Kansainvälinen Girls in ICT-päivä: kolme inspiroivaa tositarinaa tyttöjen teknologiaosaamisen juhlistamiseksi

Lahjoita digitaitoja tytöille

Tytöt ympäri maailmaa käyttävät innovaatioita ja teknologiaa ongelmien ratkaisemiseen, yhteisöjen yhdistämiseen sekä yhteiskunnallisten asioiden ja tasa-arvon edistämiseen. Silti naiset ja tytöt ovat edelleen aliedustettuina teknistieteellisillä aloilla eli STEM-aloilla (science, technology, engineering, mathematics). 

Yhä digitalisoituvassa maailmantaloudessa sukupuolten välinen digikuilu vaikuttaa vakavasti tyttöjen ja naisten oikeuksiin. Tämän kuilun umpeen kuromiseksi on tapahduttava vähintään kolme asiaa:  

  • tyttöjen ja naisten yhtäläistä pääsyä internetiin ja digiteknologian pariin on helpotettava   
  • tyttöjä ja naisia on rohkaistava kehittämään digitaitojaan ja tähän on myös investoitava 
  • tytöille ja naisille on annettava mahdollisuus päästä johtaviin rooleihin tekniikan aloilla

Digikuilun umpeen kurominen on yksi UN Womenin kansainvälisen Generation Equality -kampanjan tavoitteista. Teknologia ja tasa-arvo on yksi kampanjan kuudesta keskeisestä teemasta, ja Suomella on tämän teeman osalta merkittävä johtorooli. 

28.4. vietetään kansainvälistä Girls in ICT -päivää. Päivällä halutaan tuoda huomiota teknologia-alan sukupuolittuneisuuteen ja kannustaa tyttöjä teknologian pariin.

Nämä inspiroivat tarinat kertovat nuorista naisista ja tytöistä, jotka ovat valjastaneet teknologian käyttöönsä kitkemään verkkoväkivaltaa Keniassa, yhdistämään ja vahvistamaan nuorten aktivistien toimintaa Chilessä, sekä edistämään lapsiavioliittojen lopettamista Georgiassa. 

Verkkoväkivaltaa vastaan Keniassa 

Kathy Gitau. Kuva: UN Women/Luke Horswell

Kathy Gitau, 23, joutui todistamaan väkivaltaa kotonaan. Hänelle myös kerrottiin, että vain tietyt työt ja roolit sopivat naisille. Kun hän halusi yliopistonsa ylioppilaskunnan varapuheenjohtajaksi, muut lannistivat häntä väittämällä, että päästäkseen päättävään asemaan naisten tulee kestää seksuaalista häirintää ja hyväksikäyttöä.

“Tällaiset lannistavat kommentit voivat saada menettämään keskittymiskyvyn ja ajattelemaan, että lopetan”, Kathy sanoo. “En halua kenenkään kärsivän samoista asioista kuin minä.”

Perehdyttyään maailmanlaajuiseen ja kasvavaan naisiin kohdistuvan verkkoväkivallan ja -häirinnän ongelmaan, hän päätti toimia ja tehdä yliopistostaan turvallisemman paikan.

“Verkkoväkivalta on teknologian kautta tapahtuvaa väkivaltaa ja syrjintää. Ihmiset voivat piiloutua feikkitilien ja nimien taakse”, hän sanoo.

“Verkkoväkivallasta on tullut globaali ongelma, koska teknologia yhdistää meitä kaikkia ja se on kaikkialla.”

Kathy ja hänen yliopistonsa ovat luoneet tukiryhmiä verkkoväkivaltaa kokeneille, ja he jatkavat tietoisuuden lisäämistä kampuksellaan ja lukioissa ympäri Länsi-Keniaa.

Aktivistien yhdistämistä eri puolilla Chileä 

Julieta Martinez. Kuva: UN Women/Lupita Valdés

Ilmasto- ja tasa-arvoaktivisti Julieta Martinez, 18, toimi UN Womenin Generation Equality nuorisotyöryhmässä ja tapasi tyttöjä eri puolilta Chileä ja maailmaa oppiakseen heidän kokemuksistaan. Hän kuuli monilta tytöiltä, ettei heillä ole tarpeeksi turvallisia tiloja verkostoitua tai työskennellä unelmiensa ja tavoitteidensa eteen, mikä rajoitti heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa.

Julieta ryhtyi toimeen. Hän perusti Tremendas-alustan luodakseen tytöille ja nuorille naisille tiloja ja mahdollisuuksia yhdistää kykyjään ja tietojaan edistääkseen yhteiskunnallisia asioita. Julieta uskoo, että aktivistiyhteisöjen yhtenäisyys ja yhteenkuuluvuus on merkityksellinen muutosta ajava voima.

