Jäsenyys yrityksille ja järjestöille

Ilmoittaudu kannatus- tai järjestöjäseneksi

UN Women Suomen kannatusjäsenyys yritykselle

Yrityksenne voi liittyä YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomen rinnalle rakentamaan tasa-arvoisempaa maailmaa. Jäsenyydellä yrityksenne voi osoittaa julkisesti, että olette aidosti tasa-arvon edistäjä ja kannatte yhteiskuntavastuunne. Kannatusjäsenyys on merkittävä periaatteellinen ja taloudellinen tuki UN Women Suomen tasa-arvotyölle.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yritys tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta UN Women Suomen hallitus.

Kannatusjäsenten jäsenmaksu perustuu henkilöstömäärään:

1-10 työntekijää - 300€
11-50 työntekijää - 500€
51-250 työntekijää - 1000€
Yli 250 työntekijää - 3000€

UN Women Suomen jäsenyys järjestölle

Järjestöt tukevat UN Womenin toimintaa järjestöjäsenenä. Järjestöjen jäsenmaksu on porrastettu jäsenmäärän mukaan:

Jäsenmäärä:
1-99 jäsentä - 50 €
100-499 jäsentä - 90 €
500-4999 jäsentä - 180 €
5000-25 000 jäsentä - 260 €
25 001 tai enemmän - 600 €

Liittyessänne UN Women Suomen jäseneksi saatte:

1) viestintä- ja markkinointiaineistoa UN Women Suomen jäsenyydestä,

2) mahdollisuuden osallistua UN Womenin ja UN Women Suomen järjestämiin koulutuksiin ja tasa-arvoaiheisiin tilaisuuksiin, ja pääsette verkostoitumaan myös kansainvälisesti,

3) ajankohtaiset päivitykset UN Women Suomen työstä sekä

4) osallistumisoikeuden Kevät- ja Syyspäivien koko ohjelmaan – myös järjestön vuosikokouksiin. UN Women Suomen sääntömääräisissä kokouksissa jäsenjärjestöillä on äänioikeus ja kannatusjäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Kuvituskuvat: UN Women / Ryan Brown