Tältä johtajuus näyttää: Tapaa Jittirat Tantasirin, joka luo thaimaalaisille naisille mahdollisuuksia työskennellä autoteollisuudessa

Lahjoittamalla tuet UN Womenin työtä tasa-arvon puolesta!

“Todellinen johtaja luo johtajia”, sanoo Thaimaan yhden valtuutetun Mercedes-Benz-jälleenmyyjän ATTA Autohausin toimitusjohtaja Jittirat Tantasirin.

Kun COVID-19-pandemia levisi ympäri maailmaa, yritykset ryhtyivät sopeutumaan kriisin ennennäkemättömiin taloudellisiin ja sosiaalisiin seurauksiin. Autoteollisuus ei ollut poikkeus – liikkumisrajoituksien ja kotiinjäämis-määräysten ollessa voimassa monissa osissa maailmaa autojen näyttelytilojen piti muuttua digitaalisiksi. Tantasirin ja hänen tiiminsä hyödynsivät tekniikkaa mullistamaan vähittäismyynnin malleja ja laajentamaan naisten asemaa teollisuudessa.

Maaliskuussa 2020, kun pandemia kiihtyi ja valtakunnallinen ulkonaliikkumiskielto tuli voimaan, Tantasirin lanseerasi maan ensimmäisen “Digital Smart Space” -esittelyhuoneen, joka on suunniteltu olemaan kontaktiton asiakaskokemus. Jälleenmyyjän huipputeknologiapalveluihin kuuluu nyt ATTA Bot, henkilökohtainen palveluavustaja, joka liikkuu itsenäisesti ja välittää asiakkaille langattomasti tietoja käytettävissä olevista autoista ja hinnoitteluvaihtoehdoista. Robotti voi jopa auttaa asiakkaita suunnittelemaan koeajon tai etäkonsultoinnin.

 

Teknologia tukee naisten osallistumista ja edesauttaa uusiin työskentelymalleihin sopeutumista

“Automaatiosta virtuaalitodellisuuteen ja robotiikkaan, tekniikka auttaa meitä selviytymään koronapandemian laajasta ja välittömästä vaikutuksesta. Esimerkiksi ATTA Bottimme määrittelee autonostoprosessin uudelleen virtuaalisten käyttöoppaiden ja -esittelytilojen konsultaation avulla. Pandemia on muokannut kuluttajien prioriteetteja kohti terveyttä ja turvallisuutta. Teknologiat auttavat myös naispuolista myyntihenkilöstöämme tuntemaan olonsa turvalliseksi ja kunnioitetuksi sekä auttaa heitä palvelemaan asiakkaita ilman seksuaalisen häirinnän riskiä ”, Tantasirin sanoo.

Naisiin kohdistuva seksuaalinen häirintä julkisissa tiloissa on jatkuva ongelma Thaimaassa, kuten muuallakin maailmassa. Naisten häirintä ja ahdistelu rehottaa auto- ja myyntialalla, jossa naiset joutuvat asiakkaiden, työtovereiden ja esimiehien häirinnän, koskettelun ja pelottelun kohteeksi. Isossa-Britanniassa toimivan markkinatutkimusyrityksen YouGovin kesäkuussa 2019 tekemä verkkokysely osoitti, että joka viides thaimaalainen (21 prosenttia 1107:stä kyselyyn vastanneesta) koki seksuaalista häirintää. Suurin osa seksuaalisesta häirinnästä tapahtui julkisilla paikoilla, kuten julkisessa liikenteessä (27 prosenttia), yökerhoissa (18 prosenttia), kouluissa ja yliopistoissa (17 prosenttia) ja muissa julkisissa paikoissa (29 prosenttia).

Vaikka Thaimaa on maailmanlaajuisesti 2. sijalla naisten edustuksessa ylimmässä johdossa, Thaimaan autoteollisuudessa kehitys johtoryhmien sukupuolten välisessä monimuotoisuudessa on ollut hidasta. Tantasirinille naisten oikeudet kehittyvät intohimoksi jo nuorena, kun hän näki äitinsä (Penjan Tantasirin) joutuvan työssään syrjinnän ja stereotypioiden kohteeksi, yhtenä ensimmäisistä Benz Talingchanin naispuolisista johtokunnan jäsenistä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Menestyminen tällä alalla vaatii paljon. Vaikka naisten edustus johtokunnissa paranee hitaasti, vallalla on yhä epäluottamuksen kulttuuri, joka kohdistuu naisten kykyyn johtaa tehokkaasti”, selittää Tantasirin. ”Äitini oli ainoa nainen johtokunnassa. Hänen ideoitaan kyseenalaistettiin ja epäiltiin jatkuvasti teollisuudenalalla, jossa yleensä miehet johtavat. Näitä syvälle juurtuneita ennakkoluuloja on vaikea muuttaa.”

Thaimaan hallitus on ennustanut, että autoteollisuudessa tarvitaan jopa 700 000 korkeasti koulutettua työntekijää vuoteen 2022 mennessä, kun automaatio muuttaa työpaikkoja ja tapaa, jolla yritykset harjoittavat liiketoimintaa. ATTA Autohausin toimitusjohtaja Tantasirin näkee tämän mahdollisuutena naisten kykyjen kanavoimiselle, naisten ​​ylempiin tehtäviin siirtämiselle ja lupaavien työntekijöiden lisäkoulutukselle, jota he tarvitsevat menestyäkseen ja tullakseen johtajiksi. Tämän seurauksena hän on ottanut käyttöön erityistoimenpiteitä naisten vaikutusmahdollisuuksien ja sukupuolia osallistavan työpaikkakulttuurin edistämiseksi rekrytointistrategioiden, suorituskykyyn perustuvan ylennyksen ja ‘Holacracy’ -hallintomenetelmän avulla. Lisäksi tarjolla on mentorointia ja neuvontaa, joka edistää työntekijöiden emotionaalista terveyttä ja hyvinvointia. Yhtiö kertoo myös, että 60 prosenttia sen hallituksen jäsenistä on tällä hetkellä naisia.

