UN Women Suomen syyskokous – “Tasa-arvotyötä tulee tehdä niin kauan, kunnes yhdenkään tytön tai naisen ei tarvitse tuntea pelkoa”

Tue UN Womenin työtä tasa-arvon puolesta

23. marraskuuta järjestetyn UN Women Suomen syyskokousillan avasi palkittu toimittaja ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi, joka käsitteli puheenvuorossaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa niin Suomessa kuin maailmalla. Varsinaisessa syyskokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Ilmi Salminen, joka toimii tehtävässä vuoden 2023 loppuun saakka. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Laura Åvall ja Janne Peltola.

Ilta alkoi Meeri Koutaniemen puheenvuorolla, jossa hän käsitteli työssään kohtaamaansa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Hän muistutti kuulijoita väkivallan laajuudesta: 

”Olen kiertänyt dokumentoimassa naisten tarinoita yli 15 vuotta yli 60:ssa maailman maassa. Poikkeuksetta kaikissa maailman maissa olen törmännyt naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Huolimatta maasta, kulttuurista, uskonnosta, köyhyydestä, rikkaudesta, sivistyksestä, kaupunkilaisuudesta, maalaisuudesta – riippumatta maan laeista, sosiaalisista statuksista tai luokkaeroista, koulutusjärjestelmistä tai kasvatuksesta, väkivaltaa tapahtuu kaikkialla.” 

Puheenvuorossaan Koutaniemi kuitenkin muistutti niistä rohkeista naisista ja miehistä, jotka ovat uskaltaneet puuttua epäkohtiin ja vaatia loppua naisiin kohdistuvalle väkivallalle. Koutaniemi päätti puheenvuoronsa tärkeällä muistutuksella: 

”Toivo elää toimijuudessa, yhteistyössä ja tiedossa, että tyttöjä ja naisia omassa vapaudessaan ei voi estää kukaan.” 

Koutaniemen puheenvuoron jälkeen illan musiikkivieraana oli Younghearted-yhtye. Vuonna 2015 perustetun yhtyeen muodostavat laulaja Reeta Huotarinen sekä kitaristit Atte Ranta ja Emil Korkiakoski. Yhtye esitti illassa akustisena Uuden Musiikin Kilpailusta tutun hittikappaleensa Sun numero, sekä triplaplatinarajan ylittäneeltä Nuorisydän albumilta tutun hittikappaleensa Hetkeksi. 

Tauon jälkeen alkoi UN Women Suomen syyskokous, jonka avasi UN Women Suomen hallituksen puheenjohtajana toiminut Maarit Aarni-Sirviö. Aarni-Sirviö korosti puheessaan, kuinka paljon UN Women Suomella on saatu aikaan viimeisen viiden vuoden aikana ja kiitti jäsenistöä tuesta ja aktiivisuudesta. Hän myös yhtyi Koutaniemen muistutukseen naisten aktiivisesta osallistumisesta yhteiskunnalliseen muutokseen: 

“Aikaisempi puhuja (Koutaniemi) korosti sitä, kuinka naisten aseman kannalta on ihan olennaista se, että puhutaan rohkeasti ja puututaan asioihin, ja että naiset itse ottavat kantaa. Ja se ei päde ainoastaan Iranissa, se ei päde ainoastaan Afganistanissa – se pätee myös Suomessa.” 

Toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas esitteli yhdistyksen ensi vuoden toimintaa. Keskiössä tulee olemaan esimerkiksi UN Womenin kansainvälisistä kampanjoista, kuten naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta Oranssit päivät -kampanjasta viestiminen ja tuen kasvattaminen entisestään maailman naisille ja tytöille.  

Kokouksen puheenjohtajana toimi lukuisissa luottamustoimissa toiminut vammaisaktivisti Amu Urhonen, joka toimii tällä hetkellä mm. Abilis-säätiön puheenjohtaja sekä Fingon varapuheenjohtaja. Urhonen työskentelee globaalien kehityskysymysten parissa työssään päivittäin. 

