Suomalainen Päivi Kannisto johtaa UN Womenin rauha ja turvallisuus -yksikköä: ”Sukupuolten tasa-arvoon ja naisrauhanrakentajiin investoiminen luo pysyvää rauhaa”

Auta Afganistanin tyttöjä ja naisia

Päivi Kannisto on rauha ja turvallisuus -yksikön johtaja UN Womenilla. Yli kaksikymmentä vuotta aiheen parissa toiminut Kannisto peräänkuuluttaa tarvetta tukea paikallisia naisrauhanrakentajia.

YK:n turvallisuusneuvoston Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselma (1325) täytti 20 vuotta vuonna 2020. Työ rauhanmukaisten ja tasa-arvoisten yhteiskuntien rakentamiseksi etenee kuitenkin edelleen liian hitaasti. Tämä tuli ilmi myös YK:n pääsihteeri António Guterresin syyskuussa julkaisemassa Naiset, rauha ja turvallisuus -raportissa.

Raportin mukaan naisten osuus osallistujista YK:n välittämissä rauhanneuvotteluissa on vain 23 prosenttia. Konflikteista kärsineissä maissa naisten osuus kansanedustajista on vain noin 19 prosenttia, ja vain 23 prosenttia julkishallinnon paikoista on naisilla. Nämä luvut kasvavat hitaasti. 

”Se että naisten osuus on neljäsosa päättäjistä ei ole tasa-arvoa. Tasa-arvo edellyttää, että tämä osuus on puolet. Koronapandemia sekä turvallisuustilanteen heikkeneminen monissa paikoissa ovat pahentaneet tilannetta. Nyt esiintyy enemmän seksuaalista väkivaltaa, lapsiavioliittoja, parisuhdeväkivaltaa pakolaisleireillä ja naispuolisten ihmisoikeuspuolustajien surmia sekä liian vähän esimerkkejä oikeudenmukaisuudesta tai muutoksesta”, Päivi Kannisto sanoo.

Pääsihteerin raportti vaatii sotilasmenojen lisäämisen peruuttamista, jotka olivat lähes 2000 miljardia dollaria vuonna 2020.

Miksi sotilasmenojen leikkaaminen on tärkeä strategia naisten rauhanliikkeelle?

”Tämä on ollut punainen lanka miltei satavuotisessa feministisessä kansainvälisessä liikkeessä, jonka päämääränä on aina ollut konfliktien ehkäiseminen.”

”Tiedämme, että sotilasmenot ruokkivat konflikteja, ja että sukupuolten tasa-arvoon investoiminen ylläpitää rauhaa. Silti sotilasmenot jatkavat kasvuaan jopa pandemian ja globaalin maailmantalouden supistumisen keskellä”, Kannisto jatkaa.

Naisjohtoisten kansalaisjärjestöjen toiminnan tukemiseen hauraissa ja konflikteista kärsivissä maissa oli varattu vain 0,4 prosenttia kaikesta kohdennettavasta kahdenvälisestä tuesta vuonna 2019. Monet järjestöt ovat kamppailleet pysyäkseen pinnalla pandemian aikana. Maailmanlaajuiset sotilasmenot kasvoivat 2,6 prosentilla, jolloin menot kasvoivat liki 2000 miljardiin dollariin vuonna 2020.

Tästä syystä YK:n pääsihteerin Naiset, rauha ja turvallisuus -raportti vaatii sotilasmenojen leikkaamista ja investointien lisäämistä paikallisiin hankkeisiin, joilla tuetaan naisten osallistumista rauhanrakentamiseen, koulutukseen, terveydenhuoltoon ja muihin julkisiin hankkeisiin. Kannisto peräänkuuluttaa, että maiden investointipäätöksillä tulee olemaan pitkäkestoisia vaikutuksia talouden elpymiseen, sekä rauhaan ja vakauteen.

Minkälaiset investoinnit voisivat tukea pysyvää rauhaa?

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että naisten osallistuminen rauhanneuvotteluihin parantaa rauhansopimusten onnistumisen todennäköisyyttä. Virallisten rauhanneuvottelujen lisäksi on kuitenkin yhä enemmän näyttöä siitä, että naisjohtoiseen ruohonjuuritason rauhanrakentamiseen investoiminen voi tuottaa valtavia etuja.