“Tasa-arvon ja osallisuuden edistämiseksi tarvitsemme ennen kaikkea kärsivällisyyttä, kunnioitusta ja suvaitsevaisuutta”, hän sanoo. “Meidän on kuunneltava toisiamme ennen kaikkea ymmärtääksemme, että on erilaisia mielipiteitä ja näkökulmia, ja että jokaisen mahdollisuudet toimia ovat erilaiset.” 

Julieta ja monet chileläiset tytöt, joiden kanssa hän tekee yhteistyötä, tiedostavat, että nuorten on oltava liikkeellepaneva voima globaalien ongelmien ratkaisemiseksi. 

Samalla kun olemme osa ongelmaa, olemme myös osa ratkaisua ja tiedämme, että nyt on aika toimia”, hän sanoo. “Emme voi jatkaa ajan haaskaamista, koska jos tulevaisuus on todella meidän, päätökset ovat meistä kiinni. Tämän on oltava sukupolvien välistä vuoropuhelua. Me nuoret emme ole vain tulevaisuus, olemme myös nykyhetki. 

Teknologian ja datan käyttäminen lapsiavioliittojen torjumiseen Georgiassa 

Mariam Lomtadze. Kuva: Mariam Lomtadze

Nuorena Mariam Lomtadzelle kerrottiin, etteivät tiede ja teknologia sovellu tytöille. Sen sijaan, että kritiikki olisi saanut hänet luopumaan kiinnostuksestaan STEM-aloihin, se herätti Mariamissa halun tehdä aktivismia sukupuolten tasa-arvon puolesta. Nyt hän käyttää tieteen ja teknologian taitojaan puuttuakseen sukupuolten väliseen epätasa-arvoon.

17-vuotiaana Mariam osallistui UN Womenin järjestämään Hackathoniin, jossa visualisoitiin sukupuolidataa. Hän ja hänen tiiminsä keskittyivät varhaisiin avioliittoihin ja pakkoavioliittoihin, koska monet tytöt kärsivät varhaisten ja pakkoavioliittojen vaikutuksista Georgiassa.

“Sukupuolidatan esittäminen innovatiivisella ja helposti ymmärrettävällä tavalla auttaa meitä lisäämään ihmisten tietoisuutta tärkeistä asioista, kuten sukupuolten välisestä epätasa-arvosta”, Mariam sanoo.

“Kun yhä useammat ihmiset saavat tietoa tasa-arvo-ongelmista, pysyvien ratkaisujen löytäminen on helpompaa.”

Mariamin tiimi loi sovelluksen, joka näyttää, kuinka varhainen avioliitto luo esteitä tyttöjen uranäkymille. Sovelluksessa pelattavat hahmot edustavat nuoria tyttöjä eri puolilta Georgiaa. Käyttäjät pelaavat kertomuksen sankareita ja vastasivat pelihahmojen tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin, jotka harvoin johtivat ”onnelliseen loppuun”. Pelin kautta käyttäjät näkivät erilaisia skenaarioita tyttöjen elämistä ja huomasivat, kuinka tytöt voisivat paremmin, jos heitä ei pakotettaisi naimisiin.

“Varhaisista avioliitoista ja pakkoavioliitoista puhuminen on lähtökohta näiden ongelmien ratkaisemiselle”, Mariam sanoo. “On myös tärkeää näyttää tytöille, jotka ovat joutuneet menemään naimisiin varhain tai joita uhkaa pakkoavioliitto, että he eivät ole yksin.”

Tytöt ansaitsevat maailman, jossa heidän mahdollisuutensa käyttää teknologiaa ja osallistua teknologian kehittämiseen ovat rajattomat. Lahjoita digitaitoja tytöille kansainvälisen Girls in ICT-päivän kunniaksi.

Girls in ICT-päivää järjestää YK:n alainen Kansainvälinen televiestintäliitto ITU. Girls in ICT -päivää vietetään yhdettätoista kertaa ja teemana on tänä vuonna tyttöjen mahdollisuus päästä käsiksi teknologiaan turvallisesti. Kansainvälinen televiestintäliitto ITU on  Suomen ohella yksi teknologia ja tasa-arvo -teemaisen toimintaryhmän johtajista UN Womenin maailmanlaajuisessa Generation Equality -kampanjassa. 

ICT on lyhenne sanoista “information and communication technologies”. Termillä viitataan yleisesti tieto- ja viestintäteknologiaan.