Naisen paikka on kaikkialla: Etelä-Afrikassa toimiva naisten ryhmä kouluttaa poliiseja vastaamaan sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan

Lahjoita maailman naisille ja tytöille
Naisen paikka  – olipa hän vammainen, vähemmistöön tai alkuperäiskansaan kuuluva, nuori tai vanha – on juuri siellä, missä hän haluaa olla. Naisten ja tyttöjen on saatava osallistua tasapuolisesti kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ilman, että hänen sukupuolensa, tai sukupuoli yhdistettynä johonkin toiseen piirteeseen, rajoittaa häntä. Tämän vaatiminen ei ole epärealistista. Tasa-arvo ei ole etuoikeus, vaan ihmisoikeus. Naistenpäivän kampanjassa, Naisen paikka on kaikkialla, UN Women Suomi nostaa esiin inspiroivia, stereotypioita rikkovia ja esteitä ylittäviä naisia eri puolilta maailmaa, jotka omalla toiminnallaan osoittavat, että naisen paikka todellakin on kaikkialla. 

Etelä-Afrikassa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan määrä on yksi maailman korkeimmista: virallisten tilastojen mukaan joka viides parisuhteessa oleva nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa kumppanin toimesta.

Kumppanien tekemän väkivallan lisäksi moni nainen ja tyttö kohtaa muita väkivallan muotoja tuttujen ja tuntemattomien miesten taholta. Yksi suurimmista esteistä tämän ongelman ratkaisemisessa on se, että monista väkivaltatapauksista ei ilmoiteta viranomaisille.

Joissain tapauksissa uhrit ovat haluttomia ilmoittamaan väkivallasta, koska he kokevat, että poliisit eivät ole riittävän koulutettuja käsittelemään sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja saattavat suhtautua välinpitämättömästi tai tunteettomasti heidän huoliinsa.

”Aikaisemmin saimme valituksia asiakkailtamme siitä, miten huonosti heitä kohdeltiin poliisiasemilla”, sanoo Ella Mangisa, paikallisen naisten oikeuksia ajavan järjestön Ilitha Labantun toiminnanjohtaja. Väkivaltatilannetta pakenevalle naiselle sanottiin, että hänen pitäisi palata takaisin ja selvittää asiat pahoinpitelijänsä kanssa. Joskus hänelle sanottiin, että nämä ovat henkilökohtaisia asioita, jotka hänen on ratkaistava itse.”

”Kun selvitimme asiaa tarkemmin, tajusimme, että kyse oli ymmärtämisen, herkkyyden ja tiedon puutteesta etulinjan virkailijoiden osalta”, jatkoi Mangisa. ”Monet eivät tienneet mitä tehdä tai miten kohdata selviytyjä heidän haavoittuvimmassa tilassaan, kun nainen tuli tekemään ilmoituksen.”

”Lopulta päätimme, että sen sijaan että jatkuvasti raportoisimme yksittäisistä virkailijoista, tarvitsimme laajemman, ratkaisukeskeisen lähestymistavan”, hän lisäsi.

Koulutusta väkivallan uhrien kanssa asioiville poliiseille ja virkailijoille

Yhteistyössä UN Womenin sekä Irlannin hallituksen, Elma-säätiön ja Bread of the Worldin tuella Ilitha Labantu käynnisti ohjelman vuonna 2021 työskennelläkseen Etelä-Afrikan poliisivoimien (SAPS) kanssa selviytyjälähtöisen lähestymistavan parissa kouluttaakseen virkailijoita työskentelemään sukupuoleen perustuvan väkivallan selviytyjien kanssa.

Koulutusohjelmissa käsitellään muun muassa sukupuolen määrittelyä, sukupuolisensitiivisyyttä, haitallisia sosiaalisia normeja, oikeussuojakeinoja ja -menettelyjä, SAPS:n roolia, väkivallasta selviytyneiden kanssa työskentelyä, traumatisoituneiden henkilöiden käsittelyä ja perusneuvontaa.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen Etelä-Afrikassa edellyttää “kokonaisvaltaista yhteiskunnallista lähestymistapaa”, totesi UN Womenin Etelä-Afrikan toimiston edustaja Aleta Miller.

