Lapsiavioliitto – 10 väärää uskomusta

Lapsiavioliitot tuomitaan yleisesti, mutta haitallinen perinne jatkuu eri puolilla maailmaa. Siihen on syynä köyhyyden ja sukupuolten epätasa-arvon yhdistelmä.

Lapsiavioliittojen vaikutukset ovat tuhoisia, mutta asiaan liittyy vääriä käsityksiä ja uskomuksia. Näiden myyttien purkaminen on tärkeä askel tiellä lapsiavioliittojen lopettamiseen.

1. Lapsiavioliitot ovat harvinaisia

Lapsiavioliitot ovat todellisuudessa melko yleisiä. Kehitysmaissa joka kolmas tyttö on naimisissa ennen kuin on täyttänyt 18. UNFPAn uusien arvioiden mukaan pelkästään tänä vuonna 13,5 miljoonaa lasta joutuu avioliittoon, useimmat heistä tyttöjä.

2. Lapsiavioliitot ovat vain muslimien, Afrikan maiden tai köyhien maiden ongelma

Lapsiavioliittoja on kaikkialla maailmassa, eri kulttuurien ja uskontojen piirissä. Lapsiavioliittoja on myös rikkaissa maissa, vaikka ne ovatkin paljon yleisimpiä kehitysmaissa – köyhyys on yksi pääsyistä lapsiavioliittoihin. Suurin osa lapsiavioliitoista tapahtuu Aasian ja Tyynenmeren alueella, jossa on n. 40 miljoonaa lapsimorsianta.

3. Vain tytöt joutuvat lapsiavioliittoon

Lapsiavioliitto on sukupuolittunut ongelma, koska suurin osa siihen joutuvista on tyttöjä. Ongelma koskettaa kuitenkin myös poikia: alaikäisenä naimisissa olevista 18 % on poikia ja 82 % tyttöjä.

4. Lapsiavioliittojen lopettaminen on toisten maiden sisäisiin asioihin puuttumista

Ympäri maailman valtiot ovat tunnustaneet lapsiavioliiton vakavaksi ihmisoikeusrikkomukseksi. Se kielletään kahdessa merkittävässä ihmisoikeussopimuksessa: lapsen oikeuksien sopimuksessa ja naisten syrjinnän poistamista koskevassa CEDAW-sopimuksessa. Lähes kaikki valtiot ovat joko allekirjoittaneet tai ratifioineet nämä sopimukset.

5. Vain hirviöt antavat tyttärensä vaimoiksi

Voi olla vaikeaa kuvitella, miksi joku naittaa lapsensa. Mutta miljoonille ihmisille lapsiavioliitto vai vaikuttaa parhaalta tai jopa ainoalta vaihtoehdolta. Köyhät vanhemmat voivat kuvitella, että avioliitto takaa tyttären tulevaisuuden. Kaaoksen tai sodan aikana lapsiavioliitot yleistyvät, koska monet näkevät avioliiton keinona suojella tyttäriään.

6. Kyse on perheasiasta

Lapsiavioliiton seuraukset eivät rajoitu perheeseen, vaan vaikuttavat koko yhteiskuntaan sukupolvien ajan. Lapsimorsiamet putoavat koulusta ja heidän potentiaalinsa hukataan. Myös heidän omat lapsensa ovat vähemmän terveitä ja koulutettuja.

7. Lapsimorsiamet ovat avuttomia uhreja

Todellisuudessa tytöillä itsellään voi olla suuri rooli lapsiavioliittojen lopettamisessa, kunhan he tuntevat oikeutensa ja saavat mahdollisuuden muuttaa elämäänsä. Tytöt, joilla on tietoa ja taitoa, onnistuvat suostuttelemaan perheensä lykkäämään avioliittoa tai peruuttamaan kihlauksen. Monista tytöistä on tullut vaikuttajia omissa yhteisöissään.

8. Vain kovat tuomiot lopettavat tämän käytännön

Useimmat maat ovat jo säätäneet lapsiavioliiton vastaisia lakeja. Ne pitää panna tehokkaammin toimeen, mutta lait yksinään eivät riitä lopettamaan lapsiavioliittoja. Kun vanhemmat pelkäävät tyttölasten turvallisuuden puolesta, tarvitaan panostusta turvallisuuteen. Sukupuolten tasa-arvoa on edistettävä ja äärimmäinen köyhyys on poistettava. Näiden toteuttamiseen tarvitaan monia muutoksia: sosiaaliturvaa, koulutusta, terveyspalveluja ja taloudellisten mahdollisuuksien luomista köyhille.

9. Tällä asialla ei ole vaikutusta minuun

Jos jätämme käyttämättä joka kolmannen kehitysmaan tytön potentiaalin, kaikki joutuvat kärsimään – sen vaikutukset koskettavat kaikkia talouksia. Maailma, jossa kymmenet miljoonat tytöt enemmän kuin nyt ovat koulutettuja, terveitä ja vaikutusvaltaisia johtaa parempiin tuloksiin koko maailmassa.

10. Minä en voi vaikuttaa asiaan

Jokainen voi toimia monilla tavoin: puhua asiasta tai tukea tyttöjen oikeuksia lahjoittamalla. Näiden kysymysten tuominen julkiseen keskusteluun ja johtajien tietoisuuteen auttaa tekemään niistä kansainvälisesti tärkeän asian.

Lähde: UNFPA