Henkilöstöuutisia: UN Women Suomen tiimi kasvaa!

Tule mukaan tukemaan UN Womenin työtä tasa-arvon puolesta!

UN Women Suomen tiimi on vahvistunut useilla uusilla jäsenillä!

Toivotimme hiljattain tervetulleeksi Julia Jääskeläisen, joka on aloittanut työt UN Women Suomella jäsenkoordinaattorina. Jäsenkoordinaattorin rooli on järjestössämme täysin uusi positio, jonka ansiosta pystymme kehittämään jäsenkokemustamme aivan uudelle tasolle. Jäsenkoordinaattorina Julia vastaa jäsenpalveluiden ja jäsenkokemuksen kehittämisestä ja koordinoimisesta. Julia tuo järjestöömme kaivattua markkinointiviestinnän asiantuntijuutta, ja hän on aloittanut työnsä innostuneella ja energisellä otteella! Uskomme, että Julian johdolla pystymme tarjoamaan henkilöjäsenille sekä järjestö- ja kannatusjäsenille entistä monimuotoisemman, innostavan ja merkityksellisemmän jäsenkokemuksen.

Linda-Lotta Luhtala aloittaa UN Women Suomella Generation Equality-koordinaattorina. Generation Equality on UN Womenin luotsaama monivuotinen ja monisukupolvinen tasa-arvoaloite, jonka tarkoituksena on vauhdittaa tasa-arvoon ja tyttöjen ja naisten oikeuksiin liittyvien globaalien tavoitteiden saavuttamista. Suomella on johtorooli ryhmässä, joka keskittyy teknologiaan ja innovaatioihin tasa-arvon tukena. Generation Equality-koordinaattorin roolissa Linda-Lotta tekee tiivistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden ja ulkoministeriön kanssa, seuraa Generation Equality -kampanjan kehitystä UN Womenin sisällä, muissa kansainvälisissä toimintaryhmissä sekä UN Womenin kansallisissa komiteoissa. Koordinaattori avaa suomalaisille mahdollisuuksia osallistua Generation Equality -kampanjaan moninaisin eri keinoin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Rosa Pakkanen, Riikka Takala ja Tiina Kanerva ovat UN Women Suomen uudet televarainhankkijat, joiden avulla voimme kehittää ja tehostaa varainhankintamme vaikuttavuutta. UN Women Suomen keräämillä varoilla rahoitetaan UN Womenin tyttöjen ja naisten elämää parantavia ja tasa-arvoa edistäviä hankkeita yli 90 maassa.

Kesän kynnyksellä UN Women Suomen tiimiin on liittynyt myös kolme uutta harjoittelijaa. Josefina Kuusikallio, Maija Hetemäki ja Oona Särmä tuovat tiimiimme kaivattua lisävahvistusta hyvin monipuolisella osaamisella, itsenäisellä otteella ja innokkaalla asenteella. Harjoittelijat ovat UN Women Suomen työlle korvaamaton voimavara.

Haluamme toivottaa kaikki UN Women Suomen uudet työntekijät ja harjoittelijat lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme! Yhdessä olemme vahvempia, ja voimme entistä tehokkaammin työskennellä kohti maailmaa, jossa tyttöjen ja naisten oikeudet toteutuvat ja jossa kaikilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet.

Tutustu koko UN Women Suomen tiimiin täällä.