Kampanjat

Kampanjoi kanssamme ja vaikuta!

Osallistumalla UN Womenin kampanjoihin pääset mukaan maailmanlaajuisiin liikkeisiin, joilla muutetaan asenteita, lisätään tietoa ja tehdään maailma tasa-arvoisemmaksi kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Me tähtäämme pysyvään muutokseen: UN Womenin työllä vaikutetaan niin naisten ja tyttöjen arkeen kuin päättäjiin ja lainsäädäntöönkin.

Kaikille löytyy tapa tulla mukaan ja tukea UN Womenin toimintaa. Voit esimerkiksi lahjoittaa, allekirjoittaa sitoumuksia tai kannustaa ihmisiä, yhteisöjä ja toimijoita ympärilläsi toimimaan tasa-arvon puolesta. Tehdään maailmasta tasa-arvoinen paikka yhdessä!

Oranssit päivät

Oranssit päivät on maailmanlaajuinen kampanja, joka lisää ihmisten tietoisuutta sukupuolittuneesta väkivallasta ja UN Womenin työstä sen vähentämiseksi. Oranssit päivät alkavat kansainvälisenä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11. ja loppuvat ihmisoikeuksien päivänä 10.12.

Oranssien päivien aikana ympäri maailmaa järjestetään tapahtumia ja mielenilmauksia. Tunnettuja rakennuksia – kuten Empire State Building ja Egyptin pyramidit – on valaistu kampanjan tunnusvärillä oranssiksi.

Naistenpäivän kampanja Naisen paikka

Naisen paikka on UN Women Suomen naistenpäivän kampanja. Kampanjassa juhlistetaan tasa-arvosaavutuksia inspiroivien roolimallien kanssa, mutta tuodaan esiin myös syrjinnän muotoja, jotka rajoittavat naisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan.

HeForShe

Tasa-arvon saavuttamiseen tarvitaan myös miehiä. UN Womenin maailmanlaajuinen HeForShe-solidaarisuuskampanja kannustaa miehiä tukemaan naisia ja tyttöjä tasa-arvon saavuttamiseksi.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on yksi kymmenestä valtion päämiehestä, jotka ovat sitoutuneet edistämään tasa-arvoa kampanjan Impact Champion -lähettiläänä.

Generation Equality

Sukupuolten tasa-arvo julistettiin perus- ja ihmisoikeudeksi jo 25 vuotta sitten mutta silti se ei toteudu yhdessäkään maailman maassa. UN Women on käynnistänyt Generation Equality -kampanjan muuttaakseen kehityksen suunnan. Tavoitteena on tuoda yhteen kaikki tahot, jotka todella sitoutuvat tekemään tasa-arvosta totta vuoteen 2030 mennessä. Kampanja kutsuu kaiken ikäiset tasa-arvon puolustajat toimimaan yhteisen tavoitteen eteen!

WEPs eli Women Empowerment Principles

Women Empowerment Principles on joukko liiketoiminnan periaatteita naisten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi työpaikoilla, markkinoilla ja yhteisöissä. Periaatteet ovat syntyneet yhteistyössä UN Womenin, Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compactin ja Calvert Women´s Principlesin kanssa. Naisten voimaannuttaminen parantaa niin naisten, miesten, kuin kokonaisten perheiden ja yhteisöjenkin elämää.

Unstereotype Alliance

UN Womenin vetämä Unstereotype Alliance -aloite kokoaa yrityksiä ympäri maailmaa murtamaan sukupuolistereotypioita mainonnassa ja markkinoinnissa. Mukana on niin talous-, teknologia- kuin luovien alojenkin yrityksiä.

Stereotypiat kuvastavat syvälle juurtuneita mielikuvia feminiinisyydestä ja maskuliinisuudesta. Negatiiviset mielikuvat naisista ja tytöistä ovat suurimpia esteitä tasa-arvon toteutumiselle. Mainonnalla ja markkinointiviestinnällä voidaan vaikuttaa vallitsevaan kulttuuriin ja yhteiskuntaan tehokkaasti.

UN Trust Fund

UN Trust Fund on UN Womenin hallinnoima YK:n erityisrahasto naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Se myöntää apurahoja aloitteille, jotka toimivat järjestelmällisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi pysyvästi.

UN Trust Fund perustettiin vuonna 1996, ja se on perustamisestaan ​​lähtien myöntänyt 128 miljoonaa dollaria 462 aloitteelle 139 maassa ja alueella. Rahasto jakaa yhteensä 120:tä erilaista apurahaa 80 eri maassa ja alueella.

Kampanjauutisia

UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous: On aika ottaa naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen vakavasti – se vaatii merkittävän rahoituksen kohdentamista tähän työhön

Sivun kuvat UN Womenin arkistoista.
Kuvaajat: Ryan Brown, Amanda Voisard, Allison Joyce, Fahad Abdullah Kaizer, Istanbul Metropolitan Municipality