Intian naiset ovat ennennäkemättömän kriisin keskellä – sairaalat ovat täynnä, eikä turvakotipaikkoja riitä väkivaltaa kohdanneille

Osallistu hätäapukeräykseen ja auta Intian naisia ja perheitä

Kaupungin viimeinen happisäiliö otetaan käyttöön sairaalassa, jonka hoitokapasiteetti on jo aikoja sitten ylittynyt, mutta sisään pyrkii yhä uusia potilaita. Tilan loppuessa alueen ainoaa naisten turvakotia aletaan tyhjentää potilaiden hoitoa varten. Turvakodin naiset ja lapset ovat neuvottomia – uskaltaako väkivaltaiseen kotiin palata? Samaan aikaan jokainen Covid19-tartunnan saanut on kipeästi hoidon tarpeessa, mutta yhtä lääkäriä kohden heitä on yli tuhat.

Intiassa, jossa tartunnat ovat nousseet nopeasti yli 21 miljoonaan, tilanne on ajautunut ennennäkemättömään kriisiin. Puutetta on niin lääkkeistä, hapesta kuin terveydenhuollon ammattilaisistakin. Tämän lisäksi sairastuneiden hoitoon, saati eristykseen, tarvittavat tilat ovat täynnä. Sairaaloissa hoitokapasiteetti on ylittynyt siihen pisteeseen, että potilaat jakavat sänkyjä. Karanteenin järjestäminen on lähes mahdotonta, mikä nopeuttaa viruksen leviämistä. Suuren mediahuomion saavuttaneet massakrematoriot palavat lakkaamatta parkkipaikoilla ja pihoilla heijastellen Intian epätoivoista tilannetta. Raportoidut luvut ovat hälyttäviä, mutta todelliset luvut ovat mahdollisesti vielä korkeammat.

Nopeasti leviävä virus ei ole ainoa uhka. Sen mukana myös taloudelliset ongelmat ja naisiin kohdistuva väkivalta ovat kärjistyneet. Kotiväkivalta on lisääntynyt huolestuttavalla tavalla ympäri maailmaa, eikä Intia ole poikkeus. Pandemian aiheuttama epävarmuus taloudesta ja tulevaisuudesta aiheuttaa jännitteitä ja pahentaa tilannetta kodeissa, joissa väkivaltaa on koettu jo aikaisemmin. Kun yhteiskunta sulkee oviaan ja rohkaisee ihmisiä pysymään kotonaan, kotiväkivalta lisääntyy.

Monet turvakodit ja -keskukset täyttyvät väkivaltaa pakenevista naisista samaan tahtiin kuin sairaalat täyttyvät koronapotilaista. Osa turvakodeista on otettu sairaalakäyttöön pandemian edetessä, jolloin lukemattomat välitöntä vaaraa kokevat naiset ja lapset ovat jääneet ilman turvapaikkaa. Viranomaisiin turvautumisesta on harvoin apua, ja väkivaltainen kumppani saa harvoin rangaistusta. Avun hakeminen ja saaminen on usein erittäin vaikeaa tai mahdotonta pelon ja kontrollin vuoksi. Erityisesti maalaisyhteisöissä perinteiset normit, kuten naisten Internetin ja älypuhelimien käytön rajoittaminen, estää heitä löytämästä apua. Kun yhteiskunnan sulkutila estää naisia kokoontumasta yhteen, he jäävät yksin mahdollisiin väkivaltatilanteisiin.

