Suomelle johtorooli maailmanlaajuisessa Generation Equality -tasa-arvoaloitteessa

Tue tasa-arvo työtä!

Suomi sai vastuuroolin YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin käynnistämässä Generation Equality –aloitteessa vastuualueenaan teknologia ja innovaatiot. Maailmanlaajuinen aloite sitouttaa osallistujiaan kunnianhimoisiin toimiin tasa-arvon puolesta. 

UN Womenin käynnistä Generation Equalityaloite kutsuu vaikuttajia ympäri maailmaa sitoutumaan konkreettisiin, kunnianhimoisiin ja peruuttamattomiin toimiin sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Aloite keskittyy kuudelle osa-alueelle, joilla sukupuolten välinen tasa-arvo on edistynyt kaikkein hitaimmin viimeisen 25 vuoden aikana. Suomi on valittu johtorooliin vastaamaan tasa-arvon edistämisestä teknologian ja innovaatioiden kautta yhdessä Tunisian ja Armenian kanssa. 

”Suomi on teknologian ja innovaatioiden edelläkävijä. Erilaisin digitaalisin ja teknologisin ratkaisuin voidaan edistää tyttöjen koulunkäyntiä kehitysmaissa. Tekoäly voi tarjota ratkaisuja moniin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja tasa-arvonäkökulma on tärkeää ottaa huomioon sen kehittämisessä. Suomella on vahvaa osaamista myös sosiaalisissa innovaatioissa. Toivommekin, että suomalaistoimijat lähtisivät laajasti mukaan yhteistyöhön, jonka avulla voidaan saattaa enemmän ihmisiä teknologian pariin ja kuroa umpeen sukupuolten välistä kuilua teknologia-alalla”, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari ulkoministeriön tiedotteessa.  

Innovaatioiden lisäksi aloitteessa paneudutaan sukupuolittuneen väkivallan, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien, taloudellisen oikeudenmukaisuuden, ilmastonmuutoksen ja tasa-arvon sekä naisjohtajuuden kysymyksiin. 

Suomi on tukenut UN Womenia poliittisesti ja taloudellisesti koko järjestön toiminnan ajan. 

”UN Womenin ansiosta sukupuolten tasa-arvo on noussut vahvemmin esiin poliittisessa keskustelussa ja johtanut useissa maailman maissa lakimuutoksiin, jotka ovat lisänneet esimerkiksi naisten poliittista osallistumista ja vähentäneet naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.  Tasa-arvo on Suomelle tärkeä ulkopolitiikan painotus ja UN Women siten luonteva YK-kumppanimme”, sanoo ulkoministeri Pekka Haavisto. 

Suomi on tänä vuonna YK:n tasa-arvojärjestön suurin yleisrahoittaja 19 miljoonalla eurolla ja toimii järjestön johtokunnan puheenjohtajana. 

”Olemme kiitollisia Suomelle, että se on tunnistanut valtavan tarpeen lisätä tukea maailman naisille ja työn kriittisyyden erityisesti näin kriisin aikana. Tarvitsemme kaikkia kumppaneitamme ja tukijoitamme, jotta voimme tavoittaa naiset kriisin keskellä ja taata, ettei tasa-arvokehitys hidastu tai pysähdy – vaan kiihtyy edelleen”, sanoo UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas. 

Aloite huipentuu Generation Equality Forum  -tilaisuuksiin Mexico Cityssä ja Pariisissa vuoden 2021 alkupuoliskolla, jotka UN Women kutsuu koolle yhteistyössä Meksikon ja Ranskan hallitusten kanssa. Alkujaan tilaisuuksia oli suunniteltu vuodelle 2020, mutta ne jouduttiin koronapandemian vuoksi siirtämään. Tilaisuudessa luodaan yhteiset tavoitteet ja innovatiivisia kumppanuuksia kansalaisyhteiskunnan, YK:n jäsenvaltioiden ja yksityisen sektorin toimijoiden välille. 

Vuosi 2020 on merkittävä kansainvälinen naisten oikeuksien vuosi. Yksi naisten oikeuksien merkittävimmistä virstanpylväistä, Pekingin julistus ja toimintaohjelma, täyttää 25 vuottaGeneration Equality aloite käynnistettiin kirittämään toimia tasa-arvon eteen merkkivuoden kunniaksi. Lisäksi YK:n tasa-arvojärjestö UN Women viettää tänä vuonna 10-vuotisjuhlaansa. UN Women vastaa sukupuolten tasa-arvon huomioimisesta koko YK-järjestelmän toiminnassa, määrittää aihepiiriä koskevia kansainvälisiä linjauksia ja toimintatapoja ja toteuttaa hankkeita lähes sadassa maassa. 

Tee tasa-arvosta totta – liity jäseneksi!

 

Pääkuva: Thammasatin yliopiston oppilaat Thaimaassa lähtivät mukaan UN Womenin Generation Equality -kampanjaan. Kuvaaja: UN Women/Pornvit Visitoran