Imaamit lopettavat lapsiavioliitot Georgian Pankisissa

Uskonnolliset johtajat eivät enää hyväksy alaikäisten avioliittoja Georgian Pankisissa. Historiallisen päätöksen tekivät perinteisten moskeijoiden imaamit yhdessä vanhimpien neuvoston kanssa.

Etnisten kistien asuttama Pankisi sijaitsee Georgian itäosassa Kakhetin alueella. Vaikka lapsiavioliittojen määrä ei Pankisissa enää ole kasvanut edellisten vuosien tapaan, nähdään tytöt valmiina avioliittoon peruskoulun suoritettuaan.

Uskonnollisilla johtajilla on suuri auktoriteetti Pankisissa, minkä vuoksi imaamien julkinen asettuminen lapsiavioliittoja vastaan on tärkeää. Aloite lähti liikkeelle viime marraskuussa, jolloin UN Womenin paikallinen kumppanijärjestö KRDF (Kakheti Regional Development Foundation) ja naisvanhimpien neuvosto kampanjoivat varhaisten avioliittojen lopettamiseksi. Mukaan kutsuttiin myös vaikutusvaltainen vanhimpien neuvosto, jonka kaikki jäsenet ovat miehiä.

”Tapasimme nuoria ja kannustimme heitä sanomaan ei varhaiselle avioliitolle. Olemme työskennelleet vanhimpien neuvoston kanssa asian suhteen. He pitivät aloitteesta ja päättivät tulla julkisuuteen tällä aiheella”, kertoo KRDF:n johtaja Iza Bekauri, joka on myös yksi naisvanhimpien neuvoston perustajista.

Vuodesta 2014 lähtien neuvosto on työskennellyt tiiviisti UN Womenin kanssa naisten oikeuksien edistämiseksi ja miesten saamiseksi mukaan toimimaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa syrjintää ja väkivaltaa vastaan. Uskonnollisten johtajien päätös on yksi yhteistyön hedelmistä.

Kansainvälisen yhteisön tavoitteena on lopettaa lapsiavioliitot kaikkialla maailmassa vuoteen 2030 mennessä. Georgia on hyväksynyt YK:n suosittelemia lakimuutoksia alaikäisten avioliittojen kitkemiseksi. Tammikuusta 2017 lähtien laki kieltää kokonaan alle 18-vuotiaiden avioliitot.

Iza Bekauri uskoo, että lakimuutosten myötä Pankisin alueen perinteiset näkemykset ja säännöt pitää muuttaa nykyaikaan sopiviksi.  Käsitysten muuttamiseksi naisvanhimpien neuvosto työskentelee paikallisten naisten ja miesten kanssa ja kiinnittää erityistä huomiota nuoriin.

Ajattelutapojen on muututtava, jotta uudet lait eivät jää kuolleeksi kirjaimeksi, vaan muuttuvat eläväksi todellisuudeksi ruohonjuuritasolla.

(Kuva: Kakheti Regional Development Foundation)