Väkivallan varjopandemia kulkee koronan kanssa käsi kädessä ja on suorassa yhteydessä taloudellisiin ongelmiin. Intiassa monet naiset hoitavat kotia tai tekevät pienipalkkaista hoivatyötä. He ovat yliedustettuina myös epävirallisella sektorilla, joka ei tarjoa sosiaali- tai työturvaa. Taloudellinen ja sosiaalinen riippuvuus kumppanista asettaa naisen haavoittuvaiseen asemaan erityisesti, kun työttömyys leviää viruksen mukana. On myös näyttöä siitä, että työttömyyden lisääntyessä perinteiset sukupuoliroolit vahvistuvat. Työnhaussa miehiä palkataan todennäköisemmin, ja naiset jäävät hoitamaan vanhempia, kotia ja lapsia. Sairastuneen perheenjäsenen hoitaminen jää usein naisen tehtäväksi, mikä koronapandemian keskellä tarkoittaa korkeaa tartuntariskiä. Yksinhuoltajaäidit ovat äärimmäisen heikossa asemassa. Miesten hallitsemilla työmarkkinoilla naiset saattavat ajautua ihmiskauppaan tai muuhun pakotettuun seksityöhön, missä väkivalta on normi ja itsemääräämisoikeutta ei ole. Tällaisissa tapauksissa taloudellisen epävarmuuden vaikutukset jäävät naisen elämään vielä pitkäksi aikaa pandemian loputtua. Siksi nimenomaan naisten tukeminen on äärimmäisen tärkeää.

Monet Intiassa toimivat järjestöt, mukaan lukien UN Women, tunnistavat pandemian heikentävän naisen asemaa ja tekevät määrätietoista työtä sen parantamiseksi. On huomattu, että naisten tasa-arvoinen työllistäminen nostaa koko maan taloutta. Heidän kokemuksensa, tietonsa ja taitonsa ovat arvokkaita resursseja. Pandemian aikana juuri naisten innovaatiot ovat nostaneet Intian maailmankartalle. Esimerkiksi antimikrobinen suihke kasvomaskien puhdistukseen ja uudenlaiset UV-säteilyä hyödyntävät sterilointilaitteet voivat nousta tärkeään rooliin pandemian selätyksessä ja myös pandemian jälkeisessä yhteiskunnassa.

Nämä naiset ovat eräänlaisia edelläkävijöitä, ja rohkaisevat yhä useampia naisia soveltamaan kykyjään. Strategioita on luotu parantamaan ja ylläpitämään naisen asemaa pandemian jälkeen, jotta naisilla olisi mahdollisuus tulla palkatuksi ja toimia johtotehtävissä. Naisjohtajuus on tärkeä askel eteenpäin tasa-arvon edistämisessä, sillä se rikkoo naista alentavia valta-asetelmia. Sillä on myös huomattu olevan positiivisia vaikutuksia kriisinhallinnassa. Tämän lisäksi intialaisia yrityksiä kannustetaan maksamaan yhtäläistä palkkaa sukupuolesta riippumatta, puuttumaan tiukasti seksuaaliseen häirintään, järjestämään lastenhoitoa työpaikoille, sekä tarjoamaan mahdollisuudet turvallisiin työmatkoihin.

Näiden strategioiden luomisen lisäksi naisten järjestöt ovat nousseet tärkeiksi toimijoiksi myös kriisiavun tarjoajina. UN Women osallistuu viruksen leviämistä hidastavaan työhön järjestämällä koulutuksia, joissa naiset oppivat koronaviruksesta ja terveydestä. Myös tarvikkeita, happea ja lääkkeitä toimitetaan paikan päälle kansainvälisen yhteistyön voimin. Yhteiskunnan sulkujen seurauksena yltyvään kotiväkivaltaan puuttuminen on UN Womenin työn ytimessä. Viranomaisten toimenpiteet varjopandemiaa vastaan ovat edelleen vähäiset tai yksinkertaisesti loistavat poissaolollaan. UN Women pitää yllä kriisikeskuksia ja turvallisia tiloja, joihin väkivaltaa kokevat naiset voivat paeta. Näistä keskuksista naiset saavat tarvitsemaansa tukea ja apua, joka muuten olisi saavuttamattomissa.

Kun koronapotilaat alkavat saapua turvatalolle, viimeiset perheet eivät ole vielä ehtineet lähteä. Heidän tulevaisuutensa on epävarma, kun turvapaikkaa ei enää ole. UN Women työskentelee niin viruksen ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi kuin turvapaikan varmistamiseksi kaikille sitä tarvitseville naisille.

Lisää Intian Hätäapukeräyksestä

Kuvat: UN Women