Pariisissa sitouduttiin kiihdyttämään tahtia naisten ja tyttöjen oikeuksien turvaamiseksi konflikteissa

Tue naisia ja tyttöjä kriiseissä ja konflikteissa

Pariisin Generation Equality Forumissa sitouduttiin siirtymään sanoista tekoihin Naiset, rauha ja turvallisuus -työn edistämiseksi. Myös Suomi allekirjoitti sopimuksen, joka sitouttaa konkreettisiin toimiin konfliktien keskellä elävien tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi.

Naisten osallistamiseksi konfliktien ratkaisuun ja rauhanrakennukseen asetettiin tavoitteita jo 1995 YK:n Pekingin Maailmankonferenssissa. Vuonna 2000 YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi historiallisen Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman (1325), jonka tavoitteena on suojata naisia ja tyttöjä aseellisissa konflikteissa sekä tukea heidän osallistumistaan konfliktien ehkäisyyn ja rauhanrakennukseen.

Kuitenkin yli 25 vuotta Pekingin Maailmankonferessin sekä yli 20 vuotta 1325-päätöslauselman hyväksymisen jälkeen, konkreettiset toimet ja investoinnit eivät edelleenkään vastaa sitä, mihin on sitouduttu naisten ja tyttöjen suojelemiseksi konflikteissa ja osallistamiseksi rauhanprosesseihin.

Heinäkuussa Pariisin Generation Equality Forumissa yli sata maata, YK-toimijaa, kansalaisjärjestöä, akateemisen instituutin ja yksityisen sektorin toimijaa allekirjoittivat sopimuksen, joka pyrkii muovaamaan rauhan ja turvallisuuden sekä humanitaarisen työn prosesseja sellaisiksi, että ne osallistaisivat naisia ja tyttöjä järjestelmällisesti päätöksentekoon. Sopimus on viralliselta nimeltään Compact on Women, Peace and Security and Humanitarian Action (WPS-HA) eli Naiset, rauha ja turvallisuus sekä humanitaarinen toiminta -kompakti. Myös Suomi on allekirjoittanut kompaktin.

“Vuodesta 1992 lähtien noin 70 prosentissa kaikista rauhanprosesseista ei ole ollut ainoatakaan naista allekirjoittajina tai neuvottelijoina. Tämä ei ole vain häpeällistä, vaan se on tietämätöntä. Se tekee maailmastamme vaarallisemman”, sanoi Samantha Power, Yhdysvaltain kansainvälisen kehitysviraston USAID:n johtaja, ja korosti Valkoisen talon sitoutumista sopimukseen.

UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka painotti Pariisin forumissa, ettei WPS-HA -kompaktin toiminnassa ole kyse uusien sitoumuksien tekemisestä, vaan tarkoituksena on vahvistaa jo Pekingistä 1995 lähtöisin olevaa Naiset, rauha, ja turvallisuus -agendaa.

Kompaktin julkaisutilaisuudessa oli mukana lukuisten maiden ja organisaatioiden johtajia sekä kansalaisyhteiskuntien toimijoita eri puolilta maailmaa. Tilaisuudessa kompaktin toimijat julkaisivat konkreettiset toimensa Naiset, rauha ja turvallisuus -agendan kiihdyttämiseksi. Esimerkiksi Norjan pääministeri Erna Solberg kertoi tilaisuudessa, että Norja sitoutuu nelinkertaistamaan rahoituksensa Naiset, rauha ja turvallisuus -teemalle.

Allekirjoittamalla sopimuksen, osallistujat lupaavat tekevänsä konkreettista työtä jo olemassa olevien naisia ja tyttöjä koskevien sitoumusten toteuttamiseksi näillä viidellä osa-alueella:

• Rahoituksen lisääminen Naiset, rauha ja turvallisuus -ohjelmille

• Naisten merkityksellinen osallistuminen rauhanprosesseihin

• Naisten taloudellinen turvallisuus ja pääsy resursseihin

• Johtajuus ja vaikuttamismahdollisuudet

• Naisten oikeuksien suojeleminen konflikteissa ja kriiseissä

Kompaktin voivat allekirjoittaa maat, alueelliset järjestöt, kansalaisjärjestöt, YK:n toimijat, akateemiset instituutit ja yksityisen sektorin toimijat. Listan kaikista allekirjoittaneista näkee kompaktin verkkosivuilta, joilla sen voi myös allekirjoittaa.

Suomen 1325-verkosto kirittää YK:n Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman toimeenpanoa Suomessa. Verkosto on kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto, ja sitä hallinnoi ja koordinoi UN Women Suomi ulkoministeriön tuella. Lue lisää Suomen 1325-verkostosta ja sen työstä sekä miten sinä voit olla mukana edistämässä naisten ja tyttöjen oikeuksia konflikteissa ja rauhanrakentamisessa täältä!

Pääviesti oli selvä – tytöt ja naiset konfliktien keskellä eivät voi enää odottaa. Konkreettisia toimia kirittämään aikaisempia sitoumuksia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Ryhdy naisrauhan turvaajaksi allekirjoittamalla vetoomus!

Kuva: UN Photo/Marco Dormino