Jäsenyys yrityksille ja järjestöille

Tehdään tasa-arvosta totta

Liittymällä YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin kansallisen komitean UN Women Suomen jäseneksi yritykset ja järjestöt ovat mukana rakentamassa tasa-arvoisempaa maailmaa ja tukemassa tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutumista erityisesti Suomessa. UN Women Suomen jäsenet pääsevät osaksi globaalia tasa-arvoliikkeen verkostoa.

Työelämän tasa-arvo

Sukupuolten välinen epätasa-arvo on todellinen ilmiö myös Suomessa. Naisen euro on edelleen vain 84 senttiä – ja maahanmuuttajanaisen 62 senttiä.

Elämä ilman väkivaltaa

Suomi on yksi Euroopan väkivaltaisimmista maista naisille – jopa 47 prosenttia suomalaisnaisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa.

Demokratian vahvistaminen

Muun muassa naisiin kohdistuva röyhkeä verkkohäirintä ja vihapuhe heikentää naisten osallistumista päätöksentekoon.

Naisten tukeminen konflikteissa

Tuemme naisia konflikti- ja kriisitilanteissa, sillä kriisitilanteiden on todettu vahvistavan patriarkaalisia sukupuolirooleja ja heikentävän naisten asemaa.

UN Women Suomen kannatusjäsenyys yritykselle

Yrityksenne voi liittyä YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomen rinnalle rakentamaan tasa-arvoisempaa maailmaa. Jäsenyydellä yrityksenne voi osoittaa julkisesti, että olette aidosti tasa-arvon edistäjä ja kannatte yhteiskuntavastuunne. Kannatusjäsenyys on merkittävä periaatteellinen ja taloudellinen tuki UN Women Suomen tasa-arvotyölle.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yritys tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta UN Women Suomen hallitus. Ilmoita yrityksenne kannatusjäseneksi alla olevan lomakkeen kautta.

Kannatusjäsenten jäsenmaksu perustuu henkilöstömäärään:

1-10 työntekijää - 300€
11-50 työntekijää - 500€
51-250 työntekijää - 1000€
Yli 250 työntekijää - 3000€

Liittyessänne UN Women Suomen jäseneksi saatte:

1) viestintä- ja markkinointiaineistoa UN Women Suomen jäsenyydestä,

2) mahdollisuuden osallistua UN Womenin ja UN Women Suomen järjestämiin koulutuksiin ja tasa-arvoaiheisiin tilaisuuksiin, ja pääsette verkostoitumaan myös kansainvälisesti,

3) ajankohtaiset päivitykset UN Women Suomen työstä sekä

4) osallistumisoikeuden Kevät- ja Syyspäivien koko ohjelmaan – myös järjestön vuosikokouksiin. UN Women Suomen sääntömääräisissä kokouksissa jäsenjärjestöillä on äänioikeus ja kannatusjäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

UN Women Suomen jäsenyys järjestölle

Järjestöt tukevat UN Womenin toimintaa järjestöjäsenenä. Ilmoittaudu jäseneksi alla olevan lomakkeen kautta. Tiedustelut: toimisto@unwomen.fi, puh 050 466 3953 (arkisin klo 11-15).

Järjestöjen jäsenmaksu on porrastettu jäsenmäärän mukaan:

Jäsenmäärä:

1-99 jäsentä - 50 €
100-499 jäsentä - 90 €
500-4999 jäsentä - 180 €
5000-25 000 jäsentä - 260 €
25 001 tai enemmän - 600 €

Ilmoittaudu kannatus- tai järjestöjäseneksi

  • Yksityisyytesi on meille tärkeä. Käsittelemme tietojasi tietosuojakäytäntöjemme mukaan.

Toimintamme Suomessa

Jäsenyyden myötä osoitatte tukenne arvokkaalle työlle, jota teemme maailmalla, mutta seisotte samalla myös kotimaisen tasa-arvotyön puolella.

Suomessa olemme osa kestävän kehityksen toimikuntaa ja kehityspoliittista toimikuntaa. Lisäksi kuulumme suomalaisten kehitysjärjestöjen Gender ja kehitys -työryhmään, jossa olemme muun muassa arvioineet Suomen tasa-arvotoimia osana YK:lle tuotettavaa seurantaraporttia.

Olemme mukana myös Suomen One UN
-verkostossa
, Seksuaalioikeusverkostossa,
Joku raja! -työvaliokunnassa sekä ulkoministeriön Generation Equality -sparrausryhmässä, joka toimii kansainvälisen Generation Equality -tasa-arvokampanjan tiimoilta. Lisäksi koordinoimme Suomen 1325-verkostoa, joka edistää YK:n turvallisuusneuvoston Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman 1325 toimeenpanoa.

UN Women Suomen kampanjat

1) Generation Equality -kampanja haastaa eri toimijoita tasa-arvon konkreettiseen toteuttamiseen. Suomen vastuualueet ovat teknologia ja innovaatiot.

2) HeForShe -kampanja alleviivaa miesten roolia tasa-arvon saavuttamiseksi - ainoastaan yhteistyöllä saamme muutoksen aikaiseksi.

3) Oranssit päivät -kampanjan tavoitteena on naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen.

4) Naisten päivät -kampanja kannustaa naisia ja juhlistaa saavutettua edistystä.

Kuvituskuvat: UN Women / Ryan Brown