Suomen 1325-verkosto on nyt Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 (Naiset, rauha ja turvallisuus) ei ole vielä suomalaisten keskuudessa riittävän hyvin tunnettu. Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston tehtävä on kirittää päätöslauselman toimeenpanoa sekä Suomessa että kansainvälisesti. 

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 rakentuu kolmen pilarin varaan, jolloin jäsenvaltiot sitoutuvat edistämään naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumista sodissa ja konflikteissa, ehkäisemään sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa sekä varmistamaan naisten ja tyttöjen mahdollisuuden osallistua rauhanprosesseihin ja jälleenrakennukseen.  

Verkoston puheenjohtaja ja Väestöliiton kansainvälisten asioiden johtaja Elina Korhonen muistuttaa, että vaikka YK:n turvallisuusneuvosto on laatinut jatkopäätöslauselmia, joissa keskitytään mm. seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn, tätä normistoa ei ole vielä saatu toteutettua käytännössä eri konflikteissa ja sodissa.  

Naiset, rauha ja turvallisuus -työ on todella ajankohtainen asia, vielä ajankohtaisempi kuin ehkä koskaan maailman historian aikana. Koronakriisi, kaikki konfliktit ja kriisit, myös tällaiset pandemiat kasvattavat valtavasti esimerkiksi sitä määrää, kuinka paljon väkivaltaa naiset ja tytöt joutuvat kohtaamaan“, Korhonen sanoo.

Hän kannustaa kaikkia kiinnostuneita liittymään verkoston jäseneksi:  

Toivon, että mahdollisimman moni liittyisi verkostoon, ja auttaisi meitä rakentamaan Suomelle hyvin kunnianhimoisen Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman. Nyt maailman tilanne on sellainen, että tätä työtä tarvitaan enemmän kuin koskaan.” 

Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto on kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 toimeenpanoa. Verkostoa hallinnoi ja koordinoi UN Women Suomi ulkoministeriön tuella. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan verkostoon ja tekemään vaikuttamistyötä naisten aseman parantamiseksi rauhanprosesseissa, lue lisää täältä 

 

Kuva: UN Photo/Harandane Dicko