“Maailma ilman sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa on tavoite, jonka puolesta feministit ja LHBTIQ+-aktivistit ovat sukupolvi toisensa jälkeen taistelleet” — LHBTIQ+-syrjinnän poistaminen Argentiinassa

10.01.2023

Kansainvälinen siirtolaisten päivä 18.12. – Kaikilla siirtolaisnaisilla on oltava pääsy tarpeisiinsa vastaavien ja sukupuolen huomioon ottavien palvelujen piiriin.

16.12.2022

Mielenosoitukset naisten oikeuksien loukkauksia vastaan Iranissa jatkuvat: ”Iranin naiset ovat kaduilla. He liehuttavat hijabejaan ilmassa, ja osoittavat mieltään henkensä uhalla.”

09.12.2022

UN Women Suomen syyskokous – “Tasa-arvotyötä tulee tehdä niin kauan, kunnes yhdenkään tytön tai naisen ei tarvitse tuntea pelkoa”

24.11.2022

Haavoittuvassa asemassa olevien naisten toimeentulon ja liiketoimintataitojen edistämistä Somaliassa

02.09.2022

UN Womenin ja UNDP:n seurantaraportti: Hätätilanteisiin varautuminen edellyttää sukupuolinäkökulman huomioon ottavia toimia

21.07.2022

Suomi säilytti asemansa tasa-arvotyön johtotähtenä UN Womenin suurimpana rahoittajana vuonna 2021 – UN Womenin raportti perusrahoituksen käytöstä julkaistu

23.06.2022

Statement by UN Women Finland regarding the partnership between UN Women and the Government of Finland

17.06.2022

Suomen 1325-verkosto on nyt Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto

14.06.2022

UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas kuultavana Suomen tavoitteista YK:n ihmisoikeusneuvostossa: “Suomen tulee puolustaa vahvasti naisten ja tyttöjen oikeuksia ja peräänkuuluttaa konkreettisia toimia niiden turvaamiseksi.”

25.05.2022

UN Womenin pääjohtaja tapasi Ukrainasta paenneita naisia Moldovassa: “Tärkeintä on, että UN Women ja YK-järjestelmä varmistavat, että pakolaisia suojellaan, heistä pidetään hyvää huolta ja että naiset ovat mukana johtavissa rooleissa”

21.04.2022

Suomalainen Päivi Kannisto johtaa UN Womenin rauha ja turvallisuus -yksikköä: ”Sukupuolten tasa-arvoon ja naisrauhanrakentajiin investoiminen luo pysyvää rauhaa”

17.12.2021