Ryhdy Naisrauhan turvaajaksi

"Kun tulin tajuihini, makasin sellini lattialla. Kolmevuotias poikani sanoi: 'Äiti, luulin, että olit kuollut.'”

Näin kertoo syyrialainen nainen, joka raiskattiin vankeuden aikana. Naisen kolmevuotias poika oli paikalla raiskauksen ajan ja luuli äitinsä menehtyneen väkivaltaiseen hyökkäykseen. Konfliktien keskellä elävät tytöt ja naiset ovat jatkuvan väkivallan uhan alla. Naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta konflikteissa on laajalle levinnyt ongelma, ja naisten perusoikeudet, kuten oikeus käyttää seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita, ovat vaarassa. Naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa käytetään sodankäynnin välineenä ympäri maailmaa, ja konfliktien yhteydessä tapahtuva väkivalta on usein erityisen brutaalia ja toistuvaa. Monet naiset joutuvat kaapatuiksi ja joukkoraiskatuiksi ja tulevat usein raskaaksi raiskausten seurauksena.

Ryhdy Naisrauhan turvaajaksi nyt.

Konfliktien keskellä elävät tytöt ja naiset ovat äärimmäisen haavoittuvassa asemassa. Ryhtymällä Naisrauhan turvaajaksi olet rinnallamme vaatimassa naisille ja tytöille oikeutta elää turvallista, oikeudenmukaista, tasa-arvoista elämää myös konfliktien keskellä.

Tule mukaan ja allekirjoita kannanotto alla olevalla lomakkeella!

Naiset rakentavat kestävää rauhaa

Kun naiset ovat osallisena rauhanrakennuksessa, rauhansopimukset ovat kestävämpiä ja ne ottavat paremmin huomioon myös naisten ja tyttöjen tarpeet ja oikeudet. Naisilla on myös oikeus osallistua rauhanneuvotteluihin ja päätöksenteon prosesseihin. Heidän osallisuutensa niissä on edelleen murto-osa miehiin verrattuna. Kestävää rauhaa ja turvaa ei voida rakentaa, jos puolet väestöstä jätetään sivustakatsojiksi. Meidän on rakennettava yhteiskuntia, joissa naisten osallistuminen rauhanrakennukseen ja kaikkiin päätöksenteon prosesseihin ei ole enää poikkeus, vaan normi.

Meillä jokaisella on rooli naisrauhan rakentamisessa ja turvaamisessa. Meistä jokainen voi omalla toiminnallaan olla mukana luomassa yhteiskuntia, joissa tyttöjä ja naisia arvostetaan ja joissa heidän oikeutensa toteutuvat. Naisrauha on riippuvainen meidän jokaisen valinnoista, ja meistä jokainen voi olla Naisrauhan turvaaja.

Tule mukaan vaatimaan naisille ja tytöille oikeutta väkivallattomaan elämään sekä mahdollisuutta osallistua tasapuolisesti rauhanrakennukseen. Kun naiset ovat mukana rakentamassa rauhaa, rauhansopimukset ovat kestävämpiä ja kaikkien tarpeet ja oikeudet otetaan yhteiskunnassa paremmin huomioon.

Ryhdy Naisrauhan turvaajaksi nyt.

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus täytti 20 vuotta 31.10.2020. Historiallinen päätöslauselma pyrkii suojaamaan naisia ja tyttöjä aseellisissa selkkauksissa ja konflikteissa sekä turvaamaan heidän oikeutensa osallistua rauhanrakennukseen ja konfliktien ehkäisyyn. Vaikka reilussa kahdessakymmenessä vuodessa on otettu askelia eteenpäin, yksi asia on selvä: tahti on liian hidas. Konfliktien keskellä elävät naiset ja tytöt eivät voi enää odottaa. Naisilla ja tytöillä on oikeus elää ilman pelkoa väkivallasta – myös konfliktien keskellä.

Kyllä, ryhdyn Naisrauhan turvaajaksi!

Mitä tarkoittaa "naisrauha"?

Naisrauha käsitteenä ulottuu niinkin kauas historiaan, kuin 1300-luvulle. Tuolloin kuningas Birger Maununpoika laati suojelukirjeen Karjalan naisille, ja tämä on historiamme vanhin säilynyt virallinen asiakirja, laki naisrauhasta. Tuolloin keskiajalla tällainen naisiin kohdistuva suojelutoimenpide oli edistyksellinen, eikä vastaavia muualla Euroopassa tuohon aikaan tunnettu. Suojelukirjeen mukaan naisia ei saanut seksuaalisesti vahingoittaa tai häiritä, ja naisrauhan rikkojia odottivat armottomat rangaistukset. On ilmeistä, että nämä jo yli 700 vuotta sitten esillä olleet aiheet ovat edelleen akuutin ajankohtaisia.

Tänä päivänä viittaamme termillä “naisrauha” jokaisen tytön ja naisen oikeuteen elää tasa-arvoista, turvallista ja arvostettua elämää, ilman pelkoa väkivallasta. UN Womenin tavoitteena on saavuttaa maailma, jossa on yhtä arvokasta syntyä tytöksi kuin pojaksi; jossa miehillä ja naisilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa maailmaa, jossa raiskaus ei ole sodankäynnin väline, ja jossa naisilla on tasavertainen mahdollisuus osallistua kaikkiin rauhanprosessin vaiheisiin ja yhteiskuntien jälleenrakennukseen.

UN Women Suomi hallinnoi Suomen 1325-verkostoa, jonka tehtävänä on edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 toimeenpanoa Suomessa. Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselma 1325 hyväksyttiin yksimielisesti YK:n turvallisuusneuvostossa vuonna 2000. Päätöslauselman tavoitteena on suojata naisia ja tyttöjä aseellisissa konflikteissa sekä tukea heidän osallistumistaan konfliktien ehkäisyyn ja rauhanrakennukseen. Suomen 1325-verkosto on 20 kansalaisjärjestön, tutkijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää 1325-päätöslauselman toimeenpanoa. Lue lisää verkoston toiminnasta täältä:

Kannanotto: Suomen naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto on huolissaan siitä, että hallitusneuvottelujen puolustuspolitiikkaan ja kyberturvallisuuteen liittyvissä keskusteluissa neuvottelevat vain miehet