Unelmana tasa-arvo – UN Women Suomen jäsen Riina Heinimaa toteaa, että tasa-arvo tarjoaa ratkaisuja myös muihin yhteiskunnallisiin ongelmiin


Vuosi 2021 on UN Women Suomelle todella merkittävä, sillä toimintamme täyttää 40 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi päätimme kertoa jäsentemme tarinoita, sillä jäsenet ovat yhdistyksemme sydän: jokainen heistä vahvistaa UN Women Suomea ja seisoo virallisesti tasa-arvotyömme takana, mikä auttaa meitä toimimaan naisten ja tyttöjen puolesta myös tulevina vuosina. Kysyimme siis, millaisia ajatuksia heillä on tasa-arvosta ja UN Women Suomesta.

Tällä kertaa ääneen pääsee Riina Heinimaa, ylitarkastaja ja Turunmaan paikallistoimikuntamme puheenjohtaja.

 

“Aloitin UN Women Suomen paikallistoimikunnassa valmistuttuani valtiotieteiden maisteriksi. Työmaailmaan siirtyminen tarkoitti samalla uudenlaista arkea, ja kaipasin työn oheen mielekästä ja tarkoituksenmukaista tekemistä globaalin teeman parista. Sain vinkin paikallistoimikuntatoiminnasta, ja päätin lähteä mukaan. Liityinkin UN Women Suomen jäseneksi juuri tätä kautta. Jäsenyys ja järjestötoiminta merkitsevät minulle mahdollisuutta tukea ja edistää arvoja, jotka koen henkilökohtaisesti tärkeinä, ja tehdä konkreettisia tekoja tasa-arvoisemman maailman puolesta.

Niin kauan kuin muistan, olen ollut tietoinen siitä, että eri sukupuolilla ei ole maailmassa yhtäläisiä mahdollisuuksia. Erityisesti tyttöjen asema Kiinassa on jäänyt mieleeni varhaisena, hätkähdyttävänä muistona: ei-toivottuun sukupuoleen syntyminen saattaa olla todella raadollista.

Nykyisin työskentelen valtiolla asiantuntijatason tehtävässä, jossa käsitellään myös tyttöjen ja naisten asemaan liittyviä teemoja. Työtehtäväni ovat osoittaneet konkreettisesti, että naissukupuoli vaikuttaa maailmassa usein siihen, millaiseen asemaan ihminen joutuu. Tytöt ja naiset kohtaavat hyvinkin yleisesti fyysisen ja henkisen loukkaamattomuuden rikkomuksia sekä voimakasta yhteiskunnallisen osallistumisen rajoittamista.

Tasa-arvo ei ole valmis missään maailman kolkassa, ja pidän erityisen tärkeänä, että naisten asemaa parantamalla vastataan myös globaaleihin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Jos esimerkiksi kehittyvien maiden tyttöjen koulutus turvattaisiin, tällä olisi suotuisia vaikutuksia väestökehitykseen, talouteen ja terveyteen, niin kohdemaissa kuin globaalillakin tasolla. Toivoisin myös näkeväni suomalaisessa yhteiskunnassa laajempaa ymmärrystä siitä, että tyttöjen ja naisten aseman parantaminen ja tasa-arvon edistäminen hyödyttää aivan kaikkia – koko yhteiskuntaa ja koko maailmaa. Lisäksi tasa-arvo on tietysti äärimmäisen tärkeä arvo itsessään; se luo osaltaan perustan yhteiskunnan vakaudelle ja oikeudenmukaisuudelle, joista hyötyvät kaikki.

Koen, että jokainen meistä voi edistää tasa-arvoa tarkastelemalla omia asenteitaan ja ennakkoluulojaan ja miettimällä, kuinka ne näkyvät omassa arjessa ja käytöksessä. Konkreettisella tasolla ihmisten pitäisi myös rohkaistua puuttumaan ympärillään näkyviin tasa-arvon ongelmiin. UN Women Suomen toimintaan osallistuminen on loistava tapa kasvattaa tietoisuutta tasa-arvon haasteista ja kerätä varoja järjestön arvokkaalle tasa-arvotyölle.

Meillä Turunmaalla paikallistoimikunnan aktiiviporukka koostuu noin paristakymmenestä eri-ikäisestä, upeasta naisesta. Olemme järjestäneet erilaisia varainkeruutapahtumia, kuten etnisiä hyväntekeväisyyslounaita, sekä keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista, erityisesti naisia ja tyttöjä koskettavista aiheista. Lisäksi järjestämme näyttäviä tempauksia naisten oikeuksien ja tasa-arvon puolesta esimerkiksi Oranssit päivät -kampanjan merkeissä. Koronan asettamat haasteet eivät suinkaan jäädyttäneet toimintaamme, vaan kekseliäs aktiiviporukkamme on siirtänyt toimintoja verkkomaailmaan ja pitänyt näin tasa-arvoasiaa esillä.”

 

Ryhdy sinäkin tasa-arvon puolustajaksi! Tutustu tarkemmin
UN Women Suomen jäsenyyteen ja liity joukkoomme täällä.