Pariisin tasa-arvofoorumi päättyi kunnianhimoisiin lupauksiin maailmanlaajuisen tasa-arvotyön kiihdyttämiseksi. -Nyt on aika lunastaa puheet teoiksi

Pariisissa järjestettiin 2000-luvun suurin tasa-arvokonferenssi. Kolmipäiväinen tapahtuma teki historiaa keräämällä ennätysmäärän investointeja naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseksi. Suomi tukee tasa-arvoa edistäviä innovaatioita ja teknologiaa sekä naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. 

Viime perjantaina päättynyt Pariisin korkean tason foorumi oli merkittävin tasa-arvotapahtuma sitten vuonna 1995 Pekingissä järjestetyn naisten maailmankonferenssin. Tapahtumaan osallistui miltei 50 000 ihmistä, joista suurin osa virtuaalisesti. Foorumi oli lähtölaukaus viisivuotiselle kampanjalle nimeltä Generation Equality, tasa-arvon sukupolvi, joka viittaa siihen, miten tasa-arvotavoitteet on mahdollista saavuttaa kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. 

”Yhdessä olemme saaneet liikkeelle toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta etelästä pohjoiseen, ja yhdistyneet valtavaksi voimaksi, joka on valmis kääntämään uuden luvun työssä sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi”, sanoi YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka. 

Foorumi tarjosi valtioille, yrityksille ja järjestöille tilaisuuden paikata tasa-arvotyön vakavaa rahoitusvajetta. Historiallinen tuki tuli kriittisellä hetkellä, sillä maailmanlaajuisesti valtiot suunnittelevat suuntaviivoja koronan jälkeiselle jälleenrakennustyölleen. 

Pandemia on vaikuttanut suhteettomasti juuri naisten ja tyttöjen asemaan vieden saavutettua tasa-arvokehitystä harppauksin taaksepäin. 

”Koronapandemia näytti meille myös, miten hauras tasa-arvo voi olla. Ei ole kyse vain tasa-arvon edistämisestä, vaan meidän täytyy jatkuvasti myös pitää huolta, että tasa-arvo säilyy”, totesi maksupalvelu PayPalin sosiaalisten innovaatioiden johtaja Rosita Najmi. 

Generation Equality -kampanja pohjautuu uraauurtavaan monitoimijapohjaiseen yhteistyöhön. Valtiot, yritykset, järjestöt ja nuorisoliikkeet yhdessä toteuttavat toimintaohjelmaa, jonka tavoitteena on kirittää sukupuolten tasa-arvoa niillä osa-alueilla, joilla kehitys on ollut hidasta. Toimintaohjelma julkistettiin Pariisin foorumissa ja se kattaa tasa-arvotavoitteet ja -toimenpiteet seuraavalle viidelle vuodelle. Innovatiivisen yhteistyömallin sekä konkreettisten, rahoitettujen sitoumusten lisäksi Generation Equality -kampanjasta tekee ainutkertaisen myös se, että datankeruu ja tulosten mittaaminen ovat keskeisessä roolissa kampanjan kaikilla osa-alueilla varmistaen, että asetettuihin tavoitteisiin todella päästään. 

“Uskon – kuten te kaikki – että sukupuolten välinen yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat välttämättömiä kaikkien muiden kohtaamiemme haasteiden ratkaisemiseksi”,

 kiteytti Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris virtuaalipuheenvuorossaan. 

Hallitukset ja julkisen sektorin toimijat lupasivat 21 miljardia dollaria tasa-arvotyöhön, yksityisen sektorin toimijat 13 miljardia ja hyväntekeväisyysjärjestöt 4,5 miljardia. Lisäksi useat toimijat tekivät lainsäädäntöön sekä ohjelmatyöhön liittyviä lupauksia. 

Bill ja Melinda Gatesin säätiö teki yhden historiansa suurimmista sitoumuksistaan lupaamalla 2,1 miljardia dollaria naisten oikeuksien edistämiseksi. Yhdysvallat lupasi miljardi dollaria sukupuoleen perustuvan väkivallan kitkemiseksi ja yrityksistä Procter & Gamble tulee käyttämään 10 miljardia dollaria naisten perustamien sekä naisjohtoisten yritysten tukemiseen arvoketjussaan. Lisäksi esimerkiksi teknologiajätit Facebook, Google, Twitter ja TikTok sitoutuivat kitkemään naisiin kohdistuvaa verkkohäirintää ja -väkivaltaa alustoiltaan. 

Suomi julkaisi sitoumuksensa teknologian tasa-arvon edistämiseksi 

Suomella on johtorooli Generation Equality -toimintaryhmässä, joka keskittyy teknologian ja innovaatioiden hyödyntämiseen tasa-arvon edistämisessä. Myös pääministeri Sanna Marin julkisti Suomen tukevan Generation Equality -kampanjan tasa-arvotavoitteita yhteensä noin 150 miljoonalla eurolla seuraavan viiden vuoden aikana.  

Teknologian edelläkävijänä tunnetun Suomen tuesta suurin osa, 80 miljoonaa euroa, käytetään tasa-arvoa edistävien teknologian ja innovaatioiden tukemiseen. Suomi painottaa naisten osuuden lisäämistä teknistieteellisillä aloilla, sukupuolittuneen väkivallan kitkemistä verkossa sekä investointeja tasa-arvoa tukeviin teknologioihin ja innovaatioihin. Lisäksi Suomi rahoittaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämistä yhdessä muiden valtioiden ja järjestöjen kanssa. 

UN Women tulee olemaan kriittisessä roolissa myös seuraavan viiden vuoden ajan varmistamassa, että sitoumukset pannaan täytäntöön, sitoumuksentekijät ovat tilivelvollisia ja resurssit kohdistetaan sinne, missä ne saavat aikaiseksi muutosta heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen ja naisten elämissä. 

UN Women Suomi koordinoi Generation Equality -kampanjan jalkauttamista Suomessa. UN Women Suomen Generation Equality -koordinaattori Linda-Lotta Luhtala kannustaa laajasti suomalaistoimijoita mukaan kampanjaan ja korostaa Suomen roolin teknologia, innovaatiot ja tasa-arvo -toimintaryhmän johdossa olevan ainutkertainen tilaisuus. 

”Naisten vähäinen osuus teknologia-alalla on iso ongelma maailmalla, mutta myös tasa-arvon ja teknologian edelläkävijänä tunnetussa Suomessa. Siksi olisikin hienoa nähdä erityisesti suomalaisten teknologiafirmojen lähtevän osaksi tätä maailmanlaajuista tasa-arvoliikettä”, toteaa Luhtala. 

Suomalaisyrityksistä esimerkiksi Nokia ja Neuvo Global ovat sitoutuneet toteuttamaan UN Womenin kanssa pilottiprojektin, jossa lisätään maaseudulla asuvien tyttöjen tietoisuutta kohdunkaulan syövästä.