 

Investointi naisten johtajuuteen parantaa taloutta

“Naisten kykyjä ja potentiaalia ei tällä hetkellä hyödynnetä tarpeeksi. Yritykset, jotka tekevät oikeat investoinnit nyt, voivat rakentaa kestävän liiketoiminnan koronaviruskriisin jälkeen. Kyse on siitä, kuinka nopeasti yritykset voivat hyödyntää naisten käyttämättömiä kykyjä ja auttaa heitä tulemaan asiantuntijoiksi tekemisessään”, Tantasirin korostaa.

“Sukupuoleen osallistavan työpaikan luominen on minulle tärkeää, koska monimuotoisuus mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen luomisen.”

Yksi naisten voimaannuttamis-aloitteista, jonka johtamisesta Tantasirin on ylpeä, on nimeltään #She’sMercedes – Mercedes-Benzin maailmanlaajuinen aloite, jonka hän on jalkauttanut Thaimaassa. Aloitteen tavoite on inspiroida, yhdistää ja vahvistaa naisia, jotka haluavat olla muutoksen tekijöitä. Tantasirinin liikkeen avaamisen jälkeen aloite on jo solminut kumppanuuksia seitsemän korkean profiilin thaimaalaisen naisyrittäjän kanssa, jotka ovat jakaneet tarinoita siitä, miten he kukin johtavat päästöttömiä elämäntapoja ja ratkovat ympäristöhaasteita. Tantasirin sanoo, että hänen projektinsa seuraava vaihe pyrkii luomaan vuoropuhelua naisjohtajien välille, jotta he voivat luoda yhdessä kestävän kehityksen ratkaisuja ja jakaa yrityksiensä sopeutumiskeinoja, joilla pärjätä pandemian jälkeisessä “uudessa normaalissa”.

“# She’sMercedes -aloite luo tilan naisille puhua mahdollisuuksista, oppia ja puolustaa sitä, mihin he uskovat”, Tantasirin sanoo. “Meidän on todella varmistettava, että naisilla on tarvittavat resurssit selviytyä tästä vaikeasta ajasta ja hyödyntää koko potentiaalinsa. Sukupuoleen osallistavan työpaikan luominen on minulle tärkeää, koska monimuotoisuus mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen luomisen. ”

 

Tantasirin, joka voitti UN Womenin palkinnon sukupuolten tasa-arvoa edistävistä työpaikoista Thaimaassa joulukuussa 2020, painottaa tällä hetkellä liiketoimintansa yhdenmukaistamista naisten vaikutusmahdollisuuksien (WEP/ Women’s Empowerment Principles) kanssa. Hänen yrityksensä toimii WEP-hankkeiden toteuttamiseksi UN Womenin alaisuudessa toimivan WeEmpowerAsia:n kautta, jota rahoittaa Euroopan unioni. Aasian ja Tyynenmeren alueella on nyt yli 900 WEP-allekirjoittanutta, ja tähän mennessä 29 yritystä Thaimaassa on allekirjoittanut sopimuksen.

Lue lisää UN Womenin Naisten voimaannuttamisen periaatteista (WEPs).

Nopeat faktat

  • Naisten täysi ja tehokas osallistuminen politiikkaan ja päätöksentekoon sekä väkivallan poistaminen ovat ratkaisevan tärkeitä naisten vaikutusmahdollisuuksien parantamisessa muilla alueilla, kuten yksityisellä sektorilla, mediassa, taiteessa ja urheilussa.
  • Naisten edustuksen lisääminen politiikassa ja päätöksenteossa on ollut liian hidasta. Vain 22:ta maata johtaa nainen, vain kolmessa maassa on 50 prosenttia tai enemmän naisia ​​parlamentissa, ja vain 7,4 prosenttia Fortune 500 -yrityksistä johtaa nainen.
  • Naisiin kohdistuva väkivalta politiikassa ja julkisuudessa estää naisia ​​käyttämästä valtaansa ja hiljentää heidän ääntään päätöksenteossa, nettiväkivallan ja nettikiusaamisen ollessa yhä yleisempiä tapoja häiriköintiin.
  • Sukupuolikiintiöt lisäävät naisten edustusta lainsäätöelimissä ja yksityisellä sektorilla, kun ne on hyvin suunniteltu ja pantu tehokkaasti täytäntöön.
  • Kaikki kärsivät naisten aliedustuksesta. Yhdessä tutkimuksessa COVID-19-työryhmistä 87 maasta havaittiin, että vain 3,5 prosentissa oli vastaava määrä naisia ja miehiä työryhmissä. Tehokkaan COVID-19-vastatoimen ja toipumisen saavuttamiseksi naisten on oltava osa päätöksentekoa, jotta käytännöt ja budjetit vastaavat kaikkien tarpeita ja ne uudelleenrakennetaan paremmin.

 

Lisätietoja naisjohtajuudesta löydät YK: n pääsihteerin raportista.

Kuvat: UN Women/Nicolas Axelrod