Enemmän työtä, vähemmän rahaa

Naiset tienaavat tilastojen mukaan lähes kolmanneksen miehiä vähemmän elinaikanaan – jopa nykyaikaisissa länsimaissa.

Tuntuva palkkaero on vain yksi niistä epäoikeudenmukaisuuksista, joita naiset kohtaavat maailman markkinoilla. UN Womenin tuore raportti esittääkin vaihtoehtoisen markkinamallin, joka voisi muovata yhteiskunnista tasa-arvoisempia ja muuttaa toiveet sukupuolten yhtäläisistä mahdollisuuksista todellisuudeksi.

Mallin mukaan naisten ihmisoikeudet – kuten oikeus työhön, vertailukelpoiseen palkkaan, turvallisiin työolosuhteisiin ja riittävään eläkkeeseen – pitää ottaa huomioon taloudellisessa päätöksenteossa.

”Naisten oikeuksien ajaminen voi muuttaa yhteiskuntia ja samalla voimaannuttaa myös poikia ja miehiä”, sanoo UN Womenin apulaispääjohtaja Lakshmi Puri.

Naisen euro

20 vuotta sitten Pekingissä järjestetty naisten oikeuksien maailmankonferenssi sopi kunnianhimoisista tavoitteista naisten oikeuksien edistämiseksi

Konferenssin jälkeen on saavutettu merkittäviä edistysaskeleita: Yhä useampi tyttö aloittaa koulunkäynnin, ja entistä useampi nainen käy töissä, tulee valituksi parlamenttiin tai saavuttaa yhteiskunnallisesti merkittävän aseman.

Tästä huolimatta miljoonat naiset tekevät töitä mitättömällä palkalla ja huonoissa olosuhteissa. Heiltä on evätty oikeus terveydenhuoltoon ja puhtaaseen veteen sekä riittäviin sanitaatiotiloihin.

Eri puolilla maailmaa naiset saavat matalampaa palkkaa samanarvoisesta työstä kuin miehet. Raportin mukaan naiset ansaitsevat keskimäärin neljänneksen miehiä vähemmän. Lapsia saaneiden naisten kohdalla palkkaerot ovat suuremmat. Etelä-Aasiassa äidit ovat 35 prosenttia miehiä jäljessä palkkatasossa, ja jopa Ranskassa ja Ruotsissa palkkakuilu on  noin 30 prosenttia.

Työtä ilman tunnustusta

Virallisten arvioiden mukaan vain puolet maailman naisista kuuluu työväestöön. Lukujen ulkopuolelle jäävät naiset, jotka tekevät esimerkiksi palkatonta hoitotyötä. Joissain kehitysmaissa jopa 95 prosenttia naisten tekemästä työstä on epävirallista ja siten turvatonta. Kaikkialla maailmassa naiset tekevät yli kaksinkertaisesti enemmän palkattomia koti- ja hoitotöitä kuin miehet.

Jos sekä palkalliset että palkattomat hoitotyöt otetaan huomioon, naiset tekevät lähes kaikissa maissa pidempiä päiviä kuin miehet.

”Tämä on kuin rangaistus hoivatyötä tekeville naisille, joille valtio ei maksa mitään korvausta”, sanoo UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka.

”Naisten ja miesten pitäisi yhdessä pystyä huolehtimaan rakkaistaan ilman, että heidän täytyy uhrata taloudellista turvaansa tai itsenäisyyttään.”

Naiset ovat aliedustettuja johtavissa taloudellisissa asemissa niin ammattiliitoissa, valtionvarainministeriöissä kuin kansainvälisissä rahoituslaitoksissakin. UN Womenin raportti korostaa, että vain naisten osallistumista parantamalla voidaan saavuttaa kestävä tasa-arvoisuus.

Lue UN Womenin kymmenen suositusta työmarkkinoiden parantamiseksi täältä.

Lähde: UNRIC