Sanna Marin Generation Equality –foorumissa: Suomi investoi 150 miljoonaa euroa tasa-arvotyöhön – Pariisissa kuultiin suuria lupauksia maailman päättäjiltä tasa-arvon saavuttamiseksi

Suurin feministinen tapahtuma 26 vuoteen käynnistyi Pariisissa voimakkaiden, kunnianhimoisten ja kärsimättömien puheenvuorojen saattelemana: lupausten aika on ohi, nyt on aika siirtyä konkreettisiin tekoihin, jotta sukupuolten tasa-arvosta voidaan vihdoinkin tehdä todellisuutta. Generation Equality –kampanjassa oli tilaisuuden avajaisiin mennessä tehty yli 30 miljardin euron edestä sitoumuksia tasa-arvotyöhön. 

Pariisin Generation Equality -foorumi käynnistyi keskiviikkona 30.6. Hybriditapahtumana järjestettävän foorumin avajaispäivään osallistui paikan päällä koronaturvallisesti joukko ihmisiä eri puolilta maailmaa, ja virtuaalisesti foorumiin osallistui jopa 40 000 ihmistä. Monisukupolviseksi kuvailtu Generation Equality foorumi toi samalle lavalle päättäjiä, aktivisteja, kansalaisyhteiskunnan edustajia, ruohonjuuritason toimijoita, yksityissektorin edustajia ja poliitikkoja, joiden väliin mahtuu ikävuosissa puoli vuosisataa – mutta yhteistä jokaiselle osallistujalle oli se, että sukupuolten tasa-arvo ei ole vielä toteutunut missään maassa kenenkään elinaikana. Tähän Generation Equality -kampanja pyrkii tuomaan muutoksen – jotta tämä sukupolvi olisi vihdoinkin tasa-arvon sukupolvi. 

Pääministeri Sanna Marin julkisti Suomen sitoumukset Generation Equality -kampanjalle ja tasa-arvon tukemiseksi 

Suomen pääministeri Sanna Marin oli paikalla Pariisissa, ja yksi avajaisseremonian panelisteista. Nuoren panafrikkalaisen aktivistin Aya ChebbinMelinda Gatesin ja Maailman pankin kumppanuuksista vastaavan Mari Pangestun kanssa lavalla ollut Marin julkisti Suomen konkreettiset sitoumukset Generation Equality-kampanjalle ja tasa-arvotyölle: Suomi tukee viisivuotisen Generation Equality -kampanjan tasa-arvotavoitteita yhteensä noin 150 miljoonalla eurolla, josta 80 miljoonaa ohjataan kuromaan umpeen sukupuolten välistä digitaalista kuilua ja edistämään tyttöjen ja naisten osallistumista teknologia-alalla, ja 20 miljoonaa käytetään lisääntymis- ja seksuaaliterveysoikeuksien ja -palveluiden kehittämiseen ja tukemiseen. Lisäksi kehitysrahoitusyhtiö Finnfund kasvattaa naisyrittäjyyttä, -johtajuutta, työntekoa ja yhteiskunnallista osallistumista tukevien strategisten sijoitustensa määrää noin 50 miljoonaan euroon. 

“Tarvitsemme kaikkien yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi, niin naisten kuin miestenkin. Yhteiskunta, joka on hyvä naisille ja tytöille, on hyvä yhteiskunta kaikille.”

Sanna Marin

Suomi on yksi Generation Equality -kampanjan teknologia-alan ja innovaatiotoiminnan tasa-arvoa edistävän toimintaryhmän johtajista. Pääministeri Marin korosti puheessaan teknologian merkitystä tasa-arvon edistämiselle, mutta totesi, että teknologia voi edistää tasa-arvoa vain silloin, kun se on kaikkien saatavilla. Suomen sitoumuksissa korostuu myös turvallisten digitaalisten ympäristöjen luomisen merkitys tasa-arvon toteutumiselle, ja esimerkiksi verkkovihan ja tyttöihin ja naisiin digitaalisissa ympäristöissä kohdistuvan häirinnän ja väkivallan estäminen ja lopettaminen. Myös useat suomalaiset toimijat ovat lähteneet mukaan Generation Equality -kampanjaan konkreettisten sitoumusten kautta. Esimerkiksi We in Games sitoutuu kuromaan sukupuolten välistä kuilua pelialalla, Inklusiiv sitoutuu ajamaan inklusiivista työelämää ja oikeudenmukaisia työpaikkoja ja Fingo sitoutuu vahvistamaan kehitysyhteistyöjärjestöjen valmiuksia kuroa sukupuolten välistä digitaalista kuilua kehitysyhteistyöhankkeissa. Sitoumuksia voi tehdä koko Generation Equality -kampanjan ajan. 

Maailman johtajat lupasivat konkreettisia toimia, nuoret aktivistit pitävät heidät tilivelvollisina lupauksistaan

”Olen feministi, koska feminismi on humanismia. Taistelu tasa-arvon puolesta on taistelua ihmisyyden puolesta.”

Ranskan presidentti Emmanuel Macron 

Virallisen avajaisseremonian puhujalistalla oli vaikuttava määrä korkean tason poliittisia päättäjiä: Ranskan presidentti Emmanuel Macron peräänkuulutti kaikkien yhteistä vastuuta tasa-arvon edistämisessä muistuttaessaan, että koronapandemia on heikentänyt tasa-arvon tilaa entisestään ja työntänyt kymmeniä miljoonia tyttöjä ja naisia köyhyyteen. YK:n pääsihteeri Antonio Guterrez totesi, että kokemus on opettanut hänelle, että valtaa pitävät – joista suurin osa on yhä miehiä – eivät halua omaehtoisesti luopua vallastaan, mutta vallan tasapuolisempi jakautuminen on tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutumisen edellytys.  

UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka kertoi, että kun hän aloitti virassaan, naisten osuus yhteiskunnan eri osa-alueilla oli aina enintään neljännes, olipa kyse johtamisesta, ilmastonmuutokseen liittyvästä päätöksenteosta, rauhanneuvotteluista tai parlamentaarikoista – päätöksenteon tai johtamisen prosesseissa naisten osuus oli korkeimmillaan 25 prosenttia. Silti, ne päätökset, joita näissä prosesseissa tehdään, vaikuttavat perustavanlaatuisesti tyttöjen ja naisten elämään, asemaan ja hyvinvointiin. Mlambo-Ngcuka muistutti, että 25 prosentin edustus ei riitä – neljännes ei ole tasa-arvoa. 

Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris osallistui Generation Equality -avajaisseremoniaan suorana lähetetyn videopuheen kautta. Harris nosti puheessaan esiin, kuinka demokratia on vaarassa heikentyä ympäri maailmaa misinformaation, korruption, ihmisoikeusrikkomusten ja konservatiivisten voimien vahvistuessa. Harris muistutti, että tasa-arvon puolustaminen ja toteutuminen on myös ensiarvoisen tärkeää demokratian suojelemiselle, sillä demokratia on vahvimmillaan silloin, kun kaikilla on tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua ja kaikkien ääni saadaan kuuluviin.  

Yhdysvaltain entinen ulkoministeri ja pitkän linjan tasa-arvon puolustaja Hillary Clinton oli paikan päällä Pariisissa, ja nousi lavalle nuoren 17-vuotiaan chileläisen aktivistin Julieta Martinezin kanssa. Clinton toisti 26 vuotta sitten Pekingin huippukokouksessa lausumansa sanat: naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja ihmisoikeudet ovat naisten oikeuksia. Kun Clinton kääntyi Martinezin puoleen ja kysyi, mitä konkreettisia muutoksia Martinez toivoo Generation Equality -kampanjan saavuttavan, nuorten tyttöjen ja naisten suulla puhunut aktivisti ei joutunut miettimään vastaustaan: nuoret tytöt ja naiset on päästettävä mukaan päätöksenteon prosesseihin, ja heille on annettava todellinen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.  

“Tytöt tulisi nähdä poliittisina toimijoina. Tyttöjä ei tulisi kutsua tilaisuuksiin vain kuvien ja inspiroivien puheiden takia.”

Chileläinen 17-vuotias aktivisti Julieta Martinez

Julieta Martinez ja Hillary Clinton Pariisin Generation Equality –foorumissa

Tytöt ja naiset haluavat olla osa muutosta ja osa ratkaisua, mutta monilla heistä ei ole mahdollisuuksia olla paikalla ja saada ääntään kuuluviin. Martinezin ja monien muiden lavalle nousseiden nuorten feministien ja aktivistien sanoissa kaikui jaettu turhautuminen, kärsimättömyys ja jopa pettymys siihen, kuinka hidasta edistys tasa-arvon suhteen on ollut – mutta samalla nuorten puheenvuoroissa korostui myös päättäväisyys, intohimo ja määrätietoisuus: tasa-arvon ei anneta ottaa takapakkia, sillä tytöt ja naiset ovat odottaneet jo tarpeeksi kauan. Nyt on aika siirtyä tyhjistä lupauksista konkreettisiin toimiin, sanahelinästä sitoumuksiin, yrittämisestä tekemiseen. “Vaadimme, että kaikki sitoumuksentekijät aidosti toteuttavat sen, mitä lupaavat. Liika on liikaa, ja olemme kuulleet jo tarpeeksi puhetta”, Shantel Marekera, Zimbabwessa sijaitsevan Little Dreamers Foundation -säätiön perustaja ja nuori aktivisti sanoitti. Generation Equality ei saa siis jäädä pelkäksi kampanjaksi, vaan siitä on tultava todellisuutta – ja Pariisin foorumin avajaispäivänä julkaistut rahalliset sitoumukset, joiden yhteenlaskettu summa on tällä hetkellä jo yli 40 miljardia dollaria, ovat ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. 

Nuoret aktivistit ja feministit peräänkuuluttivat myös läpinäkyvyyttä ja tilivelvollisuutta: nyt on valtioiden, päättäjien, johtajien ja yritysten aika osoittaa, että tällä rahalla saadaan myös aikaan konkreettisia tuloksia. Myös Hillary Clinton korosti puheenvuorossaan samaisia näkökulmia: ”Uskon, että tässä tapahtumassa tehtävät sitoumukset voivat viedä meidät pitkälle, mutta tarvitsemme myös tilivelvollisuutta ja läpinäkyvyyttä. Olemme edistyneet 26 vuodessa, mutta emme tarpeeksi. Meidän täytyy edetä pidemmälle.” Tasa-arvo ei ole vielä toteutunut yhdenkään sukupolven aikana, mutta yhdessä voimme tehdä tästä sukupolvesta tasa-arvon sukupolven.  

 

Lisätietoja Generation Equality -aloitteesta löydät UN Women Suomen sivuilta.

Avajaisseremonian videotallenne on katseltavissa UNTV:n sivuilla. 

Tiedote Suomen Generation Equality -kampanjalle lupaamasta rahoituksesta Valtioneuvoston kanslian sivuilla

Oletko kiinnostunut tekemään tasa-arvoa edistävän konkreettisen sitoumuksen osana Generation Equality -kampanjaa? Lue lisää täältä

Kuvat: UN Women/Fabrice Gentile