UN Women tukee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia naisia Albaniassa

Tue tasa-arvotyötä

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on vakava ongelma Albaniassa, jossa joka toinen nainen on kokenut väkivaltaa elämänsä aikana. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin (LGBTQI+) kuuluvat naiset ovat erityisen suuressa vaarassa kohdata väkivaltaa, syrjintää, häätöjä kodeistaan ja esteitä tukipalvelujen saannille. Covid-19-kriisin ja Ukrainan sodan aiheuttama elinkustannusten jyrkkä nousu on pakottanut monet jäämään väkivaltaisiin kotitalouksiin ja monet kohtaavat syrjintää etsiessään edullisempaa, jaettavaa asuntoa.

Lahjoittajien avulla UN Women työskentelee lopettaakseen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan Albaniassa, ottaen huomioon erityisesti LBT (lesbo-, bi- ja trans-) -naiset. LGBTIQI+ -oikeuksien edistäminen on keskeinen ja erottamaton osa UN Womenin mandaattia sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutuminen on myös olennainen osa Ketään ei jätetä -lupausta, jonka keskiössä on syrjinnän kitkeminen.

Yhdessä kumppaniensa kanssa UN Women tarjoaa naisille ja tytöille mm. psykososiaalista tukea, oikeusapua ja turvakoteja. Heille pyritään myös varmistamaan sujuva siirtyminen turvakodista itsenäiseen elämään tarjoamalla tukea asunnon ja työpaikan saamisessa. Yhteensä 100 LBT -naista on jo hyötynyt näistä palveluista!

Eri palveluntarjoajille, kuten poliiseille, sosiaalityöntekijöille ja lääketieteen ammattilaisille tarjotaan myös koulutuksia (seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin) naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta ja keinoja siihen puuttumiseen. Kolme neljäsosaa koulutukseen osallistujista kertoi saaneensa käytännön taitoja, joiden avulla he voivat tarjota parempia palveluja naisille ja tytöille, jotka ovat kohdanneet väkivaltaa tai ovat vaarassa kohdata sitä.

Tällainen työ on mahdollista upeiden lahjoittajiemme ansiosta – kiitos teille hyväsydämisyydestänne!

Lue alkuperäinen artikkeli.

Tue tasa-arvotyötä.