Lahjoittajien tuella UN Women auttaa Turkin maanjäristyksistä kärsineitä naisia

Tue kriisien keskellä eläviä naisia ja heidän perheitään

6. helmikuuta 2023 Turkkiin iski kaksi erittäin voimakasta maanjäristystä.

UN Women yhdessä kumppanijärjestönsä kanssa tunnisti sukupuolten välisen epätasa-arvon kärjistymisen kriisin aikana. Nuorten naisten hoivataakka kasvoi, kun he ottivat vastuuta vanhusten, vammaisten ja lasten hoidosta. Tämä puolestaan teki heille haastavaksi jatkaa opintojaan tai hakeutua työelämään. He myös menettivät tilat sosiaalisiin kohtaamisiin. Naisiin kohdistuvan väkivallan riski kasvaa aina kriisien aikana.

Lahjoittajien tuella UN Women pystyi reagoimaan maanjäristysalueella nopeasti vastatakseen naisten ja tyttöjen tarpeisiin. Heidän psykososiaalista hyvinvointiaan tukeakseen perustettiin tukikeskuksia, jotka tarjoavat muun muassa mahdollisuuden opiskella ja seurustella. Nuorille naisille alettiin myös järjestämään sukupuolten tasa-arvoa edistäviä koulutuksia. Koulutusohjelman tavoitteena on lisätä 17-25 -vuotiaiden nuorten tietoisuutta muun muassa sukupuolten välisestä tasa-arvosta, turvallisista ihmissuhteista, sekä väkivallasta ja sen torjumisesta.

”Opin, että väkivaltaa ei ole vain fyysinen väkivalta. Väkivaltaa on myös pakottaa ihminen tekemään jotain, mitä hän ei halua”, kertoo eräs tasa-arvokoulutuksiin osallistunut nainen.

Toinen koulutukseen osallistunut kertoi myös: ”Monet naiset eivät tienneet aiemmin, että positiivinen erityiskohtelu on hyvä asia. Mutta nyt he osaavat vaatia sitä.”

Tue naisia kriiseissä ja konflikteissa.

Lue alkuperäinen artikkeli.