”Naiset eivät ehkä näy hallituksessa tai aseellisten ryhmien komentajina, mutta he ovat hyvin näkyviä ruohonjuuritasolla, toimimassa välittäjinä perheiden ja yhteisöjen välillä, neuvotellessaan vankien vapauttamisesta tai humanitaarisen avun saamisesta. He helpottavat taistelijoiden kotiuttamista ja yhteiskuntaan sopeuttamista, rakentavat luottamusta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja toteuttavat aloitteita väkivallan vähentämiseksi yhteisössä.”

”Heidän ponnistelunsa jäävät kuitenkin usein vaille tunnustusta, ja heillä on vain vähän tai ei lainkaan rahoitusta. Meidän on tuettava näitä paikallisia rauhanrakentamistoimia kestävän rauhan aikaansaamiseksi”, Kannisto sanoo.

Miten YK:n tasa-arvojärjestö UN Women tukee paikallisia naisrauhanrakentajia?

”Paikalliset naisrauhanrakentajat ovat keskeisiä yhteistyökumppaneitamme kaikissa konflikteista kärsivissä maissa, joissa UN Women toimii. Autamme heitä saamaan liikkeelle kansainvälisiä verkostoja, tarjoamme heille mahdollisuuden vahvistaa sanomaansa ja rahoitamme heidän aloitteitaan.”

”Tällä hetkellä naisrauhanrakentajien ja ruohonjuuritason järjestöjen on vaikea saada varoja työlleen. Tästä syystä perustimme yhdessä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa naisten rauhan ja humanitaarisen avun rahaston, jonka kautta olemme pystyneet tukemaan yli 400 paikallista järjestöä viimeisen viiden vuoden aikana.”

Naispuolisiin rauhanrakentajiin ja ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuu yhä enemmän kostotoimia työnsä takia. Rahaston varoilla tuetaan myös naisjohtajien turvallisuutta kriisien koettelemissa yhteisöissä, ja uutena tavoitteena on tukea tuhatta naisjohtajaa.

Miten kansainvälinen Generation Equality -tasa-arvokampanja voi edistää naiset, rauha ja turvallisuus -työn edistymistä?

153 sidosryhmää on allekirjoittanut naiset, rauha ja turvallisuus -työtä sekä humanitaarista toimintaa koskevan sopimuksen osana Generation Equality -kampanjaa. Niihin kuuluu hallituksia, YK:n yksiköitä, alueellisia ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, akateemisia instituutioita ja yrityksiä.

”Sopimus on hyvin ajankohtainen ottaen huomioon rauhan dramaattisen heikkenemisen ja naisten oikeuksien taantumisen monissa osissa maailmaa, kuten Afganistanissa, Jemenissä ja Haitissa. Generation Equality -foorumi oli tärkein sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä huippukokous 26 vuoteen. Siellä maat vahvistivat sitoumuksiaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi, lupasivat lähes 40 miljardia Yhdysvaltain dollaria tasa-arvotyölle ja käynnistivät maailmanlaajuisen tasa-arvosopimuksen.”

Kannisto peräänkuuluttaa, että hallitukset voivat sitoutua esimerkiksi tukemaan sekä poliittisesti että taloudellisesti rauhanprosesseja, sukupuolten tasa-arvoa edistävää työtä ja naispuolisten ihmisoikeuspuolustajien suojelemista kriiseissä sekä nopeuttaa turvapaikkahakemusten käsittelemistä.

“On aika hyödyntää ja aktivoida Generation Equality -foorumissa tehdyt sitoumukset naisten rauhanrakentamistoimien tukemiseksi”, Kannisto kehottaa.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women seuraa naiset, rauha ja turvallisuus -työn edistymistä tiiviissä yhteistyössä YK:n pääsihteerin kanssa.

Suomen 1325-verkosto on 20 kansalaisjärjestön, tutkijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää 1325-päätöslauselman toimeenpanoa. Verkosto toivottaa tervetulleeksi niin uudet järjestö-, tutkija- kuin yksittäiset asiantuntijajäsenetkin! Ilmoittaudu mukaan täällä.

Kuva: UN Women/Ryan Brown