“Maailma ilman sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa on tavoite, jonka puolesta feministit ja LHBTIQ+-aktivistit ovat sukupolvi toisensa jälkeen taistelleet” — LHBTIQ+-syrjinnän poistaminen Argentiinassa

Tue UN Womenin työtä tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta

Fernanda Rotondo on argentiinalainen feministi, LHBTIQ+- ja ihmisoikeusaktivisti. Kuva: UN Women/Gala Abramovich.

Fernanda Rotondo on argentiinalainen feministi, LHBTIQ+- ja ihmisoikeusaktivisti sekä kirjailija ja valokuvaaja. Hän on myös sukupuoli- ja ihmisoikeuskoordinaattori ANDHES-järjestössä (Koillis-Argentiinan ihmisoikeus- ja yhteiskuntatieteiden lakimiehet). Kansallisen politiikan ja suojelun epäjohdonmukaisuuden vuoksi Rotondo taistelee edistääkseen argentiinalaisten ihmisoikeuksia koko maassa ja varmistaakseen väkivallattoman tulevaisuuden kaikille.

Epätasa-arvoinen suojelu

Vaikka maan viimeaikaiset edistysaskeleet ihmisoikeuksien saralla ovat Rotondon mukaan olleet ”valtavia”, kaikki argentiinalaiset eivät pääse nauttimaan niistä tasavertaisesti.

Kullakin maan 23 maakunnalla on oma perustuslaki ja oma lainsäädäntönsä, mikä jättää tilaa merkittäville eroille politiikoissa ja palvelutarjonnassa. ”Monissa maakunnissa ei ole lainsäädäntöä epätasa-arvoisuuden ja sukupuoleen perustuvan väkivallan poistamiseksi”, Rotondo selittää. Niissäkin maakunnissa, joissa suojelupolitiikkoja ja -palveluita on olemassa, monet jäävät edelleen niiden ulkopuolelle.

Sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevat lait ja säädökset eivät ole kattavia, ja ”nykyisistä säädöksistä puuttuvat intersektionaaliset ja kulttuurienväliset näkökulmat”, Rotondo sanoo. Näiden puutteiden johdosta intersektionaalista syrjintää kokevien naisten, kuten LHBTIQ+-naisten, alkuperäiskansoihin kuuluvien naisten sekä siirtolaisnaisten riski kokea ihmisoikeusloukkauksia ja väkivaltaa on kasvanut.

”Erityisesti transnaiset ovat edelleen ‘korjaavan’ väkivallan ja transnaismurhien kohteena heidän sukupuoli-identiteettiinsä ja -ilmaisuunsa kohdistuvan vihan takia”, Rotondo korostaa. ”He elävät myös rakenteellisen väkivallan olosuhteissa, joissa heidän työllistymisen, koulutuksen ja asunnon saamisen mahdollisuudet vaikeutuvat ja joissa he kärsivät lisäksi kriminalisoinnista ja poliisiväkivallasta.”

Viimeaikaiset maailmanlaajuiset tapahtumat ovat vain pahentaneet syrjäytyneisiin yhteisöihin kohdistuvia uhkia. Pandemian seurauksena ja meneillään olevan talouskriisin keskellä ”konservatiiviset sektorit ovat edenneet Latinalaisessa Amerikassa taantumuksellisesti, aiheuttaen takaiskuja naisten ja tyttöjen sekä LHBTIQ+-yhteisöjen oikeuksille ja herättäen vihamielistä keskustelua”, Rotondo sanoo.

Muutoksen edistäminen

Rotondon aktivismia vauhditti hänen oma ulostulonsa, joka lisäsi hänen tietoisuuttaan ”syrjinnästä ja koulun ja perheen ulkopuolelle jättämisestä, josta lesbot kärsivät, kun kehitämme poliittisen identiteetin ja saamme näkyvyyttä.”

Rotondon liityttyä ANDHES-ihmisoikeusjärjestöön, joka toimii Argentiinan Tucumánin ja Jujuyn maakunnissa, hän työskentelee nyt edistääkseen intersektionaalista ja toisinajattelevaa feminististä politiikkaa sekä naisten ja LHBTIQ+-ryhmiin kuuluvien ihmisten suojelua. ”Työssämme keskitymme esteisiin, joita cis-, lesbo- ja transnaiset kohtaavat oikeussuojan saamisessa”, Rotondo sanoo.

Ryhmä kouluttaa yhteisön oikeudellisia neuvonantajia ja pyrkii edistämään yhteiskunnallista muutosta ”demokratisoimalla oikeudellisten välineiden ja oikeudellisen tuen saatavuutta.” Rotondo korostaa, että keskeistä heidän työssään on ”intersektionaalinen näkökulma, joka tekee näkyväksi alkuperäiskansojen ja siirtolaisliikkeiden päämäärät ja vaatimukset.”

ANDHESin kaltaiset järjestöt ovat ratkaisevassa asemassa politiikan muutoksen edistämisessä, ja Rotondo korostaa valtioiden vastuuta luoda ja laajentaa tiloja kansalaisyhteiskunnan osallistumiselle. Hän huomauttaa myös, että on tärkeää tarjota resursseja näille organisaatioille, jotka ”eivät useinkaan pääse käsiksi tiettyihin rahoituslähteisiin, joiden hallinnolliset vaatimukset ovat korkeita ja joustamattomia.”

Myös yksilöillä on oma roolinsa: ”osallistu poliittisella ja yhteisöllisellä tasolla kehittämällä empatiaa”, Rotondo sanoo. ”Meidän on tehtävä yhteistyötä muiden ja toistemme kanssa.”

Muutoksen voima

Maailma ilman sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa on tavoite, jonka puolesta feministit ja LHBTIQ+-aktivistit ovat sukupolvi toisensa jälkeen taistelleet, ja olemme sen velkaa sekä heille että itsellemme, että saatamme loppuun sen, minkä he aloittivat. “Feministi-esivanhempamme ovat viitoittaneet meille polun, jolla meidän on jatkettava”, Rotondo sanoo.

Lue alkuperäinen englanninkielinen artikkeli täältä.