Nämä ovat maailman tasa-arvoisimmat maat

Islanti, Norja ja Suomi ovat maailman kolme tasa-arvoisinta maata Maailman talousfoorumin vuoden 2015 Global Gender Gap -raportin mukaan.

Raportin tasa-arvoindeksi asettaa järjestykseen 145 maata sen mukaan, kuinka tasa-arvoisesti naiset osallistuvat talouselämään ja politiikkaan ja millaiset erot koulutuksessa ja terveydessä on sukupuolten välillä.

Kymmenen tasa-arvoisimman maan joukkoon mahtuvat myös Saharan eteläpuolisesta Afrikasta Ruanda sekä Aasiasta Filippiinit.

Ruanda on herättänyt huomiota pitämällä hallussaan maailmanennätystä naiskansanedustajien määrässä. Maan parlamentin alahuoneessa naisia on 64 prosenttia ja ylähuoneessa 40 prosenttia, kun maailman keskiarvo on 21 ja 18 prosenttia.

Huonoin maa naisille on raportin mukaan edelleen Jemen, jossa sukupuolten väliset erot ovat maailman suurimmat.

Raportin tulokset eivät kerro naisten elämänlaadusta sinällään, vaan eroista sukupuolten välillä. Siksi ei voida sanoa, että esimerkiksi Ruandassa (sija 7) naisten elämä olisi parempaa kuin Italiassa (sija 41). Maailman talousfoorumin indeksi ei myöskään huomioi esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyyttä.

Raportti kuitenkin osoittaa, kuinka erot sukupuolten välillä ovat kaventuneet joillakin osa-alueilla, mutta toisilla aloilla epätasa-arvo istuu syvässä. Sukupuolten väliset palkkaerot ovat koko maailman ongelma.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon julkisti tammikuussa Maailman talousfoorumissa Davosissa uuden korkean tason paneelin, joka UN Womenin emännöimänä tulee antamaan maailman päättäjille suosituksia naisten taloudellisen aseman parantamiseksi ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

 


Tasa-arvoisimmat maat Global Gender Gap -raportin mukaan

  1. Islanti
  2. Norja
  3. Suomi
  4. Ruotsi
  5. Irlanti
  6. Ruanda
  7. Filippiinit
  8. Sveitsi
  9. Slovenia
  10. Uusi-Seelanti