UN Womenin pääjohtaja tapasi Ukrainasta paenneita naisia Moldovassa: “Tärkeintä on, että UN Women ja YK-järjestelmä varmistavat, että pakolaisia suojellaan, heistä pidetään hyvää huolta ja että naiset ovat mukana johtavissa rooleissa”

Auta Ukrainan sotaa pakenevia naisia ja heidän perheitään

(Chisinau, 11. huhtikuuta) YK:n alipääsihteeri ja UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous vieraili Moldovan tasavallassa 8.–10. huhtikuuta. Vierailun tarkoituksena oli vahvistaa UN Womenin sitoutuminen sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten johtajuuden edistämiseen Moldovassa. Vierailunsa aikana Bahous korosti UN Womenin periksiantamatonta tukea Moldovalle, joka on vastaanottanut tuhansia pakolaisia naapurimaastaan Ukrainasta.

Pääjohtaja tapasi pakolaisnaisia, -lapsia ja -vanhuksia Costestissa, 20 kilometrin päässä Moldovan pääkaupungista Chisinausta sijaitsevassa väliaikaisessa sijoituskeskuksessa. Kuva: Aurel Obreja / UN Women
Pääjohtaja tapasi pakolaisnaisia, -lapsia ja -vanhuksia Costestissa, 20 kilometrin päässä Moldovan pääkaupungista Chisinausta sijaitsevassa väliaikaisessa sijoituskeskuksessa. Kuva: Aurel Obreja / UN Women

Moldovaan on saapunut yli 374 000 pakolaista sodan alkamisen jälkeen. Maassa on meneillään yksi lähihistorian suurimmista humanitaarisista kriiseistä. Naiset ja tytöt muodostavat suurimman osan Ukrainasta pakenevista pakolaisista. Heidän osuutensa kaikista Moldovassa siirtymään joutuneista on 66 prosenttia UN Womenin rajapoliisilta saatujen tietojen mukaan.

UN Womenin pääjohtaja tapasi YK:n pääsihteerin Moldovan maaedustajan Simon Springettin ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n edustajan Francesca Bonnelin. Keskustelun aiheena oli UN Womenin rooli koordinoidussa pakolaisavussa sekä YK:n tuki kehitysohjelman täytäntöönpanolle erityisesti sukupuolten tasa-arvon osalta.

UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous iäkkään pakolaispariskunnan kanssa Costestin sijoituskeskuksessa Moldovassa. Kuva: Aurel Obreja / UN Women
UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous iäkkään pakolaispariskunnan kanssa Costestin sijoituskeskuksessa Moldovassa. Kuva: Aurel Obreja / UN Women
UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous vammaisen pakolaisen kanssa Costestin sijoituskeskuksessa Moldovassa. Kuva: Aurel Obreja / UN Women
UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous tapasi pakolaisia Costestin sijoituskeskuksessa Moldovassa. Kuva: Aurel Obreja / UN Women
UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous ja Moldovan työ- ja sosiaaliministeriön valtiosihteeri Tudor Mancaș Moldexpon sijoituskeskuksessa Moldovassa. Kuva: Nadejda Roscovanu / UN Women
UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous ja Moldovan työ- ja sosiaaliministeriön valtiosihteeri Tudor Mancaș Moldexpon sijoituskeskuksessa Moldovassa. Kuva: Nadejda Roscovanu / UN Women

Vierailulla Bahous tapasi myös ukrainalaisia pakolaisia kahdessa väliaikaisessa pakolaisten sijoituskeskuksessa, Chisinaussa sekä 20 kilometrin päässä pääkaupungista sijaitsevassa Costestissa.

“Ukrainan sotaa paenneiden naisten, lasten ja vanhusten tarinat ovat syvästi koskettavia. He kaikki toivovat pääsevänsä pian takaisin koteihinsa, mutta joillakin heistä ei ole enää koteja, joihin palata. Kiitän Moldovan yhteiskuntaa siitä, että se on avannut kotinsa ja sydämensä Ukrainan kansalle. Pakolaiset saavat täällä tarvittavaa tukea hallitukselta, kansalaisyhteiskunnalta, yksityishenkilöiltä ja YK:n järjestöiltä, kuten UN Womenilta”, Bahous sanoi.

UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous ja Moldovan rajapoliisi Palancan rajanylityspaikalla Moldovassa. Kuva: Aurel Obreja / UN Women
UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous ja Moldovan rajapoliisi Palancan rajanylityspaikalla Moldovassa. Kuva: Aurel Obreja / UN Women
UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous ukrainalaisten pakolaisnaisten kanssa Palancan rajanylityspaikalla Moldovassa. Kuva: Aurel Obreja / UN Women
UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous ukrainalaisten pakolaisnaisten kanssa Palancan rajanylityspaikalla Moldovassa. Kuva: Aurel Obreja / UN Women
UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous vapaaehtoisten kanssa Costestin sijoituskeskuksessa Moldovassa. Kuva: Aurel Obreja / UN Women
UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous vapaaehtoisten kanssa Costestin sijoituskeskuksessa Moldovassa. Kuva: Aurel Obreja / UN Women

Pääjohtaja vieraili myös Palanca – Majaki-Udobnoe -rajanylityspaikalla Kaakkois-Moldovassa, jonne saapuu päivittäin tuhansia Ukrainan sotaa pakenevia pakolaisia. Hän keskusteli rajapoliisien, vapaaehtoisten ja rajan ylittävien pakolaisten kanssa.

“Olen nähnyt täällä hyvin arvokkaan, järjestäytyneen ja hallitun vastaanoton, jossa saapujat ovat pääasiassa naisia ja lapsia. UN Women tukee toimintaa täällä ja tekee yhteistyötä Moldovan poliisin ja hallituksen kanssa. Tärkeintä on, että UN Women ja YK-järjestelmä varmistavat, että pakolaisia suojellaan ja että heistä pidetään hyvää huolta ja että naiset ovat mukana johtavissa rooleissa”, pääjohtaja sanoi.

Vammainen pakolainen saapuu Ukrainasta Palancan rajanylityspaikalle Moldovaan. Ruotsin kansainvälisen kehitysyhteistyöviraston (SIDA:n) tuella UN Women vastasi rajapoliisin pyyntöön ja toimitti pyörätuoleja ja rollaattoreita liikuntarajoitteisten pakolaisten, kuten vanhusten ja pienten vauvojen äitien, tarpeisiin. Kuva: Aurel Obreja / UN Women
Liikuntarajoitteinen nainen saapui Ukrainasta Palancan rajanylityspaikalle Moldovaan. Ruotsin kansainvälisen kehitysyhteistyöviraston (SIDA:n) tuella UN Women vastasi rajapoliisin pyyntöön ja toimitti pyörätuoleja ja rollaattoreita liikuntarajoitteisten pakolaisten, kuten vanhusten ja pienten vauvojen äitien, tarpeisiin. Kuva: Aurel Obreja / UN Women

UN Women on antanut tukea yhteistyössä paikallisviranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa 2000 pakolaisnaiselle ja heidän lapsilleen vastaamalla perheiden välttämättömimpiin tarpeisiin. UN Women on toimittanut yhteistyössä rajapoliisin kanssa pyörätuoleja ja rollaattoreita vanhusten ja pienten vauvojen kanssa olevien naisten auttamiseksi rajanylityspaikoilla. Naiset, rauha ja humanitaarinen apu -rahaston (Women, Peace and Humanitarian Fund) kautta UN Women tukee taloudellisesti kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, jotta ne voivat lisätä tietoisuutta seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta auttaakseen pakenevia ajantasaisesti.

UN Women työskentelee kumppaneidensa kanssa varmistaakseen, että pakolaiskriisin sukupuolittuneista vaikutuksista on saatavilla ajantasaista tietoa. Tämä on erityisen tärkeää, jotta humanitaarisia toimijoita voidaan tukea sukupuolinäkökulman huomioon ottavan pakolaisavun varmistamisessa. UN Women ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM julkaisivat tutkimuksen, joka tarjoaa tärkeää tietoa ja analyysia pakolaisten tarpeista, aikomuksista ja siirtymismalleista.

UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous Moldovan tasavallan korkeiden virkamiesten kanssa. Kuva: Aurel Obreja / UN Women
UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous Moldovan tasavallan korkeiden virkamiesten kanssa. Kuva: Aurel Obreja / UN Women

Moldovassa ollessaan Sima Bahous tapasi myös korkean tason hallituksen virkamiehiä, kuten uudelleenkotouttamisesta vastaavan varapääministeri Oleg Serebrianin, sisäasiainministeri Ana Revencon, hallituksen pääsihteeri Dumitru Udrean sekä ulkoasiain- ja Euroopan integraatioministeriön pääsihteeri Sergiu Odainicin. He keskustelivat UN Womenin kehitystyöstä maassa sekä sen tuesta pakolaiskriisin aikana.