“Tämä Ilitha Labantun johtama aloite tarjoaa tilaisuuden yhdenmukaistaa poliisiasemien sukupuoleen perustuvan väkivallan ilmoituspisteet, parantaa selviytyjien kokemuksia tapauksista ilmoitettaessa ja varmistaa, että poliisilla on tarvittava koulutus, jotta he voivat reagoida naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan ja vastata naisten ja tyttöjen tarpeisiin”, hän lisäsi.

SAPS on ottanut ohjelman omakseen, ja sitä on toteutettu 75 poliisiasemalla Länsi-Kapin maakunnan Cape Metrossa ja Cape Winelandsissa. Vuonna 2023, joulukuun 1. päivänä, 66 poliisia valmistui suoritettuaan kaikki koulutusmoduulit.

Ilitha Labantu aikoo laajentaa ohjelmaa edelleen koko Etelä-Afrikkaan ja ottaa mukaan muita organisaatioita, joilla on eri alojen asiantuntemusta. Järjestö toivoo myös voivansa sisällyttää koulutustensa sisällön maan poliisiakatemioiden opetussuunnitelmiin.

Sosiaalirikosten torjunnasta vastaava ylikonstaapeli Rudolf Valentyn osallistui ohjelmaan. Hän totesi, että koulutus antoi poliiseille välineitä, joiden avulla he voivat paremmin käsitellä sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa.

“Yhteisössämme (sukupuoleen perustuva väkivalta) on vakava haaste, ja viime kuukausien aikana olen saanut paljon kokemusta ja tietoa sen käsittelystä. Opimme muun muassa sukupuolisensitiivisyydestä ja kuuntelemisesta ilman tuomitsevuutta asiakkaitamme kohtaan, kun he tulevat tekemään ilmoituksen. Opimme myös kaltoinkohtelun eri vaiheista ja erilaisista väliintulokeinoista”, Valentyn kertoi.

Valentynin mukaan poliisit jakavat koulutuksista saatua tietoa myös kollegoilleen ja ovat luoneet tukiverkoston tällaiselle tiedolle koko poliisivoimissa.

Ohjelmalla on konkreettisia vaikutuksia poliisien toimintaan

Ohjelman käynnistämisen jälkeen Ilitha Labantu on huomannut, että asiakkaiden valitukset paikallisista poliisiasemista ovat vähentyneet merkittävästi, ja järjestö saa nyt enemmän pyyntöjä poliisilta, kun he tarvitsevat apua erityistapauksissa. Useat poliisiasemat ovat myös osallistumisen jälkeen luoneet viihtyisämpiä ja lämpimämpiä ympäristöjä uhrien tukitiloissa.

“Palaute, jota olemme saaneet sekä yhteisöltä että poliisilta, on ollut rohkaisevaa”, Ella Mangisa sanoi. “Koulutuksen käyneet poliisit kertovat, kuinka he tietävät nyt, mitä tehdä heti, kun uhri tulee asemalle.”

“Tämä ponnistus vahvistaa pitkälle SAPS:n ja yhteisöjen välisiä työsuhteita kehittämällä valmiuksia ja kouluttamalla ja valistamalla heitä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen liittyvissä asioissa”, Aleta Miller UN Womenilta sanoi.

“Kurssi oli minulle silmiä avaava”, sanoi koulutuksiin osallistunut seriffi Petrodene Pietersen. “Opin oikeudellisia periaatteita, joita en aluksi juurikaan huomioinut. Olen myös oppinut oikean tavan neuvoa (uhreja), seurata heitä ja sen, miten neuvonantajien on kohdeltava uhreja.”

“Suosittelisin ohjelmaa erittäin mielelläni kollegoilleni, sillä siitä on hyötyä meille poliiseille, uhreille, heidän perheilleen ja laajemmalle yhteisölle”, Pietersen sanoi. “Se on ollut voimaannuttava ja antaa meille mahdollisuuden palvella yhteisöjämme paremmin.”

Alkuperäinen artikkeli julkaistu englanniksi 4.12.2023, voit lukea sen täältä.

Artikkelikuva: Poliiseja valmistumassa sukupuolisensitiivisen poliisityön kurssilta Etelä-Afrikassa 1. joulukuuta 2023. Kuva: UN Women/Asiphe Saul