Jäsenyys yrityksille ja järjestöille

Tehdään tasa-arvosta totta

Liittymällä YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin kansallisen komitean UN Women Suomen jäseneksi yritykset ja järjestöt ovat mukana rakentamassa tasa-arvoisempaa maailmaa ja tukemassa tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutumista. Jäsenyydellä edistätte erityisesti tasa-arvotyötä Suomessa. UN Women Suomen jäsenenä pääsette osaksi globaalia tasa-arvoliikkeen verkostoa.

Työelämän tasa-arvo

Sukupuolten välinen epätasa-arvo on todellinen ilmiö myös Suomessa. Naisen euro on edelleen vain 84 senttiä – ja maahanmuuttajanaisen 62 senttiä.

Elämä ilman väkivaltaa

Suomi on yksi Euroopan väkivaltaisimmista maista naisille – jopa 47 prosenttia suomalaisnaisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa.

Demokratian vahvistaminen

Muun muassa naisiin kohdistuva röyhkeä verkkohäirintä ja vihapuhe heikentää naisten osallistumista päätöksentekoon.

Naisten tukeminen konflikteissa

Tuemme naisia konflikti- ja kriisitilanteissa, sillä kriisitilanteiden on todettu vahvistavan patriarkaalisia sukupuolirooleja ja heikentävän naisten asemaa.

UN Women Suomen kampanjat

1) Generation Equality -kampanja haastaa eri toimijoita tasa-arvon konkreettiseen toteuttamiseen. Suomen vastuualueet ovat teknologia ja innovaatiot.

2) HeForShe -kampanja alleviivaa miesten roolia tasa-arvon saavuttamiseksi - ainoastaan yhteistyöllä saamme muutoksen aikaiseksi.

3) Oranssit päivät -kampanjan tavoitteena on naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen.

4) Naisten päivät -kampanja kannustaa naisia ja juhlistaa saavutettua edistystä.

Toimintamme Suomessa

Jäsenyyden myötä osoitatte tukenne arvokkaalle työlle, jota teemme maailmalla, mutta seisotte samalla myös kotimaisen tasa-arvotyön puolella.

Suomessa olemme osa kestävän kehityksen toimikuntaa ja kehityspoliittista toimikuntaa. Lisäksi kuulumme suomalaisten kehitysjärjestöjen Gender ja kehitys -työryhmään, jossa olemme muun muassa arvioineet Suomen tasa-arvotoimia osana YK:lle tuotettavaa seurantaraporttia.

Olemme mukana myös Suomen One UN
-verkostossa
, Seksuaalioikeusverkostossa,
Joku raja! -työvaliokunnassa sekä ulkoministeriön Generation Equality -sparrausryhmässä, joka toimii kansainvälisen Generation Equality -tasa-arvokampanjan tiimoilta. Lisäksi koordinoimme Suomen 1325-verkostoa, joka edistää YK:n turvallisuusneuvoston Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman 1325 toimeenpanoa.

UN Women Suomen jäsenyys järjestölle

Järjestöt tukevat UN Womenin toimintaa järjestöjäsenenä. Ilmoittaudu jäseneksi alla olevan lomakkeen kautta. Tiedustelut: toimisto@unwomen.fi, puh 050 466 3953 (arkisin klo 11-15).

Järjestöjen jäsenmaksu on porrastettu jäsenmäärän mukaan:

Jäsenmäärä:

1-99 jäsentä - 50 €
100-499 jäsentä - 90 €
500-4999 jäsentä - 180 €
5000-25 000 jäsentä - 260 €
25 001 tai enemmän - 600 €

UN Women Suomen kannatusjäsenyys yritykselle

Yrityksenne voi liittyä YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin rinnalle rakentamaan tasa-arvoisempaa maailmaa. UN Women Suomen kannatusjäsenyydellä yrityksellänne on mahdollisuus tuoda yrityksen arvot vahvemmin esille organisaation sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä - niin henkilöstölle kuin myös asiakkaille ja sidosryhmille.

Jäsenyydellä yrityksenne voi osoittaa julkisesti, että olette aidosti tasa-arvon edistäjä ja kannatte yhteiskuntavastuunne. Kannatusjäsenyys on merkittävä periaatteellinen ja taloudellinen tuki UN Women Suomen tasa-arvotyölle. Se on tapa osoittaa, että kannatusjäsen haluaa aidosti edistää tasa-arvoisempaa maailmaa.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yritys tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta UN Women Suomen hallitus. Ilmoita yrityksenne kannatusjäseneksi alla olevan lomakkeen kautta.

Kannatusjäsenten jäsenmaksu perustuu henkilöstömäärään:

1-10 työntekijää - 300€
11-50 työntekijää - 500€
51-250 työntekijää - 1000€
Yli 250 työntekijää - 3000€

Liittyessänne UN Women Suomen jäseneksi saatte:

1) viestintä- ja markkinointiaineistoa UN Women Suomen jäsenyydestä,

2) mahdollisuuden osallistua UN Womenin ja UN Women Suomen järjestämiin koulutuksiin ja tasa-arvoaiheisiin tilaisuuksiin, ja pääsette verkostoitumaan myös kansainvälisesti,

3) ajankohtaiset päivitykset UN Women Suomen työstä sekä

4) osallistumisoikeuden Kevät- ja Syyspäivien koko ohjelmaan – myös järjestön vuosikokouksiin. UN Women Suomen sääntömääräisissä kokouksissa jäsenjärjestöillä on äänioikeus ja kannatusjäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Ilmoittaudu kannatus- tai järjestöjäseneksi

  • Yksityisyytesi on meille tärkeä. Käsittelemme tietojasi tietosuojakäytäntöjemme mukaan.

Kuvituskuvat: UN Women / Ryan Brown