“On tärkeää jatkaa vahvaa kumppanuuttamme Moldovan tasavallan hallituksen kanssa sukupuolten tasa-arvon, naisten johtajuuden ja taloudellisten vaikutusmahdollisuuksien edistämiseksi. Niin kauan kuin pakolaiskriisi jatkuu, on tärkeää asettaa etusijalle sekä vastaanottavan että pakolaisyhteisön naisten resilienssi. Olen vaikuttunut siitä, että maassa keskitytään vahvasti sukupuolten tasa-arvoon ja että naisten johtamisessa on edistytty korkeimmalla hallintotasolla”, Bahous korosti.

“Olemme iloisia voidessamme antaa tunnustusta YK:n ja hallitustenvälisten instituutioiden välisestä hyvästä yhteistyöstä, erityisesti UN Womenin kanssa tehdystä positiivisesta yhteistyöstä Naiset, rauha ja turvallisuus -ohjelman edistämisessä, sillä naisilla on ratkaiseva rooli rauhanrakentamisessa ja neuvotteluprosesseissa. Haluamme myös ilmaista kiitollisuutemme UN Womenin tuesta humanitaariseen apuun ja Ukrainasta tulleille nais- ja tyttöpakolaisille tarjotusta suorasta tuesta”, sanoi uudelleenkotouttamisesta vastaava varapääministeri Oleg Serebrian.

“Pöydällämme on kaksi asialistaa: meillä on kriisiohjelma, mutta meillä on myös kehitys- ja uudistusohjelma. Nykytilanteessa UN Womenin on nyt tärkeämpää kuin koskaan kehittää nykyisiä ohjelmia, erityisesti tarjoamalla valmiuksia ja taloudellisia mahdollisuuksia naisille ja nuorille sekä tukemalla yhteisöjen kehitystä, kun otetaan huomioon, että nyt on paljon perheitä maaseutuyhteisöistä, jotka ottavat vastaan pakolaisia”, kommentoi sisäasiainministeri Ana Revenco.

Hallituksen pääsihteeri Dumitru Udrea ilmaisi arvostavansa UN Womenin vuosien varrella tarjoamaa jatkuvaa tukea tasa-arvopolitiikan täytäntöönpanossa ja sanoi:

“Olen varma, että Moldovan tasavallan hallituksen ja UN Womenin välinen kumppanuus auttaa maatamme edistämään sukupuolten tasa-arvoa kaikilla tasoilla. Olennaista on sukupuolten tasa-arvonäkökulman valtavirtaistaminen kaikissa käytännöissä, jotta voimme edetä kestävän kehityksen Agenda 2030:n täytäntöönpanossa. Sen avulla jokainen kansalainen hyötyy, eikä ketään ei jätetä jälkeen.”

Ulkoasiain- ja Euroopan integraatioministeriön pääsihteeri Sergiu Odainic antoi tunnustusta UN Womenin kanssa tehdylle tärkeälle yhteistyölle, erityisesti äskettäin käynnistetylle tasa-arvotarkastukselle ministeriössä, ja totesi, että sen “tulokset auttavat vahvistamaan institutionaalisia valmiuksia valtavirtaistaa sukupuolten tasa-arvoa ulkopoliittisissa asiakirjoissa, sisäisissä prosesseissa ja rakenteissa.”

UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous Moldovan parlamentin jäsenten kanssa. Kuva: Aurel Obreja / UN Women
UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous Moldovan parlamentin jäsenten kanssa. Kuva: Aurel Obreja / UN Women

Sima Bahous onnitteli vierailullaan parlamentin jäseniä huomattavista saavutuksista sukupuolten tasa-arvoa koskevassa lainsäädännössä vuonna 2021, kuten Istanbulin yleissopimuksen ratifioinnista ja vaihtoehtoisten lastenhoitopalvelujen tarjoamisesta.

“Nämä virstanpylväät eivät olisi olleet mahdollisia, ellei Moldova olisi saavuttanut kaikkien aikojen korkeinta naisten lukumäärää parlamentissaan”, Bahous iloitsi.

Vuoden 2021 vaalien jälkeen naiskansanedustajien osuus parlamentissa oli 40 prosenttia. Moldova on myös ainoa maa Euroopassa ja yksi kahdesta maasta maailmanlaajuisesti, jossa on naispresidentti ja -pääministeri.

Alun perin julkaistu 11.4.2022 UN Womenin Euroopan ja Keski-Aasian aluetoimiston nettisivuilla.