Syyskokouksessa valittiin myös UN Women Suomen uudet hallituksen jäsenet. Viisi vuotta hallituksen puheenjohtajana toiminut Maarit Aarni-Sirviö jätti toisen kautensa kesken, ja UN Women Suomen uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin pitkään UN Women Suomen toiminnassa sekä hallituksessa mukana ollut Ilmi Salminen. Puheenjohtajuus alkoi heti ja päättyy vuoden 2023 lopussa. Salmisella on kokemusta useista luottamustehtävistä. Hän on toiminut muun muassa Suomen YK-nuorisodelegaattina vuonna 2017 sekä Suomen Partiolaisten hallituksen jäsenenä. Salminen on toiminut UN Women Suomen hallituksen jäsenenä vuodesta 2018, viimeisimmin hallituksen varapuheenjohtajana. 

“UN Womenin päätehtävä on sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen koko maailmassa, mutta mikään muutos ei ole tapahtunut eikä tule tapahtumaan itsestään. Olen erittäin innostunut uudesta tehtävästäni ja tulen puheenjohtajana tekemään parhaani, jotta äänemme kuuluu entistä vahvemmin ja vaikuttavammin maailman naisten ja tyttöjen sekä kestävän kehityksen puolesta”, Salminen sanoo.

Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Laura Åvall ja Janne Peltola. He tulevat toimimaan hallituksen jäseninä vuoden 2023 alusta alkaen, ja heillä on mahdollisuus toimia hallituksessa kaksi kautta, kun yksi kausi kestää kolme vuotta. 

Åvall on vaikuttamisen, viestinnän ja edunvalvonnan ammattilainen sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon asiantuntija. Hän toimii tällä hetkellä julkisen sektorin liiketoimintaratkaisujen ja yhteiskuntasuhteiden johtajana. 

“Toivoisin, että kaikki tytöt saisivat kasvaa täyteen mittaansa, ja olisi kunnia olla mukana UN Women Suomen hallituksessa rakentamassa parempaa Suomea ja maailmaa”, Åvall sanoo. 

Janne Peltola on datatieteilijä ja enkelisijoittaja, jolla on vankkaa kokemusta hallitustehtävistä yksityisellä ja järjestösektorilla. Hän kertoo tasa-arvon olevan hänelle sydämen asia ja haluavansa kehittää UN Women Suomea entistä vahvemmaksi varainhankinnan järjestöksi.

UN Women Suomen Generation Equality -koordinaattori Linda-Lotta Luhtala kertoi hienosta työstä, mitä Generation Equality -kampanjan parissa ollaan saatu aikaiseksi kuluneena vuonna. Luhtala kiitteli aktiivista Generation Equality -nuortenryhmää, joka on mm. puhumassa verkossa tapahtuvasta häirinnästä MTV3:n aamussa Oranssit päivät -kampanjan ensimmäisenä päivänä, perjantaina 25.11. 

Lopuksi UN Women Suomen viestinnän vastaava Emma Winiecki kertoi tämän vuoden Oranssit päivät -kampanjasta, jonka keskiössä on vetoomus, jossa vaaditaan suomalaisilta viranomaisilta, päättäjiltä, yhteiskunnan tasolla toimia naisiin kohdistuvan lopettamiseksi ja rikosten käsittelemiseksi kohtuullisessa ajassa. 

“On monta tapaa osallistua kampanjaan. Voitte jakaa somesisältöjämme, osallistua paikallistoimikuntien järjestämiin paneelikeskusteluihin ja kynttiläkulkueisiin, värjätä somenne oranssiksi, lahjoittaa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön tai allekirjoittaa vetoomuksemme. Tehdään tästä näkyvä kampanja!” 

Syyskokousilta muistutti läsnäolleita siitä, että jokaisella meistä on kyky tehdä osaltamme maailmasta turvallisempi paikka naisille. Puheenvuorot antoivat toivoa väkivallattomasta maailmasta, jossa kaikki naiset ja tytöt voivat olla turvassa. Koutaniemi kiteytti asian hyvin: 

”Tasa-arvotyötä tulee tehdä niin kauan, kunnes yhdenkään tytön tai naisen ei tarvitse tuntea pelkoa.” 

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women työskentelee naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi ympäri maailmaa. UN Women on maailman johtava naisten ja tyttöjen voimaannuttamista ja ihmisoikeuksia ajava järjestö, jolla on yli 200 kehityshanketta yli 90 maassa. UN Women Suomi on UN Womenin kansallisen komitea. 

 

Kuva: Ida Erämaa