0 kohdetta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tietoa meistä

 

UN Women ja UN Women Suomi minuutissa:

Mitä UN Women tekee?

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) on johtava naisten ja tyttöjen voimaannuttamista ja ihmisoikeuksia ajava järjestö. UN Womenilla on  yli 200 kehityshanketta yli 90 maassa.

UN Women edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistaa naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia ja asemaa globaalisti.

Tavoitteenamme on maailma, jossa on yhtä arvokasta syntyä tytöksi kuin pojaksi, ja jossa kaikilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet.

Työskentelemme naisiin ja tyttöihin kohdistuvan syrjinnän lopettamiseksi, kaikkien naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi sekä tasa-arvon saavuttamiseksi naisten ja miesten välille.

Me UN Womenilla

  • Rakennamme maailmaa, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus
  • Tarjoamme naisille mahdollisuuden ihmisarvoiseen työhön ja omien tulojen hankkimiseen
  • Vahvistamme demokratiaa, ihmisoikeuksia ja naisten osallistumista päätöksentekoon
  • Tuemme tyttöjä ja naisia konflikteissa, katastrofeissa ja rauhanrakennuksessa

 

Voit lukea lisää UN Womenin työstä täältä.

 

UN Women Suomi

UN Women Suomi on kansainvälisen UN Womenin kansallinen komitea, jonka tehtävä on kerätä varoja UN Womenin tasa-arvoa edistävään työhön. Lisäksi teemme varainhankintaa tukevaa viestintä- ja vaikuttamistyötä.

Varainhankintamme koostuu pääasiassa kuukausilahjoittamisesta, kertalahjoituksista, yrityslahjoituksista sekä paikallistoimikuntien järjestämistä keräyksistä. Lisäksi toimintaamme voi tukea testamenttilahjoituksella. Suurimpia kampanjoitamme ovat Naistenpäivä ja Oranssit päivät.

Viestintää teemme pääasiassa UN Women Suomen verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä sekä Linkedinissä. Lisäksi tiedotamme UN Womenin toiminnasta uutiskirjeessä.

Vaikuttamistyöllä edistämme naisten oikeuksien toteutumista myös Suomessa. UN Women Suomi koordinoi Suomen 1325-verkostoa, jonka tavoitteena on edistää Naiset, rauha ja turvallisuus -työn toimeenpanoa Suomessa.

UN Women Suomen toiminnanjohtajana toimii Jaana Hirsikangas, ja yhdistyksen hallituksessa on kahdeksan jäsentä. Jäsenistö valitsee hallituksen vuosikokouksissa.

 

 

UN Women Suomen talous

Toiminnan tuotot

Suomen UN Womenin tuotot olivat vuonna 2019 yhteensä 720 748,66 euroa. Toiminnan tuki koostui yksityislahjoituksista, jäsenmaksuista sekä ulkoministeriön tuesta.

Keräystuotot

Työmme kulmakiven muodostavat yksityislahjoittajat, ja erityisesti kuukausilahjoittajat ovat kaikkein tärkein toimintamme perusta. Tilikaudella 2019 yksityislahjoituksista 79 % tuli kuukausilahjoituksista. 

Toiminnan kulut

Lahjoitustuotoista aina vähintään 75 % käytetään UN Womenin toimintaan naisten ja tyttöjen oikeuksien puolustamiseen. Vuonna 2019 keräystuotoista 25 % kului varanhankinnan kustannuksiin.

Vuosikertomukset

Tutustu UN Womenin englanninkielisiin vuoskertomuksiin:

UN Women Annual report 2019 – 2020

UN Women Annual report 2018 – 2019

UN Women Suomen vuosikertomuksen 2019 voit lukea tästä: