Kestävän kehityksen tavoitteet hyväksytään YK:n huippukokouksessa

YK:n jäsenmaat hyväksyvät New Yorkissa pidettävän YK:n 70. yleiskokouksen yhteydessä uudet kestävän kehityksen tavoitteet, joiden on määrä johtaa kansainvälisen yhteisön toimintaa seuraavan 15 vuoden ajan.

Agenda 2030 -ohjelma tähtää ihmisten ja ympäristön kannalta kestävän maailman saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä. Uusi kehitysohjelma koskee kaikkia maita ja korostaa voimakkaasti sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on uuden kehitysohjelman kaksivuotisen valmistelun aikana korostanut voimakkaasti naisten oikeuksia koskevan oman tavoitteen merkitystä. Nyt hyväksyttävistä kestävän kehityksen tavoitteista yksi (tavoite 5) tähtää kaiken naisiin ja tyttöihin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan lopettamiseen vuoteen 2030 mennessä kaikkialla maailmassa.

Käänteentekevää tavoitteessa on se, että se puuttuu rakenteellisiin esteisiin sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa. Tavoitteessa huomioidaan mm. naisten tekemä palkaton työ ja naisten epätasa-arvoinen mahdollisuus taloudellisten resurssien käyttämiseen. Tavoite sisältää myös seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä päämääriä sekä haitallisten perinteiden kuten lapsiavioliittojen ja tyttöjen sukuelinten silpomisen lopettamisen.

UN Women korostaa, että sukupuolten tasa-arvoa koskevan oman tavoitteen lisäksi naisilla on keskeinen rooli kaikkien muiden kehitystavoitteiden saavuttamisessa.

UN Women emännöi yleiskokouksen yhteydessä erityistapahtumaa, jossa yli 70 maailman johtajaa tekee konkreettisia sitoumuksia tasa-arvon ja naisten aseman edistämiseksi. Tapahtuma pidetään 27.9.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Nämä tavoitteet maailman johtajat allekirjoittavat YK:n huippukokouksessa 25.-27. syyskuuta:

1.    Köyhyyden poistaminen sen kaikissa muodoissa kaikkialta.

2.    Nälän poistaminen, ruokaturvan saavuttaminen, ravitsemuksen parantaminen ja kestävän maatalouden edistäminen.

3.    Terveellisen elämän ja hyvinvoinnin takaaminen kaikenikäisille ihmisille.

4.    Avoimen, tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen sekä elinikäisten oppimismahdollisuuksien takaaminen kaikille.

5.    Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen ja naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen.

6.    Vedensaannin ja sen kestävän käytön varmistaminen sekä riittävän sanitaation takaaminen kaikille.

7.    Edullisten, luotettavien, kestävien ja uudenaikaisten energiamuotojen tuominen kaikkien ulottuville.

8.    Talouskasvun, tuottavuuden, täystyöllisyyden ja hyvien työolojen edistäminen.

9.    Kestävän infrastruktuurin ja teollisuuden rakentaminen sekä innovaatioiden edistäminen.

10.  Eriarvoisuuden vähentäminen maiden sisällä ja niiden välillä.

11.  Turvallisten ja kestävien kaupunkien ja yhteisöjen rakentaminen.

12.  Kestävien kulutus- ja tuotantotapojen kehittäminen.

13.  Ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan taisteleminen.

14.  Merten ja niiden tarjoamien luonnonvarojen säilyttäminen ja niiden kestävän käytön edistäminen.

15.  Maaekosysteemien suojeleminen ja ennalleen palauttaminen sekä niiden kestävän käytön edistäminen. Metsien kestävän käytön edistäminen, aavikoitumisen hidastaminen, maaperän köyhtymisen estäminen ja luonnon monimuotoisuuden puolustaminen.

16.  Rauhanomaisten ja inklusiivisten yhteiskuntien edistäminen kestävän kehityksen saavuttamiseksi, oikeuspalveluiden saatavuuden takaaminen kaikille. Tehokkaiden ja vastuullisten instituutioiden rakentaminen.

17.  Tuen tarjoaminen kestävän kehityksen rakentamiseen, globaalin kumppanuuden elvyttäminen.