Ukrainalainen yrittäjä käyttää kukkabisnestään sukupuolten tasa-arvon edistämiseen sodan aikana

Auta Ukrainan naisia ja heidän perheitään

“Liiketoiminta ei ole pelkästään rahan ansaitsemista. Sillä on myös velvollisuuksia kuroa umpeen sukupuolten välisiä eroja ja vahvistaa naisten asemaa”, sanoo Yuliia Zavalniuk.

Ennen Venäjän täysimittaista hyökkäystä Ukrainaan Zavalniuk pyöritti menestyksekästä kukkakauppaa Kolonshchynan kylässä Kiovan alueella. Sodan varhaisina päivinä Kolonshchyna oli Venäjän joukkojen miehittämä, ja rakettien räjähdykset tuhosivat suuren osan tilasta.

Vain muutamia satoja kukkia pelastui kymmenistä tuhansista, ja tärkeät tekniset laitteet, kuten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, tuhoutuivat. Zavalniuk arvioi sodan aiheuttaman kokonaisvahingon olevan noin 300 000 euroa (322 939 Yhdysvaltain dollaria).

Hänen tiiminsä jatkoi työtä heinäkuussa 2022 ja aloitti pionien ja syreenien myynnin paikallisille kukkakaupoille.

“Tavoitteenamme on jälleenrakentaa ja näyttää esimerkkiä paikallisena kukkien tuottajana, huolimatta kuluttajien ostovoiman vähenemisestä”, Zavalniuk sanoi. “Tilalla on 4,5 hehtaaria viljelysmaata, ja jopa kuusi vakituista työntekijää auttaa sen ylläpidossa. Villa Verde luo työpaikkoja, tukien Kolonshchynan taloutta ja asukkaita.”

Zavalniuk pyrkii myös kehittämään yrityksen toimintaa implementoimalla Women’s Empowerment Principles (WEPs) -periaatteita. WEPsit ovat joukko ohjaavia arvoja, jotka on perustettu UN Womenin ja YK:n Global Compactin toimesta. Yksi keskeinen aloite on tarjota työllisyysmahdollisuuksia vanhemmille naisille; vuosina 2022 ja 2023 Zavalniuk palkkasi kaksi vanhempaa naista tilan työntekijöiksi kumpanakin vuonna.

Zavalniuk osallistui myös Women’s Economic Empowerment -kongressiin, jonka järjesti UN Women Ukraina. Paneelikeskustelussa hän jakoi oivalluksia yrityksensä uudelleenrakentamisesta ja kohtaamistaan haasteista sodan aikana. Hän osallistui myös koulutusohjelmiin UN Womenin “Empowerment of Women in Business” -hankkeen kautta, tavoitteenaan kehittää yritystään sosiaalisesti vastuullisemmaksi ja inklusiivisemmaksi.

“Tavoitteenamme on tuottaa laatukukkia kukkakaupoille ja luoda työllistymismahdollisuuksia, mutta myös edistää paikallista tuotantoa”, Zavalniuk sanoi. “Tämänhetkinen prioriteettini on uudistaa täysin liiketoiminta seuraavan kahden vuoden aikana.”

Zavalniuk sanoi yrityksensä naisten voimaantumiseen tähtäävän toiminnan olevan “looginen askel kohti Ukrainan demokraattista kehitystä”.

Hän lisäsi: “Ei voi pyrkiä rakentamaan kumppanuuksia Euroopan maiden kanssa, jos toiminta perustuu stereotypioihin.”

Alkuperäinen englanninkielinen artikkeli täällä.

Artikkelikuva: Yuliia Zavalniuk Villa Verden kukkatilalla. 

Tämä artikkeli on osa “Empowering women in business” -aloitetta, joka toteutetaan osana UN Womenin implementoimaa hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää transformatiivisia tapoja saavuttaa sukupuolten tasa-arvo Ukrainassa (“Transformative approaches to achieving gender equality in Ukraine”). Hanketta rahoittaa Ruotsi yhteistyössä Ukrainan Euroopan ja Euro-Atlanttisen Integraation varapääministerin toimiston kanssa.