Seksuaalivähemmistöjen ääni esiin Guatemalan parlamentissa

”Näkymättömyys on myös väkivaltaa. Siksi päätin tulla ulos kaapista ja näyttää, että on mahdollista kuulua seksuaalivähemmistöön ja tulla valituksi kongressiin. On ollut iso vastuu olla ensimmäinen julkisesti lesbo kongressiedustaja Guatemalassa”, kertoo Sandra Morán. 

Sandra Morán valittiin kongressiin vuonna 2015. Hänet tunnetaan naisten oikeuksien ja erityisesti alkuperäiskansojen naisten sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolustajana Guatemalassa. Hän perusti UN Womenin tuella myös naisedustajien verkoston syyskuussa 2016, jotta kongressin naisedustajat voivat jakaa tietoa ja tukea toisiaan. Kaikki kongressin 30 naisedustajaa ovat mukana foorumissa.

Viharikokset homoseksuaaleja ja transsukupuolisia ihmisiä kohtaan ovat yleisiä Guatemalassa. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat henkilöt kohtaavat monia syrjinnän muotoja, muun muassa terveydenhuollossa. Seksuaalisen suuntautumisen vuoksi voidaan erottaa töistä tai perhe voi tehdä perinnöttömäksi. Guatemalassa on syrjinnän kieltävä laki, mutta on hyvin vaikea todistaa syrjinnän johtuvan seksuaalisesta suuntautumisesta.

”Kun minut valittiin kongressiin, sain tappouhkauksia. Sosiaalisessa mediassa ja julkisuudessa kampanjoitiin minua vastaan. Perheeni ja ystäväni tukivat minua, mutta heitä pelotti. Syrjintä ja rasismi ovat vallankäytön tapoja”, muistuttaa Morán.

Naisiin kohdistuvasta poliittisesta väkivallasta ei keskustella, eikä sitä tunnisteta. Sitä vastaan ei ole erillistä lainsäädäntöä Guatemalassa. Morán onkin viemessä eteenpäin lakiehdotusta, joka puuttuisi poliittiseen väkivaltaan, johon kuuluvat myös seksuaalinen häirintä ja naispoliitikkojen ja -ehdokkaiden syrjintä.

”Olen ehdottanut myös lakeja, jotka puuttuisivat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten ja naisten kokemaan väkivaltaan. Olen edistänyt sukupuoli-identiteettiin liittyvää lainsäädäntöä, joka sallisi transsukupuolisten valita itse identiteettinsä. Tuen myös lakia, joka suojelisi tyttöjä, jotka tulevat raskaaksi raiskauksesta ja sallisi heidän hakea aborttia. Nämä lait ovat ensimmäistä kertaa esillä kongressissa”, listaa Morán.

Moránin mukaan feministinen Guatemala näyttäisi maalta, jossa politiikka suosisi sekä miehiä että naisia.

”Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ja naisten oikeuksien puolustaminen on elämäni päämerkitys. Tiedän, että voin muuttaa nykytilannetta, enkä luovuta. Elämä on lyhyt: siksi pitää jaksaa toimia ja yrittää saada muutosta aikaan”, toteaa Morán.

UN Women tukee Guatemalassa naisten poliittista osallistumista eri tavoin. Yksi aloitteista on lippulaivaohjelma Women’s Political Empowerment and Leadership. Morán oli ensimmäisenä puheenjohtajana “Forum of Deputies” -verkostossa, jota ovat tukeneet yhdessä UN Women, National Democratic Institute for International Affairs, Netherlands Institute for Multiparty Democracy, Konrad Adenauer Stiftung ja Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA).

Kuva: UN Women/Ryan Brown