Naiset päättäjiksi

Naisten osallistuminen päätöksentekoon on avainasemassa tasa-arvon toteutumiselle. Yhteisöt, joissa naiset ovat mukana päätöksenteossa, ovat tasa-arvoisempia kaikille. Valitettavasti naisten määrä päättäjinä on silti alhainen. Naisten ääntä ei kuulla, vaikka päätöksillä olisi kauaskantoisia seurauksia heidän elämälleen.

Koulutamme naisia ja tyttöjä hauraissa maissa johtajuudesta ja tarjoamme mentorointia heidän tuekseen, jotta he pääsevät osallistumaan päätöksentekoon. Lisäksi vaikutamme lainsäädäntöön, jotta sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuisi tehokkaammin ja järjestämme paikallistasolla yhteisöissä koulutus- ja tiedotuskampanjoita tasa-arvon puolesta.

Tilaamalla tämän lahjan tuet naisia ja tyttöjä kaikkialla maailmassa pääsemään mukaan päätöksentekoon ja voimaantumaan poliittisesti.

Anna lahja, joka muuttaa maailmaa!

 

Kuva: UN Women/Ryan Brown

10,00 

Enter recipient's full name / comma separated list of full names in case you want to send this ecard to multiple recipients. Read More

Enter recipient's email address / comma separated list of email addresses in case you want to send this ecard to multiple recipients. Comma separated email addresses must be in sequence with comma separated names provided above. Read More

You can use following placeholders above -: {recipient_name}, {recipient_email}

You can use following placeholders above -: {recipient_name}, {recipient_email}

You can use following placeholders above -: {recipient_name}, {recipient_email}

Ecard Preview

Eettiset lahjat