämiseksi ja sukupuolten tasa-arvon ja naisten voimaannuttamiseksi.

7.Saavutuksia ja edistystä tulee seurata mittaus- ja raportointikäytännöillä.

Kaikki yritykset hyötyvät sukupuolten tasa-arvosta ja naisten voimaannuttamisesta.

WEPs-alusta tarjoaa yksityiselle sektorille samanmielisistä yrityksistä koostuvan globaalin verkoston sekä ohjeistusta siitä, miten sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista voi edistää työelämässä, markkinoilla ja yhteisöissä.

Suomessa toimivista yrityksistä mukana ovat esimerkiksi Elisa Corporation, Finnair Plc, ISS Palvelut, Lidl Suomi, Neste, Sodexo, Kesko ja SOK. Nokia allekirjoitti oman WEPs-sitoumuksensa vuonna 2021. Lue lisää Nokian ja UN Womenin yhteistyöstä.

UN Women Suomi tarjoaa mielellään lisätietoa WEPs-periaatteista ja opastaa liittymisestä mukaan WEPs-yhteisöön. Varaa lyhyt 15 minuutin etäpalaveri ja kuulet lisää: Varaa etäpalaveri tästä.

Voit myös olla sähköpostitse yhteydessä varainhankinnan johtajaamme Aura Yliselään: aura.ylisela@unwomen.fi.

Lue lisää Naisten voimaannuttamisen periaatteista!

WEPs globaalit nettisivut tarjoavat monipuolisesti tietoa naisten voimaannuttamisen periaatteista ja niihin linkittyvistä teemoista (englanniksi). 

WEPs-allekirjoittajien listauksesta voit tutustua toimintaperiaatteisiin sitoutuneisiin yrityksiin ympäri maailman.

WEPs-resurssipankista ammennat uutta tietoa naisten voimaannuttamisesta työelämässä.

Virtuaalinen oppimisalusta tarjoaa koulutusmoduuleja WEPs-allekirjoittaneille yrityksille.

Tee lahjoitus ja tue tasa-arvotyötä!

Kannustamme yrityksiä lähtemään mukaan ja tukemaan UN Womenin toimintaa! Yrityslahjoitus on helppo tapa tehdä hyvää.

Women´s Empowerment Principles -video

Nokia ja UN Women yhteistyöhön naisten osallisuuden lisäämiseksi Lähi-idässä ja Afrikassa