0 kohdetta
 

 

 

 

 

Tasa-arvoa kaikille elämänalueille, jokaiseen maanosaan

 

Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia, ja yhden oikeuden toteutuminen mahdollistaa toisen. Siksi on tärkeää puolustaa naisten oikeuksia kaikilla elämänalueilla ja puuttua epätasa-arvoon yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Tähän perustavanlaatuiseen muutokseen UN Women maailman johtavana tasa-arvojärjestönä pystyy.

 

Ohjelmamme yli 90 maassa toimivat niin naisten tukena arjessa kuin varmistamassa naisten ja tyttöjen oikeudet valtioiden lainsäädännössä. Vuoden aikana UN Womenin ohjelmilla vaikutettiin suoraan satojen tuhansien naisten elämään, ja lisäksi perheiden, yhteisöjen sekä lainsäädännön kautta miljoonien ihmisten elämänlaatu parani. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women tukee myös YK:n 193 jäsenmaata tasa-arvon saavuttamisessa ja koordinoi tasa-arvotyötä koko YK-järjestelmän sisällä. Työskentelemme sinnikkäästi tukijoidemme kanssa, jotta tasa-arvosta tulisi todellisuutta vielä elinaikanamme.

 

Naisten ja tyttöjen ei pidä joutua pelkäämään väkivaltaa

Oikeus elää ilman väkivaltaa kuuluu jokaiselle. Väkivallan uhka on merkittävä este niin tyttöjen koulunkäynnille kuin naisten osallistumiselle yhteiskuntaan. Parisuhde- ja seksuaalinen väkivalta vaikuttaa maailmanlaajuisesti kolmasosan naisten arkeen. UN Womenin hallinnoiman naisiin kohdistuvan väkivallan rahaston (UN Trust Fund) avulla tuettiin vuoden aikana lähes 7,9 miljoonaa väkivaltaa tai sen uhkaa kohdannutta henkilöä.
”Kun aloin pyörittää kangaskauppaani torilla, naiset eivät saaneet palkkaa, miehet ahdistelivat heitä, ja kaikki olivat vain hiljaa! Jos joutui väkivallan uhriksi, työn lopettaminen tuntui ainoalta vaihtoehdolta turvassa pysymiseksi”, tansanialainen Betty Mtehemu kertoo. 

Naisiin kohdistuva väkivalta oli vaiettua todellisuutta Mchikichinin torin naismyyjille Dar es Salaamissa. Asiat muuttuivat UN Womenin rahoittaman Equality for Growth hankkeen myötä, ja naiset voivat nyt keskittyä kaupantekoon pelkäämisen sijaan.

”Nyt tiedämme mitä tehdä, emmekä ole yksin.”

Betty astui hankkeen innoittamana myös torin naisten yhdistyksen johtoon.

Naiset pystyvät mihin vain

Kun naiset pääsevät käsiksi tarvitsemiinsa resursseihin, heillä on mahdollisuus saavuttaa mitä tahansa. Taloudellisen itsenäisyyden myötä naiset voivat osallistua tasavertaisemmin yhteiskuntaan ja saada äänensä kuuluviin. Koko yhteiskunta hyötyy, kun naiset osallistuvat poliittiseen päätöksentekoon ja nostavat niin naisten, lasten, kuin ikäihmistenkin oikeudet asialistalle. Esimerkiksi tukemalla naisia seitsemässä maassa UN Women paransi vuoden aikana yhteensä 315 000 ihmisen ruokaturvaa ja toimeentuloa.
Awaho Talla on 37-vuotias viiden lapsen äiti syrjäisestä Yokon kaupungista Kamerunista. UN Womenin avulla hänestä tuli perheensä ensimmäinen nainen, joka omistaa maata. Hän aikoo rakentaa tontille talon, jota hän voi vuokrata tulojensa kasvattamiseksi.

”Tämä on tärkeää, sillä miehelläni on monta vaimoa, ja on minun vastuullani turvata tulevaisuus itselleni ja lapsilleni. Sydämeni iloitsee saamastani maasta!”

UN Womenin Gender Road Project -ohjelmassa tuetaan naisia uuden 250 kilometrin pituisen tien varrella Kamerunissa. Kun naiset pääsevät käsiksi tarvitsemiinsa resursseihin, he voivat hyötyä tiestä yrittäjinä ja maanviljelijöinä ja päästä ulos köyhyyden kierteestä.

Naisten tarpeet ja muutosvoima huomioitava kriisien aikana

Epätasa-arvon vuoksi naiset ja tytöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa kriisien aikana. Naisilla on esimerkiksi 14 kertaa suurempi riski kuolla katastrofeissa kuin miehillä. UN Women työskentelee, jotta naisten ja tyttöjen tarpeet huomioidaan ja heidän ääntään kuullaan niin konflikteissa, katastrofeissa kuin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessakin. Näin tehdään kestävämpiä ratkaisuja niin ilmaston kuin rauhankin kannalta. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmista ja avaindokumenteista jo 76,5 prosenttia sisältääkin viittauksia naisiin, rauhaan ja turvallisuuteen, mikä mahdollistaa, etteivät naisten tarpeet ja osallisuus unohdu rauhanprosesseissa. Parempi maailma naisille ja tytöille on parempi maailma kaikille.

Tuloksiamme vuoden ajalta:

Tule mukaan puolustamaan naisten ja tyttöjen oikeuksia!

Kuvat: UN Women/Ryan Brown, UN Women/Daniel Donald